Přeskočit na obsah

Věková kohorta pro úhradu vakcinace proti HPV se rozšířila

D2 iStock-1266993182
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je nejúčinnější způsob prevence několika závažných onemocnění. HPV je kauzálním původcem karcinomu děložního hrdla a také významné části dalších solidních nádorů, ať už jde o karcinom anu, nebo karcinom hlavy a krku.

Důležitým krokem k využití potenciálu tohoto očkování je rozšíření věkové kohorty, pro kterou je hrazeno. Od letošního ledna hradí zdravotní pojišťovny očkování proti HPV všem dětem ve věku od 11 do 14 let (do 15. narozenin). Rozšíření věkové hranice ze 13. na 11. rok odborníci vítají. „Část populace, zejména dívek, se setkává s HPV ještě předtím, než zahájila plnohodnotný pohlavní život. K přenosu některých kmenů HPV zjevně dochází i při aktivitách, jako je mazlení neboli tzv. petting. Ten se může odehrávat mnohem dříve než koitální styk, a proto je vhodné, aby byli chlapci a dívky chráněni co nejdříve,“ uvedla doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., viroložka a vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Vychází při tom mimo jiné ze studie z roku 2012, která se věnovala výskytu HPV v české populaci a zkoumala výskyt protilátek proti lidskému papilomaviru v krevním séru. „Mezi jedenáctým a třináctým rokem tato studie ukázala nárůst těchto protilátek u dívek i chlapců. Očkování proto doporučuji zahájit již před 13. narozeninami, nicméně i v pozdějším věku má u sexuálně aktivních lidí smysl,“ dodává doc. Tachezy s tím, že očkování mladších jedinců přináší lepší imunitní odpověď.

Díky rozšíření věkové hranice mají lékaři také větší prostor pro komunikaci s rodiči a osvětu, což jim výrazně usnadní plánovaní očkování náctiletých dětí. „I když jsme rodiče o možnosti bezplatného očkování proti HPV informovali s dostatečným předstihem, často se stávalo, že si na ně vzpomněli až po 14. narozeninách svých dětí. Na úhradu již v takovém případě nedosáhli. To se teď změnilo a je rozhodně pozitivní, že máme k dispozici delší období, kdy je možné bezplatně očkovat. A platí, že čím dřív, tím líp,“ přibližuje MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, proočkovanost dětské populace proti infekci HPV se v Česku pohybuje kolem 55 procent. Téměř polovina dětí tak není při zahájení sexuálního života, kdy většinou dochází k přenosu infekce, chráněna. Snahou lékařů a vědců je choroby způsobené HPV postupně vymýtit, a to i v Česku. Inspirací mohou být severské státy a Austrálie, kde se díky kombinaci vakcinace dívek a chlapců a HPV DNA testování může karcinom děložního hrdla stát vzácným onemocněním.

Sdílejte článek

Doporučené