Přeskočit na obsah

Velkolepé oslavy v městě českých královen

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové zve svoje absolventy a přátele na den otevřených dveří u příležitosti padesáti let od svého založení.Mohla to být Opava, případně Jihlava, Olomouc nebo Brno. Nakonec se ale před padesáti lety stalo centrem farmacie v Česku město na soutoku Labe s Orlicí, Hradec Králové.

V šedesátých letech minulého století se jasně ukázalo, že jediná farmaceutická fakulta v Bratislavě tehdejšímu Československu nemůže stačit. Z nadšení prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., který se také stal jejím prvním děkanem, a ze vstřícnosti osobností regionu se 1. září 1969 zrodila nová farmaceutická fakulta. Slavnostně otevřena byla 24. ledna 1970, kdy bylo také imatrikulováno prvních 51 jejích studentů. Ovšem teprve v roce 1972 získala hradecká farmaceutická fakulta svou první budovu. Do té doby probíhala výuka improvizovaně na šestnácti různých místech ve městě.

Takto o začátcích fungování fakulty psal v roce 1994 tehdejší děkan doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., při příležitosti 25. výročí fakulty: „Pedagogický sbor v té době tvořili především Češi odcházející z bratislavské fakulty a učitelé, které uvolnila Lékařská fakulta. Je třeba poděkovat za vstřícné chápání problémů a pomoc při jejich překonávání Lékařské fakultě UK, Pedagogické fakultě v Hradci Králové i VŠCHT Pardubice, ale samozřejmě také Farmaceutické fakultě v Bratislavě. Vytvořila se velice tvořivá skupina učitelů, které se podařilo překonat počáteční potíže a postupně realizovat svoji vizi Farmaceutické fakulty. V roce 1973 fakulta získala svoji první budovu, kde mohla soustředit, i když zatím provizorně, téměř celou výuku, začala budovat zahradu léčivých rostlin, knihovnu a následně další účelová zařízení fakulty.“

V současné době tu studuje 1 397 studentů prezenčně ve studijních programech Farmacie a Zdravotnická bioanalytika a 148 doktorandů v devíti doktorských studijních oborech.

K významnému výročí fakulty letos probíhají výstavy, oslavy a bohatý program. Do konce října potrvá výstava o historii fakulty v historické části pražského Karolina. Výstava připomíná historii výstavby budov farmaceutické fakulty v Hradci Králové, vědecké úspěchy fakulty, ale také se věnuje plánům do budoucna. Vystaveny jsou historické výukové materiály a také dnes již nepoužívané farmaceutické nástroje. Další výstava probíhá ve výstavních prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové – v Galerii Na Mostě v proskleném koridoru, který spojuje budovy fakulty v ulici Akademika Heyrovského.

Na sobotu 19. října se pak chystá velkolepě pojaté setkání absolventů a přátel školy s bohatým programem. Den otevřených dveří umožní návštěvníkům mezi 10. a 13. hodinou návštěvu kateder a pracovišť fakulty, prohlídku nového kampusu a proběhne také představení Sborníku k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Kromě toho budou ve stejný den probíhat od 9 do 13 hodin prohlídky Českého farmaceutického muzea v hospitálu Kuks pro účastníky oslav 50. výročí zdarma, stejně jako prohlídka Zahrady léčivých rostlin farmaceutické fakulty včetně sbírkového skleníku. Odpoledne 19. října proběhne diskusní panel s názvem Historie, současnost a perspektivy farmaceutických věd, praxe a školství.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.