Přeskočit na obsah

Výbor podpořil sdílený lékový záznam

Sdílený lékový záznam má dát předepisujícímu lékaři a lékárníkovi přehled o lécích, které byly pacientovi předepsané, a jaké si vyzvedl. Novelu zákona o léčivech poslanci zdravotního výboru podpořili s několika změnami. Lékaři mají například mít možnost nahlížet do lékové historie pacienta až pět let zpátky, nikoli jen rok.

Dále se členové výboru vyslovili pro to, aby se novelou o lékovém záznamu uložilo lékárnám hlásit koncové prodejní ceny léků, za které vydávají léky pacientům, a to u léků hrazených plně nebo částečně ze zdravotního pojištění. S tím nesouhlasí Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren. Obává se, že by z těchto dat mohly posléze úřady mylně usoudit, že lze snížit ceny nebo marže.

Pokud bude plénum sněmovny a pak senát respektovat názor odborného sněmovního výboru, začnou zdravotní pojišťovny hradit individuálně připravované léčivé přípravky z léčebného konopí. A to do výše 95 procent ceny, a pro každého pacienta do 30 gramů měsíčně. Revizní lékař by mohl hrazenou dávku i navýšit. „Průměrná preskripce dosud byla deset gramů měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pevný doplatek podle něj má význam vzhledem k tomu, že jde o omamnou látku. Pacienta vyjde řádově na stovky měsíčně. Proč ale zavádět úhradu léčebného konopí zákonem? „Problém léčebného konopí je, že zatím neexistují dostatečné klinické studie, aby SÚKL mohl úhradu stanovit standardním způsobem, do budoucna doufejme, že budou. Dnes není možné prokázat nákladovou efektivitu,“ uvedl Vojtěch.

Odhady mluví o nákladech pro zdravotní pojišťovny na konopí kolem 200 milionů korun za rok. Podle adiktologa Tomáše Zábranského je ale limit standardní úhrady 30 gramů měsíčně příliš nízký. V těch zemích, kde je léčebné konopí dostupné, je prý průměrná měsíční dávka 40 až 60 gramů měsíčně. Někteří pacienti potřebují 180 gramů měsíčně. Na poslance výboru Zábranský apeloval, aby raději takový návrh neschvalovali.

Ministr na výboru obhájil myšlenku, že mají mít pacienti sdílený lékový záznam automaticky. Pokud nebudou chtít data z tohoto záznamu svým lékařům zpřístupnit, budou moci požádat o vynětí ze systému (princip opt-out). Někteří poslanci ale žádali ministerské úředníky, aby zvážili zjednodušit opuštění lékového záznamu. Zatím se počítá s tím, že pacient, který nebude chtít mít sdílený lékový záznam, bude muset poslat žádost s elektronickým podpisem nebo úředně ověřeným podpisem.

Další podpořený pozměňovací návrh se zabývá přeshraničním elektronickým receptem. Výbor dále nepodpořil návrh na zrušení ustanovení o povinnosti výrobců dodávat distributorům tolik léků, kolik odpovídá jejich tržním podílům.

Naopak jiným pozměňovacím návrhem k této novele, který má umožnit zásilkový prodej léků na recept, se poslanci na výboru nezabývali. Poslanec Patrik Nacher jej načte až na plénu sněmovny. „Nepochybuji, že budou načteny ještě další pozměňovací návrhy,“ dodala předsedkyně výboru Věra Adámková

Od doručení návrhu do sněmovny po jeho projednání na výboru proběhlo bezmála sedm měsíců. Loni výbor jeho projednávání přerušil, protože parlamentem zároveň procházela jiná novela zákona o lécích. Aktuálně ministerstvo předpokládá, že navrhne účinnost od září letošního roku.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené