Přeskočit na obsah

Vzdělávání a zkoušky v IPVZ nadále probíhají

Co znamenala epidemiologická opatření v souvislosti se současnou pandemií pro IPVZ?

Již od počátku epidemie onemocněním Covid-19 v České republice začal IPVZ přijímat taková opatření, která byla v souladu s platnými opatřeními. Jako první byl omezený počet účastníků vzdělávacích akcí, nejprve na 100 účastníků na jedné vzdělávací akci, později na 30 účastníků na akci, ovšem situace dále gradovala až byly od 16.3.2020 do odvolání zrušeny všechny vzdělávací akce IPVZ, vyžadující účast přihlášených zájemců. Toto omezení hned od začátku nezahrnovalo realizaci stáží, které jsou ze své povahy určené pouze pro malý počet účastníků. Stáže však probíhají ve zdravotnických zařízeních, kde aktuálně není možný volný pohyb, takže i stáže se v této chvíli značně omezily.

Pro IPVZ všechna vyhlášená opatření znamenala v podstatě přerušení prezenčního vzdělávání, proto musely být zavedeny nové formy online výuky.

 

Proč jste se rozhodli pokračovat v aprobačních zkouškách a za jakých podmínek?

O konání aprobačních zkoušek nerozhoduje IPVZ, který pouze provádí organizační a administrativní zajištění, ale Ministerstvo zdravotnictví ČR. Po vzájemné dohodě ohledně zpřísněných hygienických opatření, jsme došli k závěru, že by bylo možné zkoušky za jistých podmínek zorganizovat. Důležitým aspektem pro to, aby zkoušky proběhly, byla potřeba nových pracovníků pro zdravotnická zařízení, kteří by vzešli z úspěšných absolventů aprobačních zkoušek.

Všechny části zkoušek, jejichž výkonem je pověřen IPVZ, se budou konat za zvýšených hygienických opatření. Písemné části se budou konat v menším počtu účastníků na jednotlivé termíny, což znamená větší rozestupy a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi účastníky v učebně, měření tělesné teploty, nezbytností bude povinná ochrana obličeje rouškou a použití jednorázových ochranných rukavic při práci s počítačem. Samozřejmostí budou dostupné dávkovače s dezinfekcí. Pro závěrečnou ústní část budou zavedena téměř stejná ochranná opatření, rozšířená ještě navíc o nainstalování ochranných skel, která můžeme vidět například v lékárnách, oddělující zkoušené a členy zkušební komise. Mimochodem ochranná skla budou k dispozici i u některých atestačních zkoušek a závěrečných zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

 

Které atestační zkoušky proběhnou za zvýšených hygienických opatření?

V tuto chvíli byla oslovena všechna pedagogická pracoviště IPVZ, s tím, že je ministerstvem zdravotnictví doporučeno, aby veškeré zkoušky probíhaly v plánovaných termínech a byly zajištěny v souladu s opatřeními platnými v současné době (i v době nouzového stavu) v České republice. Situace se samozřejmě bude odvíjet od počtu nakažených onemocněním Covid-19 v naší republice. Probíhat by měly zkoušky atestační i závěrečné určené pro lékaře, farmaceuty i nelékařská povolání a v neposlední řadě i již zmíněné aprobační zkoušky.

Setkal jsem se i s návrhy provádět atestační zkoušky distanční formou, ale upřímně si tento způsob zkoušení v postgraduálním vzdělávání neumím představit.

 

Jaké další činnosti IPVZ vyvíjí v postgraduálním vzdělávání za současné situace?

Vzhledem k tomu, že nyní není možné pořádat jakékoli teoretické vzdělávací akce klasickou prezenční formou, zavádí Institut různé formy distančního online vzdělávání.

Již dříve IPVZ prováděl některé kurzy formou e-learningu, ovšem tato nabídka se nyní, hlavně s ohledem na současnou situaci, rozšiřuje a vznikají tak i další možnosti bezkontaktní výuky absolvováním webinářů a webcastů. Připraveny jsou webináře prostřednictvím platformy youtube.com, aplikací skype a nyní pracujeme na další možnosti skrze software Zoom. Tyto různé typy online vzdělávání by měly co nejlépe naplnit potřeby zájemců, kteří vyžadují specializační kurzy k atestační zkoušce nebo i v rámci celoživotního vzdělávání k rozšiřování a doplňování znalostí a vědomostí.

 

Jak se připravujete na „restart“?

Věříme, že se situace přes léto (ideálně již do léta) vrátí „do starých kolejí“ a podzimní semestr bude probíhat tak, jak jsou všichni zvyklí. Již nyní vytváříme plán podzimních vzdělávacích akcí obsahující naši obvyklou a širokou nabídku kurzů, stáží, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit.

Co se zkoušek všech typů týká, tak ty v podstatě nebyly přerušeny, takže v této oblasti budeme pokračovat i nadále podle plánu.

Snahou IPVZ je nyní nezastavit veškeré aktivity, takže podzimní „restart“ by měl být v podstatě plynulý, a i přes částečná přerušení z důvodu pandemie koronaviru, by se vše mělo vrátit k předchozímu provozu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…