Přeskočit na obsah

Vzniká protokol k využití plazmy vyléčených z COVID-19

V současnosti vzniká odborné vodítko pro využití konvalescentní plazmy v českém prostředí, včetně toho, od jakých pacientů je vhodné plazmu získávat. Využití plazmy coby transfuzního přípravku nepodléhá schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jen je nutné takové použití oznámit. „Bude důležité, jak odchytit správnou kohortu lidí, kteří budou mít protilátky, a budou ochotni je poskytnout,“ uvedl doc. Martin Balík z Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice.

Klinické studie ve srovnání s placebem ani ve srovnání s jinou účinnou látkou nebyly pro použití konvalescentní plazmy pro léčbu COVID-19 provedeny, a tak jde o použití experimentální.

Nedávno publikovaná nekontrolovaná případová studie sledovala pět kriticky nemocných pacientů s COVID-19 a syndromem akutní respirační tísně (ARDS). Skupina expertů z čínského Šen-čenu tuto studii publikovala v JAMA 27. března. Podání konvalescentní plazmy s obsahem protilátek tu bylo provázeno zlepšením klinického stavu.

Jednalo se o pacienty s těžkou pneumonií s rychlou progresí, na umělé plicní ventilaci, a s vysokou virovou zátěží i přes antivirovou léčbu. Byli ve věku 36 až 65 let. Konvalescentní plazma jim byla podána deset až 22 dnů po přijetí do nemocnice. U čtyř z pěti pacientů do tří dnů klesla horečka, tři pacienti byli během dvou týdnů odpojeni od plicní ventilace. Tři pacienti byli do 37 dnů od transfuze propuštěni z nemocnice, zbývající dva byli stabilizováni.

Americký lékový úřad FDA připustil použití konvalescentní plazmy pro vážně a kriticky nemocné s COVID-19 na individuální pohotovostní povolení konkrétního případu po telefonické žádosti. Plazma může být podle FDA nabrána od vyléčených pacientů, kteří splňují podmínky pro dárce krve, zároveň už 14 dní nemají žádné symptomy onemocnění a mají negativní výsledek testu na COVID-19.

Využití konvalescentní plazmy se v minulosti zkoumalo i pro jiné respirační virové choroby, SARS, MERS, chřipku H1N1. Ne u všech onemocnění se ale prokázal její účinek.

Čínské autority vydaly 28. února tiskovou zprávu, ve které tvrdí, že konvalescentní plazmu považují za bezpečnou a účinnou. Podle tohoto tiskového prohlášení byla konvalescentní plazma v Číně poskytnuta 245 pacientům s COVID-19 (k 27. 2.) a u 91 pacientů bylo pozorováno zlepšení symptomů a klinických projevů. To ale nelze považovat za publikovanou odbornou studii ve smyslu vědeckého důkazu.

Na druhou stranu existují obavy, že by konvalescentní plazma mohla působit zánětlivě a tak naopak posilovat virovou pneumonii.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené