Přeskočit na obsah

Ze studentského projektu vznikla nadějná společnost

Unikátní postup umožňuje velmi cíleně stanovit množství enzymů a jiných proteinů v roztoku, např. v lidské krvi, moči nebo slinách. To by v praxi mělo lékařům pomoci diagnostikovat některé nemoci, zejména onkologická, ale i různá infekční a neurodegenerativní onemocnění již ve stádiu, kdy doposud současnými prostředky zjistitelná nejsou. Druhou a podle Václava Navrátila, který během svého doktorského studia ve skupině Jana Konvalinky, metodu vyvinul, ještě významnější aplikací této technologie je její schopnost testovat velké množství chemických látek a rychle a spolehlivě mezi nimi nalézt ty nejvhodnější pro vývoj nových léků.

„Enzymy bývají naprosto klíčové pro řadu onemocnění. Vyřadíme-li klíčový enzym např. pro chřipku, nebo pro onkologické onemocnění, můžeme nemoc léčit. A právě na to se zaměřujeme. Novou technologií detekujeme velmi nízké množství enzymu v krvi a díky principu této metody jsme i schopni hledat látky, které produkují aktivitu těchto enzymů, což je vhodné pro vývoj léčiv,“ vysvětlil Mgr. Navrátil, který spolu se svým týmem za projekt již obdržel prestižní cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace. „Cílem ceny je ukázat mladým vědcům, studentům a jejich pedagogům, že jejich práce má obrovský přínos, který si zaslouží ocenění. Jsem nadšený, že pouhých šest měsíců poté, co Václav Navrátil s týmem zvítězil v Ceně Wernera von Siemense, dostává jejich výjimečná technologie DIANA možnost profesionálního rozvoje,“ komentoval vznik start-upu DIANA Biotechnologies generální ředitel Siemens ČR Ing. Eduard Palíšek, MBA, PhD.

Co je DIANA?

Jde o novou analytickou technologii vhodnou pro diagnostiku a vývoj léčiv, která umožňuje až o několik řádů citlivější detekci bílkovin v krvi a jiných tělních tekutinách, než jinými dosud používanými metodami. Může tak usnadnit včasnější diagnostiku již v počátečních fázích různých onemocnění, a tím dramaticky zlepšit možnost následné léčby. Současně umožňuje vysoce efektivní hledání biologicky aktivních látek, např. inhibitorů enzymů, které se mohou stát základem nových léčiv. Oproti současným metodám vyniká specificitou, přesností, rychlostí a využitelností pro obtížné medicinální cíle a představuje tak zásadní vylepšení raných fází vývoje léčiv.

„Proto, že tato technologie umožňuje až o několik řádů citlivější detekci enzymů v krvi než současně používané metody, vidíme řadu nových a významných aplikací. Vzdáleně vycházíme ze známé metody ELISA, nicméně nepoužíváme již dvě protilátky, které se vzájemně váží na analyt, ale jednu protilátku, která analyt, v našem případě enzym, dokáže specificky navázat ze směsi specifických enzymů a jiných proteinů. Pro detekci enzymu již nepoužíváme další protilátku, ale syntetickou nízkomolekulární látku, nejčastěji inhibitor enzymu, který se naváže do aktivního místa. Na tento inhibitor máme připojenu DNA, která slouží jako značka pro samotnou detekci, takže jsme následně schopni určit velmi přesně a citlivě, kolik je ve vzorku daného enzymu,“ popisuje Václav Navrátil.

Jak upozornil doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., při aplikaci této metody vidí vědci stovky molekul analytu, což pravděpodobně znamená nejcitlivější metodu pro stanovování enzymů. „Vedle toho, že dokážeme detekovat enzymy, můžeme hledat i jejich inhibitory velmi elegantním a automatizovatelným způsobem, takže můžeme pomáhat i dalším firmám a laboratořím nacházet látky, které by v budoucnu mohly léčit,“ vysvětlil. Výhodou metody je i to, že může stanovovat nebo určovat charakteristiky enzymů v komplexní směsi např. bez předchozího předčištění.

Propojení vědy s obchodem

Start-up si již získal důvěru investorů ze skupiny bpd partners, kteří se chystají do projektu vložit 80 milionů korun. Nově založená firma DIANA Biotechnologies, jejímž jednatelem se stal Mgr. Navrátil, vznikla za podpory akademického inkubátoru i&i Prague a hodlá technologii dále rozvíjet a nabízet různé služby a produkty pro diagnostiku a vývoj léčiv. Ve spolupráci s univerzitami a Akademií věd ČR a jinými firmami se pach hodlá v dalších letech stát regionálním centrem vývoje léčiv propojujícím akademický výzkum a průmyslový vývoj.

Technologie DIANA byla vyvinuta v ÚOCHB AV ČR, odkud vzešly i velké objevy Antonína Holého. Tento ústav je znám tím, že se snaží systematicky podchycovat výsledky základního výzkumu uplatnitelné v praxi a pomáhat jim v přechodu do světa obchodu. To má na starosti dceřiná společnost ústavu IOCB Tech. „Je skvělé vidět, že mezi řadou úspěšných projektů, které vycházejí z našich laboratoří a získávají si pozornost velkých komerčních partnerů, se dokáže prosadit i práce, která vznikla v rámci postgraduálního studia,“ říká prof. Martin Fousek, ředitel IOCB Tech a zástupce ředitele ÚOCHB s tím, že technologie Václava Navrátila a jeho kolegů je v současnosti chráněna dvěma mezinárodními patentovými přihláškami. „Poskytli jsme také dvě jednorázové licence přední americké univerzitě a jedné globální farmaceutické firmě,“ dodává.

„Ceníme si, že se podařilo dotáhnout projekt tak daleko, přičemž zde reprezentujeme nejen náš ústav ale celou akademii věd. V ČR jde o první konkrétní spin-off, který vznikl z domácích intelektuálních zdrojů a tento náš intelektuální majetek nelicencujeme žádné zahraniční společnosti, ale zůstává u nás,“ doplnil ředitel ÚOCHB RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Podle zástupce bpd partners Ing. Miroslava Tvrzníka si firma cení skutečnosti, že se dostala do kontaktu s tak slovutným ústavem jako je ÚOCHB. „Tento projekt nás velmi zaujal, jelikož se nám jeví velmi slibným. Dnes po čtyřech měsících již máme dohodu umožňující, že skupina mladých vědců může bádat, my na to budeme poskytovat prostředky a věříme, že do čtyř let budou na stole takové výsledky, které uspokojí jednak vědecké touhy badatelů a zároveň naplní naše investorská očekávání,“ doplnil.

Založení nové firmy, která si vzala za své rozvíjet výsledky základního výzkumu, vítá i předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., podle níž AV ČR vnímá spolupráci s aplikační sférou jako nedílnou součást výzkumu a projekt DIANA vítá jako další příklad naplňování důležité části práce akademie.

Podle ředitele i&i Prague Ing. Jaromíra Zahrádky, PhD., je na rozdíl od jiných oblastí ke vzniku spin-off v oblasti diagnostiky a léčiv mnohem většího úsilí a komunikace. Tento projekt podle něho ale ukazuje, že jsou zde dobří vědci a studenti, kteří chtějí dělat vědu a zároveň jsou dostatečně odvážní na to, aby podnikali a vytvářeli nové firmy. „Naše firma se snaží dokázat, že lze komunikovat s vědci, akademií, s investory a velkými firmami. Jsme schopni dávat dohromady zájmy jednotlivých stran, což přesně přináší projekt DIANA, tedy projekt, kde se z dizertační práce jednoho studenta v jedné laboratoři postupně stal zárodek malé firmy,“ uzavřel.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené