Přeskočit na obsah

Kristýna Čillíková

Kristýna Čillíková

Články autora

Benefity a úskalí léčby diuretiky

7. 11. 2023

Kombinační léčba arteriální hypertenze je nutná u většiny pacientů a jde také o preferovaný postup podle aktuálně platných evropských i českých…

Lp(a) je v módě, ale plným právem

13. 10. 2023

Lp(a) se v roce 1963, kdy byl objeven prof. Bergem, hřál na výsluní zájmu, protože se ukázalo, že je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy.…

Bez kardiovaskulárního plánu selžeme

18. 8. 2023

Přes veškeré pokroky zůstává v ČR i nadále kardiovaskulární (KV) morbidita i mortalita vysoká. Jsme na desátém nejhorším místě v Evropě v počtu…

Žilní onemocnění je oknem do srdce

27. 6. 2023

Nedávné studie podporují hypotézu, podle níž patofyziologie žilních a arteriálních onemocnění vykazují určité společné znaky a je mezi nimi vzájemná…

Bez hypertenze není demence

13. 6. 2023

V České republice žije asi 1,4 procenta obyvatel s demencí, během příštích třiceti let by to měl být dvojnásobek. Na demenci vzniklou v důsledku…