Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 04. březen 2021 | Svátek má Stela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Podpořme podporu zdraví na pracovišti

Podpořme podporu zdraví na pracovišti

22.02.2010 14:10
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: doc. Martin Dlouhý

Blogy MT

Podpora zdraví má za cíl zlepšit osobní a veřejné zdraví pomocí zdravotnické osvěty, zjišťování a odstraňování rizikových faktorů.

Programy preventivního zjišťování zdravotního stavu mají napomoci nejen ke zlepšení zdraví, ale též ke snižování ekonomických a dalších nákladů.

Skutečně účinná prevence se nemusí provádět plošně, ale naopak cíleně, podle skutečně zjištěných individuálních rizik u jednotlivce. Podpora zdraví na pracovišti je podpora zdraví, která je zaměřena na ekonomicky aktivní část populace.

Obvykle se zdravotnické intervence zaměřují na ohroženější části populace (děti, důchodci, zdravotně postižení, sociálně slabí atd.), ale možná je to chyba. Co když bychom měli jít opačnou cestou? Zaměřme se na aktivní populaci, která přenese informace dál. Ekonomicky aktivní lidé se starají o své děti i starší rodiče a ovlivňují jejich životy i zdraví.

Při strategii zaměřenéna ekonomicky aktivnípopulaci je zásadní otázkou, zda nám mohou pomoci při prevenci zaměstnavatelé. Proč by se zaměstnavatelé měli zajímat o podporu zdraví na pracovišti? Jde o něco důležitého, o naše zdraví, je však pochopitelné, že zaměstnavatelé budou slyšet především na ekonomické argumenty. Proč platit za programy, které často nikdo ani nežádá?

Hlavním argumentem pro podporu zdraví na pracovišti, který můžeme nabídnout včeských podmínkách je snížení produktivity práce zdůvodu pracovní absence či tzv. prezentismu, který může být způsobem stresem a zdravotními problémy.

Závažnost těchto dvou jevů na produktivitu práce závisí na typu průmyslového odvětví, velikosti podniku a vnitropodnikové organizaci práce. Studie o dopadech nemocnosti a prezentismu zdůvodu stresu a nemoci na produktivitu práce, stejně jako možný ekonomický přínos podpory zdraví u ekonomicky aktivní populace bohužel vČR chybějí.

Aby firma měla kvalitní a loajální zaměstnance, snaží se uspokojit jejich potřeby. Kromě mezd sem patří také různé zaměstnanecké výhody (rekreace, stravenky, telefon, kulturní akce). V mnoha případech jsou zaměstnanecké výhody vnímány jako standard, takže jde hlavně o stabilizační prvek, který podporuje loajalitu zaměstnanců.

Program podpory zdraví může být nabídnut jako další zaměstnanecká výhoda, která osloví starší, tj. zkušenější zaměstnance. To může být výhodné zejména pro firmy, kde dlouhodobá zkušenost zaměstnance je významným faktorem zvládnutí pracovních úkolů.

Určité reformy ve zdravotnictví, v nemocenském a sociálním pojištění mohou otevřít nové možnosti pro zaměstnavatele také vtéto oblasti.

Dalšími faktory jsou stárnutí populace a zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Struktura zaměstnanců a následně jejich požadavky a představy o pracovních podmínkách se vpříštích desetiletích dramaticky změní. Zatím si jen málokdo dovolí předvídat, jaké všechny změny to přinese. Stárnutí pracovní síly určitě zvýší prioritu otázek zdraví.

Role státu spočívá vtom, jaké motivace a signály voblasti podpory zdraví na pracovišti vyšle směrem k zaměstnavatelům a zaměstnancům.

Přesun nových povinností na zaměstnavatele může být vcelku zajímavou příležitostí, pokud to bude kompenzováno nižšími daněmi či odvody (např. jak je tomu vpřípadě nemocenského pojištění).

Podnik zcertifikovaným programem podpory zdraví na pracovišti by například mohl dostat určitou slevu na nemocenském pojištění. Za zamyšlení to stojí.

doc. Martin Dlouhý, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky