Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 27. listopad 2020 | Svátek má Xenie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Za profesorem Zdeňkem Mařatkou

Za profesorem Zdeňkem Mařatkou

Medical Tribune 7/2010
10.04.2010 12:37
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

Ve středu 24. března zemřel v požehnaném věku nedožitých 96 let prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc., prezident Evropské společnosti trávicí endoskopie (1976 až 1980), prezident Evropské koloproktologické společnosti a předseda České gastroenterologické společnosti JEP (1990 až 1994). Do roku 1957 působil na II. interní klinice VFN v Praze (od roku 1948 jako zástupce přednosty), po nuceném odchodu z univerzitního pracoviště pracoval v letech 1958 až 1984 v Nemocnici Na Bulovce, kde se stal přednostou II. interního oddělení. Profesor

Zdeněk Mařatka se narodil v roce 1914 v rodině slavného sochaře Josefa Mařatky. Umělecké prostředí v něm probudilo nejen silný vztah k hudbě, ale dalo mu dle jeho vlastních slov pevné etické zázemí, jež se spolu s nadáním pro přírodní vědy spolupodepsalo na jeho volbě studia medicíny. Promoval na LF UK v roce 1939, a jelikož jej vždy zajímal vztah nemocného k jeho bolestem, pacientova osobnost a individualita, vybral si za životní poslání obor vnitřního lékařství. Bohatě v něm využíval znalosti získané na psychiatrických a neurologických pracovištích k formulování a aplikaci dnes psychosomatického pohledu.

Protože byl hluboce internisticky vzdělán, stal se již v roce 1945 zakládajícím členem České gastroenterologické společnosti, v roce 1969 vedoucím redaktorem časopisu Čs. gastroenterologie a výživa, zakládajícím členem evropského Gastroklubu a v tomtéž roce 1969 byl také jmenován profesorem vnitřního lékařství.

Prof. Mařatka je autorem řady monografií, opakovaně vydávaných u nás i v cizině, a dalších přečetných publikací. Od roku 1947 se táhne dlouhá linie jeho studijních pobytů v zahraničí na renomovaných pracovištích a účasti na zahraničních kongresech, kde také často přednášel. Obdržel též četná vyznamenání, z nichž si osobně nejvíce vážil Zlaté medaile Karlovy univerzity a Ceny J. E. Purkyně České lékařské společnosti.

Dlouhý život prof. Mařatky rámovalo, jak sám říkal, osm politických režimů, což se díky jeho pevným lidským a občanským postojům nemohlo nepodepsat na jeho kariéře. Kromě zmíněného nuceného odchodu z univerzitního pracoviště jej potkalo také odebrání profesorského titulu v roce 1973 a zákaz cest do tzv. kapitalistických států. Plné rehabilitace se dočkal v roce 1990 a o sedm let později vydal své Paměti, v nichž zachytil četné peripetie svého bohatého odborného, rodinného i občanského života. Odkaz profesora Zdeňka Mařatky dalece přesahuje hranice oboru vnitřního lékařství a zůstane navždy spjat také s osudy a morálními dilematy intelektuála ve 20. století.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky