Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 23. září 2019 | Svátek má Berta

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Korupce je kriminalita bílých límečků

Korupce je kriminalita bílých límečků

10.05.2010 10:16
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: doc. Martin Dlouhý
"Korupce je typicky kriminalita bílých límečků. Jde tedy o chování, které je obvykle velmi sofistikované, využívá nedokonalosti zákonů, je těžko prokazatelné. Zdravotnictví je navíc z hlediska složitosti vnitřních struktur a vztahů zřejmě nejkomplikovanějším odvětvím národního hospodářství," píše v blogu pro Medical Tribune ekonom doc. Martin Dlouhý...

Blogy MT

doc. Martin DlouhýBoj proti korupci, lobbismu a privatizaci veřejné moci se stal oblíbeným heslem snad všech politických stran ve volební kampani pro květnové parlamentní volby. Uvidíme, co byly volební sliby, a co vážně míněná a prosaditelná opatření.

Podle příspěvku od organizace Transparency International, který byl uveřejněn vMedical Tribune, ztrácí ročně české zdravotnictví zhruba 4 miliardy Kč zdůvodu porušování zákona o veřejných zakázkách a nedostatečného používání soutěžních metod při obstarávání zboží a služeb.

Řekněme si rovnou, že to je vpodstatě jen viditelný vrchol ledovce vztahů ve zdravotnictví svýraznými korupčními riziky.

Neprůhledné a komplikované vztahy ve zdravotnictví často vedou k vytváření příležitosti pro chování korupční či alespoň chování skorupcí hraničící.

Jde nejen o veřejné zakázky, ale také o rozdělování dotací a grantů. Jde o otevřené skryté korumpování lékařů dodavateli léků a zdravotnické techniky.

Jde o korupční vztahy mezi pacienty a lékaři. Jde o vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Jde o stanovení úhrad u léčiv. Jde o nadměrně zpolitizované obsazování nejvyšších pozic ve zdravotnických zařízeních, zdravotních pojišťovnách, komisích či radách.

Někdy sdobrým úmyslem byrokratické postupy sami tak zkomplikujeme, že místo omezení korupce pro ni vytváříme možnosti pro pohyb na hranici nesrozumitelného zákona.

Vtakovém prostředí se skorupcí bojuje velmi těžko. Nezapomínejme, že korupce je typicky kriminalita bílých límečků. Jde tedy o chování, které je obvykle velmi sofistikované, využívá nedokonalosti zákonů, je těžko prokazatelné.

Korupci neomezíme tím, že odhalíme jednoho či více pachatelů. Tím se nic nezmění, i když přiznávám, že nějaký monstrproces může občas pomoci. Musí jít o dlouhodobou a soustavnou činnost státu komezování korupčních rizik a oslabování rizikových zájmových uskupení na všech úrovních. Vpředvolební době může koslabení korupčních skupin přispět i volič výměnou zkorumpované politické reprezentace.

Konkrétníopatření budou nejčastěji směřovat na maximálnítransparentnost veřejných zakázek, zřejměrealizovanéve vhodnéelektronické formě. Někteří propagujízákaz pro firmy akciemi na doručitele. To je však přílišpřeceňované, neboťcesta jak toto obejít se vždy najde. Spíše bych se klonil kobecnějšímu vymezení, že jakákoli neprůhlednost firmy je důvodem kvyřazení zakázky, ať už jde o jakoukoli právní formu.

Vpřípadě zakázek od veřejného sektoru by mělo být výrazně omezeno obchodní tajemství. Větší transparentnost platí i pro všechna ostatní rozhodnutí vsektoru a především o stanovení takových postupů, aby byla možná zpětná přezkoumatelnost.

Vpřípadě nevyhnutelného vzniku čekacích listin by měl být stanoven závazný postup, jak se čekací listina vede a jak se stanovuje pořadí. Vpřípadě vztahu mezi lékaři a dodavatelskými firmami musí jít o celý souhrn opatření, tam žádné jednoduché pravidlo nepomůže. Lobbing bude existovat, ale i ten má svá pravidla.

Zdravotnictvíje zřejmě zhlediska složitosti vnitřních struktur a vztahů nejkomplikovanějším odvětvím národního hospodářství. Ztoho důvodu se určitému riziku korupce nevyhneme.

Nikdo ani nečeká, že korupce přestane existovat, takové zázračné protikorupční očkování neexistuje. Jde o to, aby zjakéhosi tolerovaného, očekávaného vzorce korupčního chování se stala výjimka. Nepomohou jen zákony a kontroly, ale zvýšení úrovně morálky. Morální lidé nepřekračují ani nedokonalé zákony. Nikoliv proto, že se to nesmí, ale protože se to prostě nedělá.

doc. Martin Dlouhý, www.tribune.cz

autor vyučuje na Vysoké škole ekonomické v PrazeCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky