Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 25. únor 2021 | Svátek má Liliana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Spasí školné lékařské fakulty nebo lékaře samotné?

Spasí školné lékařské fakulty nebo lékaře samotné?

15.06.2010 08:14
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Štěpán Sulek
Vznikající vláda se předběžně shodla na tom, že studenti vysokých škol budou platit školné. Minimální částka má být 10 tisíc korun na semestr. Jaký názor na zavedení školného mají ti, kteří lékařské fakulty nedávno dostudovali? Čtěte příspěvek MUDr. Štěpána Sulka, člena sdružení Mladí lékaři...

Blogy MT

Úhel pohledu

Při útrpném pohledu na výplatní pásku mladého lékaře, která se k průměrnému platu vysokoškoláka blíží po 6-8 probdělých nocích v nemocnici, je iluzorní představa zástupu gymnaziálních premiantů před bankou čekajících na bezúročnou půjčku na studium lékařství.

První splácení neúspěšných studentů asi nebude váznout. Avšak realizace půjček studentům skončí ve chvíli, kdy banka zjistí, že závratná mzda mladého lékaře je vázána kvalifikační dohodou či rezidenčním místem na dalších deset let, o formálně krácených úvazcích nemluvě.

Jelikož už teď některým mladým lékařům banka kvůli různým předatestačním smluvním závazkům nepůjčí ani na nábytek, je nesporný brzký zákaz těchto půjček jako pochybných investic, které prostě nelze splácet.

Přesto školné je potřeba zavést, a to nejlépe v plné výši. Následný úbytek mediků snad konečně bude impulsem k řešení platových podmínek lékařů (nebo jejich dalšímu odchodu?).

Dalším efektem školného bude i selekce hypertrofického vysokého školství. A to i mezi lékařskými fakultami, kde paradoxně se našly prostředky na novou lékařskou fakultu.

Nevím, zda platí spojení ostravská fakulta a ostravský pokladník. Každopádně fakt, že fakulta má dostat akreditaci jen na čtyři roky, přičemž program všeobecné lékařství trvá let šest a že se vlastně neví, kdo v tom moderním betonovém a přístrojovém vybavení bude učit (fakulta má teprve předložit akreditační komisi personální obsazení do 15.6.2010), svědčí o profesionálním přístupu všech zúčastněných.

A přesto LF Ostrava může nakonec profitovat, a to pokud školné medikům zaplatí. Přímo se nabízí výzva pro skupinu Agel, která už teď nabízí medikům stipendia za úpis k nástupu do dané nemocnice. Zodpovězení otázky, zda daný absolvent lékař dostane výplatní pásku hodnou úspěšné firmy, nebo doživotní smluvní závazek s pokutou při předčasném úmrtí a slevu na ocel k tomu, již nechávám na čtenáři samotném.

MUDr. Štěpán Sulek, www.tribune.cz

Člen ML o.s.

Další blogy autoraCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky