Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vyjádření Mladých lékařů k výzvě „Děkujeme odcházíme“

Vyjádření Mladých lékařů k výzvě „Děkujeme odcházíme“

18.12.2010 14:13
Zdroj: Mladí lékaři o.s.
Autor: Mladí lékaři o.s.
"Občanské sdružení Mladí lékaři plně podporuje požadavky výzvy „Děkujeme odcházíme“, neboť je považuje za oprávněné. Hromadné výpovědi z pracovního poměru pak považujeme za jedinou právně i eticky čistou a zároveň účinnou formu protestu proti nynějším žalostným ekonomickým, pracovním a vzdělávacím podmínkám nemocničních lékařů v ČR," píší autoři tiskové zprávy...

Tisková zpráva Občanského sdružení Mladí lékaři

Pro většinu mladých lékařů není již nadále únosné pouze pasivně přihlížet pozvolnému personálnímu rozkladu nemocnic, jakož i faktickému hrubému porušování platného Zákoníku práce ČR, k němuž jsou nemocniční lékaři stávajícím systémem ohodnocení své práce nuceni z existenčních důvodů. Nynější masivní podpora výzvy „Děkujeme odcházíme“ v nemocnicích je pak jen zcela logickým vyústěním dlouhodobě neřešené a kompetentními místy přehlížené hluboké latentní krize českého zdravotnictví v segmentu lůžkové péče.

Je též nutné s politováním konstatovat, že v oblasti specializačního vzdělávání lékařů formálně k dnešnímu dni nedošlo, i přes naše značné úsilí, k žádným změnám ani po stránce obsahové ani z pohledu financování. Změny přislíbené v novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů a farmaceutů, která by měla vstoupit v platnost 1. 1. 2011, řeší pouze obsahovou stránku specializační vzdělávání lékařů, a to pouze dílčím způsobem. Klíčem ke stabilnímu, reálně fungujícímu a kvalitnímu specializačnímu vzdělávání jsou změny ve vlastní náplni vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, dostatečné personální vybavení školících pracovišť i jasně daná pravidla financování specializační přípravy, kdy náklady není nucen nést mladý lékař ani přímo ani formou závazků v podobě kvalifikačních nebo stabilizačních dohod.

Předsednictvo Mladí lékaři, o. s.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky