Přeskočit na obsah

Zemřela osobnost ošetřovatelství Anna Skalická

Bc.Anna_Skalická

„Ve věku nedožitých 73 let zemřela naše kolegyně a vážená osobnost České asociace sester, paní Bc. Anna Skalická,“ informovala o smutné události 13. února na sociálních sítích Česká asociace sester.  

Anna Skalická se narodila v roce 1951 a od dětství si přála být zdravotní sestrou. Ze zdravotních důvodů to ale nebylo možné, tak si vybrala obor zdravotní laborant, který ukončila v roce 1970 maturitou. V roce 1992 ukončila specializační studium Laboratorní metody v lékařské imunologii a v roce 2002 Management v ošetřovatelství. V letech 2004–2007 studovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotní laborant.

Své poznatky, znalosti a dovednosti uplatňovala ve své práci ve FN Motol na pracovištích Oddělení klinické biochemie a Ústavu imunologie. To vše také předávala dále mladým generacím, studentkám, studentům a mladým kolegyním a kolegům. Podílela se na výuce studentů bakalářského studia a vyššího odborného studia zdravotních laborantů v oblasti imunologických vyšetřovacích metod jak po stránce teoretické, tak i praktické. Byla školitelkou specializačního vzdělávání pro zdravotní laboranty oboru Alergologie a klinická imunologie, školila v laboratorní praxi nastupující absolventy.

Reprezentovala Českou asociaci sester na mnoha veřejných akcích především v době, kdy vykonávala funkci viceprezidentky ČAS, byla dlouholetou členkou prezidia ČAS, členkou výboru zdravotních laborantů ČAS, předsedkyní profesní organizace zdravotních laborantů, dále členkou Akreditační komise MZ ČR, členkou kreditní komise ČAS a předsedkyní sekce zdravotních laborantů ČAS.

Členky této sekce, její kolegyně a spolupracovnice na ni vzpomínají takto:

„Anička byla zakládající členkou ČAS, sekce zdravotních laborantů. Čas rychle uběhl, kdy jsme se s naší kolegyní Aničkou v roce 1991 poprvé setkaly při ustavující schůzi ČAS, sekce zdravotních laborantů.

V té době nás bylo pouze pár, ale díky naší neúnavné aktivitě se naše řady stále rozšiřovaly.  Po celá ta léta, od založení naší sekce, se Anička podílela významnou měrou na veškeré práci nejenom ve výboru sekce zdravotních laborantů, ale aktivně pracovala i v prezidiu ČAS, a sice jako statutární zástupkyně prezidentky ČAS a současně i jako předsedkyně Kreditní komise při prezidiu ČAS. Neúnavně pracovala v sekci zdravotních laborantů, kdy byla námi například delegována pro dohodovací řízení na MZ ČR ohledně zlepšení pracovních i platových podmínek laboratorních pracovníků. Také se účastnila různých nekonečných jednání na MZ ČR, zejména v otázkách vzdělávání laborantů. I po skončení aktivní práce v prezidiu ČAS byla nadále stálou členkou Akreditační komise pro obor Alergologie a klinická imunologie při MZ ČR. Anička se nevěnovala jenom odborné práci pro ČAS, ale členky brala i jako svoji rozšířenou rodinu, pro kterou organizovala nesčetně zahraničních zájezdů do zdravotnických zařízení po celé Evropě, kde byla možnost získávat nové zkušenosti a navazovat mnohá nová přátelství.

Nejen za svoji práci, ale i za velmi vřelý a otevřený vztah ke svým kolegyním a kolegům laborantům, ale i všem členkám ČAS z jiných odborných sekcí byla navržena a také oceněna za svoji celoživotní práci cenou Florence Nightingalové. 

Aničko, budeš nám moc a moc chybět…“

_______________________________________________________

Ona sama v rozhovorech mluvila o lásce k profesi a velké lásce ke své rodině.

Věříme, že zůstane v mnoha srdcích lidí,

které svou prací a vědomostmi obohatila.

 

Tisková zpráva České asociace sester

Sdílejte článek

Doporučené