Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mladí lékaři: návrhy ministerstva nejsou dostatečnou zárukou

Mladí lékaři: návrhy ministerstva nejsou dostatečnou zárukou

29.01.2011 08:18
Zdroj: Mladí lékaři o.s.
Výhrady vůči výsledkům dosavadního jednání lékařů s ministersvem zdravotnictví mají také zástupci občanského sdružení Mladí lékaři. "Navržené řešení současné krize novelizací úhradové vyhlášky pouze zachovává výši úhrad zdravotních pojišťoven směrem k zdravotnickým zařízením na úrovni roku 2010, což nepřináší žádné reálné navýšení finančních prostředků," píší ve svém prohlášení...

Stanovisko Mladí lékaři o.s. k dnešnímu návrhu MZ na řešení krizové situace v českém zdravotnictví

Občanské sdružení Mladí lékaři, reprezentující zájmy většiny mladých lékařů v ČR považuje novelizaci úhradové vyhlášky pouze za dílčí a nedostatečné řešení současné krize ve zdravotnictví.

Klíčovým krokem k odvrácení hrozícího kolapsu českého zdravotnictví je za nynější situace pouze jasná garance legislativně zakotvené mzdové tabulky lékařů, která bude adekvátně reflektovat jejich vzdělání, odpovědnost a náročnost povolání.

Na tomto místě je nutné připomenout, že současný hrubý tarifní plat nastupujícího lékaře je přibližně 100 Kč /hod., plat plně kvalifikovaného lékaře po atestaci pak asi 135 Kč /hod.

Ministerstvem zdravotnictví navržené řešení současné krize novelizací úhradové vyhlášky pouze zachovává výši úhrad zdravotních pojišťoven směrem k zdravotnickým zařízením na úrovni roku 2010, což nepřináší žádné reálné navýšení finančních prostředků do nemocnic oproti roku 2010. Je tedy velmi nepravděpodobné, že ministerstvem zdravotnictví zmiňované 2 mld. Kč budou reálně použity k navýšení platů lékařů.

O kolik a zda vůbec se konkrétní lékař navýšení svého platu dočká bude záležet jen a pouze na rozhodnutí managementu a aktuální ekonomické situaci dané nemocnice.

Z výše uvedeného plyne, že dnes zveřejněný návrh ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro nejen mladé nemocniční lékaře žádnou jistotu navýšení finančního ohodnocení.

Na základě výše uvedených faktů a po zralé úvaze prohlašujeme, že pro mladé lékaře je akceptovatelný pouze takový návrh ministerstva zdravotnictví, který bude k určitému datu garantovat existenci legislativně zakotvené tarifní tabulky, garantující minimální tarifní mzdu nemocničních lékařů. Konkrétní výše tarifní mzdy by pak měla být definována násobkem průměrné mzdy v ČR dle dosažené kvalifikace a praxe daného lékaře.

Předsednictvo Mladí lékaři o.s.

MUDr. Martin Švestka, předseda sdružení (foto)Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky