Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. březen 2019 | Svátek má Ivona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lze nařídit lékaři s částečným úvazkem, aby sloužil noční?

Lze nařídit lékaři s částečným úvazkem, aby sloužil noční?

15.09.2011 08:37
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: JUDr. Dominik Brůha
Je možné zaměstnanci, který pracuje na úvazek menší než 1,0 nařídit práci nad jeho úvazek? Pokud ano, je tato práce považována za práci přesčas (včetně následného limitu přesčasových hodin, příplatků apod.)? Je v tomto případě rozdíl u pracovníků s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou? Konkrétní příklad: může lékař zaměstnaný na 0,1 úvazek být nucen sloužit noční služby a konat tak práci nad tento úvazek? Poradna Medical Tribune.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha.

Na rozdíl od řady jiných případů je situace, která je předmětem dotazu, výslovně řešena přímo vzákoně, a sice v § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce. Vtomto ustanovení se explicitně stanoví, že „U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“

Ve vztahu kpoloženému konkrétnímu dotazu je tedy zřejmé, že lékař zaměstnaný na kratší pracovní dobu – v daném případě pouze na úvazek 0,1 – zásadně není povinen odpracovat a ani zaměstnavatel mu nemůže jednostranně nařídit práci přesčas, a to ani do základního limitu pro tzv. nařízenou práci přesčas, kterým je limit 8 hodin/týden a 150 hodin/ kalendářní rok, když uvedený limit jinak platí pro všechny ostatní zaměstnance (s výjimkou právě zaměstnanců skratší pracovní dobou a těhotné zaměstnankyně).

Lékař vúvazku 0,1 proto nemůže být platně vsouladu se zákoníkem práce nucen nad rámec svého sjednaného úvazku pracovat přesčas a sloužit např. noční služby. Jediné řešení odpovídající zákonu je dvoustranná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, vrámci které by zaměstnanec prokazatelným způsobem projevil souhlas práci přesčas nad rámec svého úvazku dobrovolně odpracovat. Je třeba upozornit, že taková dohoda nevyžaduje ze zákona písemnou formu a postačí i pouhý tzv. konkludentní souhlas, tj. samotným faktem, že by zaměstnanec na noční službu přišel, by de facto dal jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti najevo, že sodpracováním „přesčasu“ souhlasí.

Slovo „přesčas“ je záměrně uváděno vuvozovkách, neboť ze shora citovaného ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je zřejmé, že o přesčas vpravém slova smyslu nepůjde. Pokud je totiž sjednána kratší pracovní doba, pak prací přesčas je až teprve práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, tzn. práce přesahující podle pracovního režimu zaměstnance zpravidla 40 hodin týdně v případě jednosměnného pracovního režimu (event. přesahující 38,75 hodiny týdně v případě 2-směnného pracovního režimu, resp. 37,5 hodiny týdně v případě 3-směnného a nepřetržitého pracovního režimu).

Přitom, zřejmým důvodem, proč zákon stanoví, že u zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas až práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, je dodržení principu rovnosti v pracovních podmínkách vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Práce přesčas je ze zákona vždy mzdově kompenzována pro zaměstnance výhodněji, než práce vrežimu základní pracovní doby. Bylo by proto vrozporu sprincipem rovného zacházení vpracovněprávních vztazích, pokud by za stejnou práci poskytl zaměstnavatel příplatek za práci přesčas zaměstnancům pracujícím na poloviční úvazek např. již od 21. hodiny odpracované vpracovním týdnu; jen proto, že dotyční zaměstnanci zařazení vjednosměnném pracovním režimu mají sjednán poloviční úvazek, zatímco ostatním zaměstnancům vtomtéž jednosměnném pracovním režimu, ale pracujícím na plný úvazek 1,0, by příplatek byl poskytnut až od 41. hodiny odpracované vpříslušném pracovním týdnu.

www.tribune.cz/pravni-poradnaCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky