Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 22. duben 2019 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Štáb požaduje zveřejnit smlouvy mezi nemocnicemi a pojišťovnami

Štáb požaduje zveřejnit smlouvy mezi nemocnicemi a pojišťovnami

26.10.2012 08:33
Zdroj: Tisková zpráva
Krizový štáb považuje za lživé tvrzení, že redukci nemocniční péče si vynucuje nedostatek peněz v systému zdravotního pojištění. Jeho výběr totiž loni přinesl meziročně 10 mld. Kč navíc. Štáb se proto ptá: kde jsou tyto finanční prostředky?
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Tisková zpráva krizového štábu nemocnic, pacientů a odborů
z tiskové konference dne 25. 10. 2012

Občané ČR jsou vystaveni bezprecedentnímu nebezpečí, protože ani dva měsíce před koncem roku není zajištěno poskytování zdravotní péče vnemocnicích od ledna 2013. Informoval o tom ve čtvrtek 25. října 2012 na tiskové konferenci krizový štáb tvořený zástupci asociací nemocnic, pacientů a odborů.

Dramatická situace je způsobena tím, že zdravotní pojišťovny nesplnily povinnost jim uloženou zákonem a snemocnicemi dosud neuzavřely smlouvy o poskytování péče. Přitom stávající smlouvy pojišťovny vypověděly již vlistopadu 2011 a od července tohoto roku snemocnicemi o nových smlouvách nejednají.

Krizový štáb považuje za lživé tvrzení, že redukci nemocniční péče si vynucuje nedostatek peněz vsystému zdravotního pojištění. Jeho výběr kopíruje růst mezd, které jsou o 2,8 % vyšší proti roku 2011, a přinesl 10 mld. Kč navíc proti stejnému období loňského roku.

Krizový štáb se ptá: kde jsou tyto finanční prostředky? Proto požaduje zveřejnit smlouvy mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami. U smluv upravujících nakládání sveřejnými prostředky požaduje transparentnost.

Krizový štáb odmítá odčerpávání finančních prostředků ze zdravotnictví neustálým zvyšováním DPH. Proto požaduje zvýšením platby za tzv. státní pojištěnce již uskutečněné zvýšení DPH a růst inflace kompenzovat.

Krizový štáb zásadně odmítá současný tlak pojišťoven na rušení nemocnic a jejich částí. Restrukturalizaci nemocniční péče musí předcházet důkladná analýza, průhledná pravidla a společenský konsensus.

Zdravotní pojišťovny postupují vdohodě a uplatňují vtržní společnosti nepřípustný hrubý nátlak na uzavření nevýhodných smluv. Krizový štáb vyzývá všechny nemocnice, aby postupovaly rovněž vdohodě. Aby všechny nemocnice odmítly podepsat smlouvy, dokud zdravotní pojišťovny budou prosazovat částečné, restriktivní či krátkodobé smlouvy pro zbývajících 131 nemocnic.

Reálné ohrožení péče o obyvatele ČR vede krizový štáb kpožadavku na ministra zdravotnictví jednat o řešení situace se zástupci nemocnic, pacientů a odborů nejdéle do čtvrtka 1. 11. 2012.

Krizový štáb připravuje další akce proti destrukci nemocniční péče.

Mluvčí krizového štábu:

Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

Krizový štáb na svém zasedání dne 22.10.2012

Ocenil

 • Podporu, které se hnutí proti rušení nemocnic dostává od občanů mnoha regionů, kde hrozí zrušení nemocnic nebo omezení nemocniční péče. Desetitisíce občanů ji vyjádřily zatím ve13 samostatných petičních akcích a tisíce občanů vnedávno zahájené celostátní petiční akci.

 • Podporu nemocnicím ze strany krajů a měst, například Jihočeského kraje nebo znejvětších měst Statutárního města Brna.

 • Podporu nemocnicím vČR, vyjádřené ve společném prohlášení lékařů zemí Visegrádské čtyřky.

 • Přístup Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, který jako první ústavní orgán vČR byl ochoten se zabývat rušením nemocnic a hrozícími důsledky nesmluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi od ledna 2013.

 • Podporu vyjádřenou předsedou Senátu vjeho dopise signatářům společného prohlášení asociací nemocnic, pacientů a odborů.

 • Požadavek zástupců zaměstnanců v tripartitě zařadit problematiku rušení nemocnic na pořad jednání celostátní tripartity.

Přesto je nucen konstatovat

 • Za měsíc, který uplynul od prvého upozornění nemocnic, pacientů a odborů ze dne 25.9.2012 na hrozící nezajištění nemocniční péče ze strany zdravotních pojišťoven, se vůbec nic nezměnilo.

 • Nadále již od začátku července 2012 nedošlo kžádnému jednání zdravotních pojišťoven snemocnicemi nebo jejich asociacemi o nových smlouvách.

 • Podle informací zveřejněných představitelem Svazu zdravotních pojišťoven zaměstnanecké pojišťovny po zbytek října budou jednat o obsahu nových smluv mezi sebou a po prvém listopadu také sVZP ČR. To svědčí o „koncepčnosti“ připravovaných zásahů do sítě regionálních nemocnic a „snaze“ uzavřít nové smlouvy do 1. ledna 2013, ačkoli stávající smlouvy byly vypovězeny již před rokem.

 • Na skutečné jednání o obsahu a podmínkách nových smluv skaždou ze 189 nemocnic jednotlivě tak mohou zbýt pouze necelé dva měsíce včetně období vánočních a novoročních svátků.

 • Tímto postupem zdravotní pojišťovny naznačují neochotu o obsahu a podmínkách konkrétních smluv skutečně jednat a dosáhnout souhlasu obou smluvních stran nezbytného kplatnému uzavření smlouvy. Potvrzují to vyjádřeními, že všechny nemocnice „dostanou“ smlouvy vprůběhu listopadu, aniž by rozlišovaly mezi návrhem smlouvy a skutečně sjednanou smlouvou.

Je povinen upozornit

 • Že nebezpečí nezajištění nemocniční péče pro občany ČR zdravotními pojišťovnami od 1. ledna 2013 je vyšší než kdykoliv předtím.

 • Že pro nemocnice je nepřijatelné, aby některým znich byly prodlouženy smlouvy jen na půl roku nebo rok, jak navrhuje Svaz zdravotních pojišťoven, nebo aby formálně smlouvy byly uzavřeny na 5 let svýjimkou jejich nejpodstatnější části, týkající se rozsahu a struktury poskytované péče, uzavřené na půl roku, jak navrhuje VZP.

 • Že platný právní předpis, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 618/2006 Sb. stanoví dobu uzavření smlouvy na 5 let a nemocnice nebudou ochotny se dohodnout jinak.

Zuvedených důvodů krizový štáb

 • Doporučuje všem nemocnicím, aby vjednání se zdravotními pojišťovnami postupovaly jednotně, trvaly na uzavření smluv na vyhláškou stanovenou dobu 5 let, a nepodepisovaly smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou do té doby, dokud zdravotní pojišťovny neupustí od záměru využít nových smluv kzásadní redukci nemocniční péče a nedají vtomto směru dostatečné garance.

 • Považuje za nutné o podporu tohoto postupu požádat kraje, města a další zřizovatele nemocnic včetně církevních institucí a požádat je o podporu bez ohledu na zřizovatele nemocnice.

 • Současně znovu vyjadřuje ochotu asociací nemocnic, pacientských i odborových organizací podílet se na účelné a fakty podložené restrukturalizaci nemocniční sítě po celé následující pětileté smluvní období vklidu, srozvahou, vnormálních smluvních vztazích a za řádného fungování nemocnic pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.Mluvčí krizového štábu:

Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnicCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky