Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 11. červenec 2020 | Svátek má Olga

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Realita vám poněkud uniká, pane ministře

Realita vám poněkud uniká, pane ministře

26.02.2013 10:09
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Dana Krásová
Zdravotní sestra Dana Krásová píše otevřený dopis ministru Leoši Hegerovi. Poukazuje v něm na aktuální situaci středního zdravotnického personálu. Na konkrétních příkladech dokumentuje, jak se kvůli nové personální vyhlášce zhoršila situace sester a ošetřovatelek...

Otevřený dopis zdravotní sestry ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi

Pane ministře,

dne 21.2.2013, jsem vtelevizi zaznamenala záznam ztiskové konference ČMKOS, kde paní Žitníková důrazně upozornila na velice vážný stav našeho zdravotnictví. Již jsme si zvykli na to, že Vy jste názoru opačného. Bohužel Vaše sdělení televizním divákům, že paní Žitníková lže, když říká, že zdůvodů personální a úhradové vyhlášky se budou managementy zdravotnických zařízení uchylovat krizikovému kroku ve smyslu snižování počtu personálu ve směnách a tím bude ohrožena kvalita ošetřovatelské péče, se nezakládalo na pravdě.

Musím Vám slítostí oznámit, že opravdu nelže! Tento problém trápí ale nejspíš více nás, samotné zdravotníky, než Vás, ministra zdravotnictví. Ano, o problémech se jistě mluví ale tak, aby to nebylo moc slyšet, natož aby se o toto začala zajímat média.

Zdravotní sestry a ostatní zdravotnický nelékařský personál se bojí nahlas mluvit, bojí se zasazovat o svá práva a bojí se upozornit na konkrétní problémy svých pracovišť. Máme tu 21.století a zdravotnictvím se plíží strach. Toto je alarmující poznatek, ze kterého by jste měl vyvodit důsledky. Zdravotníci jsou zastrašováni a dokonce perzekuováni za to, že na problémy upozorňují.

Domnívám se, že spousta Vašich reakcí je negativistická už jen ztoho prostého důvodu, že na problémy upozorní odborář. Pane ministře, většina odborářů jsou jen řadovízaměstnanci, kteří dle zákonné povinnosti upozorňují na chyby a rizika vsystému práce. Chrání tím nejen sami sebe ale i jim svěřený majetek zaměstnavatelů a především bezpečí pacientů. Vnaší práci jde už přece o to nejcennější - lidské životy. A takováto varování a upozornění si myslím, je nutné brát velice vážně a být za ně vděčný.

Vaše prohlášení mě inspirovalo ktomu, udělat si mezi kolegy udělala malou anketu na téma personálních podmínek...Kolik personálu na tom kterém oddělení daného zařízení slouží. Více - O počtu sester rozhodují ti, kteří nikdy pacienty neošetřovali

Zdůvodu rizika postihů ze strany zaměstnavatelů jsem záměrně neuvedla konkrétní jména. Vím, že namítnete, že bez konkrétních údajů nelze problém nijak řešit. Myslím, že kdyby byla vůle, lze všechno.

Jak jsem zjistila, největší problémy se týkají pracovišť LDN, interních pracovišť, následné péče a sociálních lůžek. Zde personální vyhláška nezohlednila náročnost péče o těžce nemocné pacienty a tudíž je i zde možné neadekvátně snižovat počty personálu na vyhláškou doporučená minima. Další velký problém se ale týká i pracovišť JIP a ARO, kde se různí potřební vysoce kvalifikování zaměstnanci přelévají pouze papírově tak, aby vpřípadě kontrol vše sedělo a bylo vpořádku. Ve skutečnosti ale požadované personální obsazení pracovišť často dodrženo není.

Pane ministře, vím, že peníze vládnou světu a také vím, že jich je vnašem zdravotnickém systému žalostně málo. Ale zdravotníci, a tím méně pacienti, za tento stav nemohou. Zaměstnavatelé budou, a někde i musí, tímto způsobem řešit finanční situaci zdravotnických zařízení vzniklou díky špatně nastavené úhradové vyhlášce pro tento rok. To je prostě fakt. Berte prosím můj dopis jako přiblížení reality, která jak se mi zdá, Vám bohužel stále více uniká.

Autentické výpovědi sester ohledně současného stavu naleznete ZDE.

Dana Krásová, zdravotní sestra, Praha

členka Sekce nelékařů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČRCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky