Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sloučení SÚKL a KST přinese lepší fungování systému dárcovství a transplantací

Sloučení SÚKL a KST přinese lepší fungování systému dárcovství a transplantací

01.11.2013 08:31
Zdroj: KST
Autor: tisková zpráva
Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o sloučení Koordinačního střediska transplantací (KST) se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (foto), pod který přejdou veškeré pravomoci, povinnosti i zaměstnanci. Obě instituce mají podobnou náplň a jejich činnosti se překrývají.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o sloučení Koordinačního střediska transplantací (KST) se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), pod který přejdou veškeré pravomoci, povinnosti izaměstnanci. Obě instituce mají v některých ohledech podobnou náplň a jejich činnosti se překrývají – darování aodběry tkání a orgánů, systém vigilance v oblasti transplantací, postup vpřípadě závažných nežádoucích reakcí, péče o dárce, mezinárodní výměna a další. Sloučení tak přinese především pozitivní efekt úspor.

Sloučení obou institucí přispěje k výrazné minimalizaci nákladů spojených s IT sítěmi, zabezpečením ochrany dat, telefonními poplatky, administrativou, energiemi, zajištěním nepřetržitého provozu, péčí o lidské zdroje atd. Navíc instituce jsou si vřadě činností podobné – obě se zabývají lidským tělem zpohledu odběru a transplantací a jejich sloučení přinese vdůsledku zjednodušení celé agendy.

Dárce tkání iorgánů jsou vzahraničí vmnoha případech stejné osoby, vyšetření dárce tak může být provedeno jen jednou, odběr a sledování umístění tkání a orgánů a výsledek transplantace může být sledováno 24 hodin denně jedním subjektem. Nyní spadají tkáně pod SÚKL a orgány pod KST a vše je tak složitější aadministrativně zdlouhavé. Stejně tak hlášení nežádoucích účinků areakcí je nyní oddělené amusí se dodatečně párovat – sloučením obou institucí se již toto nebude muset řešit,“ vysvětluje praktické výhody sloučení Koordinačního střediska transplantací a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jejich ředitel MUDr. Pavel Březovský.

I zahraniční praxe ukazuje, že spojení odběrů a transplantací tkání, orgánů a buněk do jedné agentury, která je pověřeným orgánem přináší lepší fungování celého systému dárcovství a transplantací. Ve většině evropských zemí fungují proto tyto instituce jako jedna organizace. Příkladem může být například praxe zFrancie či Španělska.


tisková zpráva KST

www.tribune.cz

Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky