Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 21. říjen 2017 | Svátek má Brigita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Patenty z Masarykovy univerzity pomohou pacientům s leukemií

Patenty z Masarykovy univerzity pomohou pacientům s leukemií

09.06.2014 06:53
Zdroj: ČTK
Pacientům s leukemií pomohou dva patenty z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF MU), které našly uplatnění v praxi v podobě nových testovacích sad. Práva k jejich užívání odkoupila firma Generi Biotech.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Není redakčním textem. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Jedna z nich umožní lékařům stanovit vývoj nejčastějšího typu leukemie u dospělých. Druhá má pomoci včas odhalit plicní onemocnění způsobené určitým druhem plísní především u pacientů po transplantaci kostní dřeně, řekla Šárka Pospíšilová z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Způsoby pomoci vymysleli vědci z MU a univerzitního výzkumného centra CEITEC před čtyřmi lety a od té doby pracovali na jejich vývoji. "Nechali jsme je patentovat a práva k jejich užívání odkoupila firma Generi Biotech, která nově zavádí obě testovací sady na trh," uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

První ze sad má pomoci lékařům dříve a přesněji stanovit vývoj chronické lymfocytární leukemie, která je nejčastějším typem leukemie mezi dospělými v Česku. "Leukemie může být pro člověka smrtelná. Díky novému patentu můžeme zjistit, zda je nemoc agresivní a bude vyžadovat intenzivní léčbu, nebo bude klidnější a lze pacienta zvát na kontroly po delší době," vysvětlil lékař Michael Doubek z LF MU. Lékaři k tomuto zjištění využijí molekulárně-genetickou analýzu specifických genů z biologického vzorku pacienta, nejčastěji z krve.

Druhý patent má pomoci včasnému odhalení infekčního onemocnění nazvaného plicní aspergilóza, které se projevuje jako běžný zápal plic. Velmi rychle se ale zhoršuje a bez zahájení léčby končí smrtí. Stanovit tuto nemoc je však obtížné.

"Pro odhalení onemocnění je nutné provést pacientovi výplach plic fyziologickým roztokem a pak čekat i několik dnů až týdnů, zda v tomto vzorku začne plíseň růst," zmínila nevýhodu tradičních metod Martina Lengerová z LF MU. Podle ní vědci proto navrhli postup, při kterém by v roztoku získaném výplachem plic nehledali plíseň, ale její DNA.

"Navrženou metodou jsme schopní odhalit přítomnost DNA čtyř nejčastějších původců aspergilózy. Výsledky můžeme získat už během několika hodin, a významně tím zrychlit stanovení diagnózy," řekla Lengerová. Díky tomu je pak možné pacienta zachránit.

Podle lékaře Doubka trpí v Česku leukemii do 10.000 obyvatel. Zhruba třetina z nich trpí agresivním typem, který ohrožuje život.

ČTKCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky