Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kalcium, vitamín D, mliečne výrobky a mortalita u pacientov prežívajúcich po liečbe kolorektálneho karcinómu: Cancer Preven...

Kalcium, vitamín D, mliečne výrobky a mortalita u pacientov prežívajúcich po liečbe kolorektálneho karcinómu: Cancer Preven...

Journal of Clinical Oncology 3/2014
20.01.2015 13:09
Zdroj: Journal of Clinical of Oncology
Autor: Baiyu Yang, Marjorie L. McCullough, Susan M. Gapstur, Eric J. Jacobs, Roberd M. Bostick, Veronika Fedirko, W. Dana Flanders a Peter T. Campbell

Kalcium, vitamín D, mliečne výrobky a mortalita u pacientov prežívajúcich po liečbe kolorektálneho karcinómu: Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort

Viď súvisiaci editoriál na str. 150

Cieľ

Vyšší príjem kalcia, vitamínu D a mliečnych výrobkov je asociovaný s nižšou incidenciou kolorektálneho karcinómu, ale ich vplyv na prežitie pri kolorektálnom karcinóme nie je známy. Hodnotili sme asociácie medzi príjmom kalcia, vitamínu D a mliečnych výrobkov pred a po stanovení diagnózy kolorektálneho karcinómu a celkovou mortalitou (následkom všetkých príčin) a nádorovo špecifickou mortalitou u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Pacienti a metódy

Súčasná analýza zahŕňala 2 284 účastníkov prospektívnej kohorty, ktorí boli diagnostikovaní s invazívnym, nemetastatickým kolorektálnym karcinómom od roku 1992, alebo 1993 až do roku 2009. Sledovanie mortality prebiehalo do roku 2010. Rizikové faktory pred stanovením diagnózy boli získané formou iniciálneho dotazníka. Informácie po stanovení diagnózy boli zozbierané prostredníctvom dotazníkov v rokoch 1999 a 2003 a údaje boli k dispozícii u 1 111 pacientov.

Výsledky

Celkovo 949 pacientov s kolorektálnym karcinómom zomrelo počas sledovania, pričom 408 pacientov zomrelo následkom kolorektálneho karcinómu. V upravenej mnohorozmernej analýze Coxových regresných modelov proporčných rizík bol celkový príjem kalcia po stanovení diagnózy inverzne asociovaný s celkovou mortalitou (relatívne riziko [RR] pre tých v najvyššom relatívne k najnižšiemu kvartilu 0,72; 95% CI 0,53–0,98; ptrend = 0,02) a hranične štatisticky signifikantne asociovaný so špecifickou mortalitou u kolorektálneho karcinómu (RR 0,59; 95% CI 0,33–1,05; ptrend = 0,01). Inverzná asociácia s celkovou mortalitou bola tiež pozorovaná u príjmu mlieka po stanovení diagnózy (RR 0,72; 95% CI 0,55–0,94; ptrend = 0,02), avšak nie u príjmu vitamínu D. Príjem kalcia, vitamínu D a mliečnych výrobkov pred stanovením diagnózy neboli asociované so žiadnymi výsledkami mortality.

Záver

Vyšší príjem celkového kalcia a mlieka po stanovení diagnózy je pravdepodobne asociovaný s nižším rizikom mortality u pacientov s nemetastatickým kolorektálnym karcinómom.

J Clin Oncol 32:2335-2343. © 2014 by American Society of Clinical Oncology

Celkové 5-ročné relatívne prežitie u kolorektálneho karcinómu v Spojených štátoch amerických je 64 %, avšak klesá iba na 12 % v prípade prítomnosti vzdialených metastáz.1 Mnohé publikované správy potvrdili asociáciu medzi dietetickými faktormi a incidenciou onkologických ochorení,2 avšak súvis medzi dietetickými faktormi a prežitím u pacientov s kolorektálnym karcinómom je z väčšej miery neznámy.3 Aktuálne dietetické odporúčania pre onkologických pacientov sú založené predovšetkým na štúdiách incidencie.4 Empirické poznatky o modifikovateľných prognostických faktoroch vrátane stravy u pacientov s kolorektálnym karcinómom sú potrebné celosvetove pre viac ako 3,5 milióna pacientov, ktorí žijú po absolvovanej liečbe kolorektálneho karcinómu. 5

Vyšší príjem kalcia, vitamínu D a mliečnych výrobkov sú v observačných štúdiách vo všeobecnosti asociované s nižším rizikom incidencie kolorektálneho karcinómu.6,7 Okrem toho v hlavnej randomizovanej klinickej štúdii skúmajúcej suplementáciu 1 200 mg kalcia v porovnaní s placebom u 930 pacientov s kolorektálnymi adenómami preukázala 19% zníženie rizika rekurencie vzniku adenómov.8 Na druhej strane však klinická štúdiaWomen’s Health Initiative nepreukázala žiaden vplyv suplementácie kalcia a vitamínu D na incidenciu kolorektálneho karcinómu,9-11 ale naznačujúci prospech bol pozorovaný u tých žien, ktoré neužívali vlastné doplnky (suplementy) kalcia, alebo vitamínu D12 a u tých, ktoré neboli súčasne náhodne zaradené do liečby s estrogénmi.13

Celý článek najdete v časopisu Journal of Clinical Oncology na straně 168Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky