Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

AČMN: vyhláška obsahuje nesmyslné koeficienty

foto: JupiterImages

AČMN: vyhláška obsahuje nesmyslné koeficienty

03.06.2015 10:41
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Nemocnice poukazují na chybu v úhradové vyhlášce, která znemožnila dosáhnout úhrad na navýšení platů zdravotníkům. Podle Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) obsahuje vyhláška nesprávné koeficienty, podle kterých se vypočítává úhrada za přesuny jednotlivých pojištěnců mezi kraji. Ministerstvo zdravotnictví naopak tvrdí, že výpočet koeficientů je správný...

„Úhradová vyhláška stanoví koeficienty Kpp13 a Kpp14, které by měly vyjadřovat přesuny jednotlivých pojištěnců mezi kraji a tím i mezi nemocnicemi. Skutečný vývoj počtu ošetřených pojištěnců vjednotlivých nemocnicích byl však zcela jiný,“ uvádí zástupci Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN).

Asociace spočítala, že téměř u67 %nemocnic byl skutečný nárůst počtu ošetřených pojištěnců výrazně vyšší. I těmto nemocnicím koeficienty úhradu krátí. Úhradová vyhláška na letošní rok tak byla podle nemocnic stanovena chybně. „Tato chyba znemožnila všem nemocnicím dosáhnout úhrad nezbytných pro zvýšení platů nebo mezd, byly právě koeficienty změn počtu pojištěnců. Nedojde-li k nápravě, je připraven návrh Ústavnímu soudu na zrušení koeficientů ve vyhlášce,“ tvrdí zástupci asociace.

Ministerstvo zdravotnictví ale oponuje, že uvedené koeficienty jsou vypočítány správně. "Zachycují změnu vpojistném kmeni jednotlivých zdravotních pojišťoven vjednotlivých krajích – změnu počtu pojištěnců. Vžádném případě nejde o chybu. Vzhledem ktomu, že počet pojištěnců jednotlivých pojišťoven vpříštím roce lze snadno predikovat, byl tento koeficient do úhradového mechanismu zahrnut jako zpřesnění globálního paušálu. Pojišťovnám, kterým vkrajích odchází pojištěnci, jsou paušály snižovány, pojišťovnám, kterým přicházejí, jsou zvyšovány," oponuje mluvčí úřadu Štěpánka Čechová.

To, že se počet skutečně odléčených pojištěnců u jednotlivých poskytovatelů od těchto koeficientů odlišuje, není podle ministerstva zdravotnictví chyba koeficientů.

Na druhou stranu ale ministerstvo zdravotnictví připouští, že v úhradové vyhlášce pro příští rok koeficienty specializace přehodnodnotí. "Úhradová vyhláška nemůže být vprůběhu roku novelizována. Při přípravě úhradové vyhlášky na rok 2016 bude další použití koeficientů přechodů pojištěnců přehodnoceno," dodává Štěpánka Čechová.

Podle AČMN tak ministerstvo zdravotnictví ve svém vyjádření zřejmě nechtěně potvrzuje chybu, ke které při stanovení koeficientů došlo. "Ministerstvo tvrdí, že pojišťovnám, kterým vkrajích odchází pojištěnci, jsou paušály snižovány, pojišťovnám, kterým přicházejí, jsou zvyšovány. Jenže uvedené paušály neplatí nemocnice pojišťovnám, ale pojišťovny nemocnicím. A platí jim vsouladu skoeficienty podle toho, ne kolika pojištěncům dané pojišťovny ta která nemocnice péči poskytla, ale podle toho, kolik která pojišťovna má pojištěnců. Vtom je ta chyba. Jako byste vpekárně platili ne za to, kolik rohlíků koupíte, ale podle toho, kolik jich pekař upekl," reaguje na odpověď ministerstva asociace nemocnic.

Více než polovina nemocnic nedosáhne na zvýšení platů

Asociace nemocnic provedla také anketu mezi zařízeními poskytujícími akutní i následnou péči. Zodpovědí zařízení následné péče je zřejmé, že dodatečné zdroje potřebné k 5 % zvýšení tarifních platů nebo mezd nezískalo vodpovídající výši62,5 procent zařízení. Příčinou tohoto stavu a chybou úhradové vyhlášky je, že nominální 9 procentní zvýšení úhrad za ošetřovací den kompenzuje pouze již nevybíraný hospitalizační poplatek. Navýšení úhrad tím ve skutečnosti nebylo téměř žádné.

Co se týče nemocnic, nezískalo dodatečné zdroje potřebné ke zvýšení tarifních platů nebo mezd 51,2 procent z nich(minimální nutné navýšení podle názoru AČMN a původně i Ministerstva zdravotnictví bylo 103 procent úhrad).

„Skutečný počet nemocnic, které nedosáhnou na úhrady potřebné ke zvýšení mezd, bude ještě vyšší. Statistiku zkresluje skutečnost, že řada zaměstnaneckých pojišťoven navýšila předběžné úhrady vysoko nad úroveň stanovenou úhradovou vyhláškou, vněkterých případech i o desítky procent. Toto přezálohování budou muset nemocnice při vyúčtování vrátit a proto tyto dočasné zdroje nelze použít na mzdy,“ dodává AČMN.

ivb, www.tribune.cz
Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky