Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 17. říjen 2017 | Svátek má Hedvika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Hlavní sestra: Námitky porodních asistentek nemohu akceptovat

foto: archív Ústavu práva a právní vědy

Hlavní sestra: Námitky porodních asistentek nemohu akceptovat

04.03.2016 09:32
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mgr. Alice Strnadová, MBA
Na článek "Péči o těhotné ženy a šestinedělky chceme my, žádají ministra zdravotnictví porodní asistentky", zveřejněný v MT, ve stručnosti zareagovala ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA (foto). Sděluje, proč nemohou být připomínky porodních asistentek akceptovány.

Autorka, Mgr. Věra Vránová, Ph.D, prezidentka České konfederace porodních asistentek (dále jen ČKPA) uvádí, že hlavním důvodem proč Porodní asistenty (dále jen PA) nemohou najít uplatnění v oboru nebo odchází mimo zdravotnictví, je způsobeno neřešenou duplicitou činností profesí všeobecné sestry a porodní asistentky, a že na tento problém ČKPA dlouhodobě upozorňuje.

K výše uvedenému sděluji, že jde o příliš zjednodušený výklad, který je pravdou jen zčásti. Jistě, i tato duplicita může být jedním z důvodů, ale rozhodně není hlavní příčinou. Také si dovoluji upozornit, že zaslané stanovisko a vyjádření ČKPA je stanoviskem pouze jednoho ze čtyř profesních sdružení, které hájí zájmy svých členů, porodních asistentek. Tato připomínka nebyla vznesena žádným jiným odborným sdružením. Není tedy zcela zřejmé, jaké části odborné veřejnosti se tento názor týká. Pokud by stejný názor zastávala většina odborné veřejnosti PA, je třeba především vyvolat jednání s Českou asociací sester, ČLS JEP, apod. a následně s MZ a hledat věcné, racionální řešení situace. Předložené návrhy ČKPA se dotýkají i činností dětských sester, se kterými taktéž nikdo nejednal. Z těchto logických důvodů nemohou být připomínky akceptovány. K vypořádání připomínek k návrhu novely zákona jsem připravena se s paní prezidentkou ČKPA setkat, dnes odešel z mojí iniciativy e-mail k osobní schůzce.

Dále nemohu souhlasit s vyjádřením, že problém je dlouhodobě neřešen, a že se problém nedaří spravedlivě vyřešit na úrovni Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Od svého nástupu na MZ (květen 2015) mne ČKPA nikdy neoslovila, ani nedala impulz k osobnímu setkání. O požadavcích, které nárokují, se dozvídám jen prostřednictvím médií. Pokud tedy na základě jednání vznikne shoda všech dotčených na změnu činností, MZ je připraveno k součinnosti.

Paní prezidentka se taktéž dále nezmiňuje o důležité změně v novele zákona č. 96/2004 Sb., a tou je nová možnost pro PA získat kvalifikaci k výkonu povolání všeobecné sestry zkrácenou formou studia. Nebude tedy již v budoucnu docházet k situaci, kdy PA pracují na nižších pozicích.

Na závěr bych chtěla podotknout, že MZ je si vědomo potřeby změn ve vzdělávání a úpravě činností, ale návrhy musí být projednané s odbornými společnostmi a se všemi, kterých se toto opatření má týkat.

Mgr. Alice Strnadová, MBA

ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání

hlavní sestra ČR

související článek v MT:

Péči o těhotné ženy a šestinedělky chceme my, žádají ministra porodní asistentkyCopyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky