Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Třicet sester získalo ocenění Bílé srdce

foto: udílení Biele srdce, zdroj SKASPA

Třicet sester získalo ocenění Bílé srdce

Medical Tribune 14/2016
29.08.2016 19:20
Zdroj: Medical Tribune
Autor: tz
Při příležitosti Mezinárodního dne sester, který je oslavován po celém světě dne 12. května, se Slovenská komora sester a porodních asistentek (SK SaPA) rozhodla ocenit třicet sester a porodních asistentek.

Ocenění byla předána o týden později v bratislavském hotelu Saffron, slavnostní předávání probíhalo pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky.

Již podeváté Slovenská komora sester a porodních asistentek zorganizovala seminář spojený s předáváním prestižních ocenění a vystoupením známých zpěváků a umělců. Letos se ho zúčastnilo na 250 sester a porodních asistentek z celého Slovenska. Jak podotkla prezidentka komory Iveta Lazorová: „Povolání sestry je náročné, a přesto stále nedoceněné. Poděkování za jejich práci od hlavy státu je pro sestry a porodní asistentky na Slovensku velkým morálním oceněním.“

SK SaPA udělila celkem 25 ocenění v rámci dvou kategorií – Sestra a porodní asistentka v praxi a/nebo Manažerka. První z ocenění dostalo sedmnáct žen a jeden muž (nepsaným kritériem byla nejméně desetiletá praxe na lůžkové péči). Mnozí z nich ve svém volném čase pracují v zájmových sdruženích pacientů a také přispěli k záchraně lidského života svými humanitními činy, jež přesahují rámec pracovní povinnosti.

Ocenění Sestra‑manažerka bylo uděleno sedmi ženám, které díky svým zkušenostem a vysokému morálnímu a společenskému kreditu výrazně přispěly k rozvoji ošetřovatelské péče na celonárodní úrovni. Znalost pracovní etiky a diplomacie tvoří neoddělitelnou součást jejich profesionality, kterou uplatňují především při řešení problémových situací.

Komora se také poprvé rozhodla jmenovat celkem pět žen, které získaly pamětní medaile Rady komory za významný podíl při plnění úloh a cílů SK SaPA a které se nebály veřejně poukázat na postavení sester a porodních asistentek v systému slovenského zdravotnictví v hromadné protestní akci „Výpověď“.

Mimořádné ocenění Bílé srdce pak získala Adriana Kolaříková, která svůj život zasvětila vzdělávání, ošetřovatelství a sestrám. Za svůj profesní život působila či externě přednášela na mnoha univerzitách, v současnosti vykonává funkci předsedkyně dozorčí rady neziskové organizace „Lepší svět“, jejímž předmětem zájmu jsou děti s mentálním postižením.

V předvečer udělování ocenění přijal jmenované sestry slovenský prezident Andrej Kiska, který převzal záštitu nad celou akcí. Hlava státu zdůraznila, že „zdravotnictví je jednou z priorit vlády a sestry jsou mezi zdravotnickými pracovníky těmi, které s pacienty tráví nejvíc času, a tedy spoluurčují úspěch léčby, alespoň po mentální stránce léčeného“.

Bílé srdce je celosvětovým symbolem, který byl vytvořen v roce 1999 při příležitosti 100. výročí založení Mezinárodní rady sester. Je symbolem lidskosti a vzájemné komunikace a jeho tvar napovídá, že právě odtud pramení kvalita poskytované péče.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky