Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

KRAV MAGA – manuál bezpečného chování

ilustrační foto: shutterstock.com

KRAV MAGA – manuál bezpečného chování

Medical Tribune 21/2016
17.10.2016 15:23
Zdroj: MT
Autor: miš
Krav maga není bojový sport, jak se někdy prezentuje, ale jde o celý systém obrany; boj zblízka, jak se krav maga z hebrejštiny překládá, je jen tou poslední částí, kdy je fyzický konflikt neodvratitelný. IPVZ zareagoval na čím dál častější ohrožení zdravotnických pracovníků a pořádá dvoudenní kurs 28.–29. 1. 2017.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví rychle zareagoval na čím dál častější ohrožení zdravotnických pracovníků a do nabídky kursů zařadil i kurs obrany krav maga. Pro velký zájem bude kurs probíhat i 14. 11. 2016 a pro zájemce o další nácvik technik je pořádán dvoudenní kurs 28.–29. 1. 2017. Krav maga však není bojový sport, jak se někdy prezentuje, ale jde o celý systém obrany; boj zblízka, jak se krav maga z hebrejštiny překládá, je jen tou poslední částí, kdy je fyzický konflikt neodvratitelný.

Tvůrcem celého systému krav maga je Imi Lichtenfeld, který se narodil v Budapešti, ale vyrůstal v Bratislavě, tento druh obrany vyvinul pro izraelskou armádu, která po 2. světové válce potřebovala rychle vyškolit nováčky a neměla čas posílat je na mnohaměsíční výcvik. Tak vzniklo „jádro“ bojových technik, které jsou velmi účinné a lze se je naučit v krátkém čase. Krav maga se používá v ozbrojených složkách mnoha států jako oficiální technika sebeobrany, ale jsou vyvinuty i techniky pro různé populační skupiny. Krav maga není dogma, ale stále se vyvíjející systém technik obrany.

V civilním životě, tedy i ve zdravotnictví, existuje lékařům známá poučka, že ze všeho nejúčinnější je prevence – a to platí i pro sebeobranu. Proto je součástí kursů krav maga návod – manuál bezpečného chování. Protože obranné hmaty se nelze naučit z manuálu, přinášíme alespoň principy bezpečného chování.

Fáze agrese

Napadení má své fáze. Agresor si nejdříve vytipuje oběť – zpravidla jde o jedince, který nevěnuje pozornost svému okolí, z pohybů a držení těla (neverbální komunikace) vytuší snížené sebevědomí – známka toho, že se oběť nebude bránit. Pak nastává testování – první kontakt, buď slovní, nebo náznak napadení (postrčení, šťouchnutí). Ještě tuto fázi lze zvládnout asertivním přístupem, pokud se agrese stupňuje, je ještě možné agresora „vykřičet“ – používají se jasné příkazy: Běž pryč! Jdi ode mne! Odejdi! Nefungují zákazy: Nedělej to! Křikem lze přivolat pomoc a pozornost okolí. „On mne chce zabít!“ „Hoří!“ (upoutá pozornost okolí lépe než „Pomoc!“). Po této fázi, když agresor neuteče, nezmění své chování, je nutné již přejít do útoku s vědomím, že jde o boj o život! A to na obou stranách. Lze se ještě pokusit o „výchovný blok“ – odstrčení, ale je nutné zvážit, zda je čas na „výchovu“, nebo zda je lépe zahájit preventivní útok. Předem je nutné myslet i na postkonfliktní fázi: zavolat právníka – odborníka na trestní právo, rozvážit, co vypovídat policii (není povinnost).

Bezpečnostní plán

Základem přípravy na zvládnutí útoku je předem připravený bezpečnostní plán, jehož hlavním cílem je získat čas, respektive pozornost okolí, v optimálním případě odvrácení fyzického napadení:

 • Je nutné si připustit, že mohu být napaden, a předem si stanovit hranice, co jsem ochoten udělat, abych se vyhnul konfliktu (zahodím peněženku a uteču).

 • Odhodlání se bránit, vybavit se obrannými pomůckami (pepřový sprej) a naučit se s nimi správně zacházet (aby nebyly použity proti mně).

 • Nebýt snadnou obětí – správný postoj, klidná asertivní komunikace. Do této kategorie bezpečnostního plánu spadá i uspořádání ordinace, pracovního místa, instalace kamer, bezpečnostních tlačítek, nácvik signálů do vedlejší místnosti – smluvená hesla.

 • Profilace vytipování konfliktní osoby – možného agresora (psychotici, alkoholici, narkomani).

V přípravě na zvládnutí agrese je užitečný nácvik bezpečného chování:

 • Asertivní komunikace/krizová komunikace: stručná, středně rychlá a srozumitelná řeč.

 • Empatie, vyslechnutí, porozumění.

 • Vyhnout se bagatelizaci, zesměšňování, odsuzování.

 • Komunikovat ze stejné úrovně, být ve střehu, dotýkat se.

 • Vyhodnocení vzrůstající agresivity – vyjednávání „Mohu nějak pomoci?“

 • Neříkat: „Uklidněte se/uklidni se!“ Tato slova agresi stupňují.

 • Při stupňující se agresi následuje slovní obrana: „Běž pryč!“ Je přípustné užít i vulgarismy.

 • Použití všech signálů k přivolání pomoci, útěk z místnosti.

 • Preventivní útok.

Při agresi je nejhorší nedělat nic. I když má agrese mnoho různých podob, vždy jde o zvláštní situaci, kterou nelze do podrobností natrénovat. Je však nutné nacvičit principy sebeobrany a předem si uvědomit, že násilí můžeme být vystaveni všichni. V kursech krav maga se lze naučit i základní myšlenkové pochody, které je nutné zvládnout k fyzické sebeobraně. mišCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky