Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Novým děkanem Lékařské fakulty MU bude Martin Bareš

Foto: www.online.muni.cz

Novým děkanem Lékařské fakulty MU bude Martin Bareš

18.05.2017 21:15
Zdroj: LF MU
Autor: Tisková zpráva
Nového kandidáta na děkana dnes zvolil Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Stal se jím Martin Bareš, současný prorektor MU a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Nového kandidáta na děkana dnes zvolil Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Stal se jím Martin Bareš, současný prorektor MU a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Bareše, který získal 32 hlasů všech přítomných členů akademického senátu, musí do funkce ještě jmenovat rektor MU Mikuláš Bek. Fakultu pak povede od února 2018 po další čtyři roky. Na pozici děkana vystřídá Jiřího Mayera, který stál v čele fakulty po dvě funkční období a nemohl už znovu kandidovat.

Do vedení fakulty přichází Bareš v době, kdy se škola potýká s výrazným podfinancováním výuky. „Situace je nadále neudržitelná, protože bez navýšení finančních prostředků na výuku na lékařských fakultách nemůžeme nadále garantovat kvalitu výuky,“ uvedl Bareš.

Mezi jeho základní cíle ve vedení fakulty patří snížení počtu studentů připadajících na jednoho pedagoga a vybudování simulačního centra pro podporu praktické výuky medicínských oborů v bohunickém kampusu, na který získala univerzita peníze z evropských fondů.

Zaměřit se chce také na internacionalizaci výuky a získávání talentovaných studentů. Zlepšit hodlá vnější prezentaci fakulty a komunikaci se studenty i absolventy a soustředit se chce i na vztahy s fakultními nemocnicemi, které jsou klíčové pro praktickou výuku studentů lékařské fakulty.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky