Přeskočit na obsah

V EUC propojujeme nové technologie s disease managementem

digitalizace
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Správně nastavený proces péče o chronicky nemocné pacienty je pro celou skupinu EUC velkým tématem – logicky, jako největší síť ambulantní péče v tuzemsku máme mezi našimi klienty velkou část chronicky nemocných. S cílenou péčí o ně jsme začali již v roce 2016, kdy jsme spustili sběr prvních dat u specificky určených diagnóz, které spadají pod terciární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Právě terciární péče je u chroniků hodně složitá, a to jak z pohledu lékaře, tak i pacienta. Od roku 2019 tedy stavíme plně integrovaný Disease management program (DMP) a aktuálně máme v systému více než 40 000 chroniků, primárně diabetiků a pacientů s hypertenzí.

Správně zacílený DMP se dá postavit pouze na tvrdých datech. Začali jsme proto hledat systémovou technologickou podporu, začleňovat nejmodernější doporučené postupy a vyšetření, nastavovat frekvenci návštěv a sledování chronika tak, aby byly dodrženy optimální léčebné plány. To vše v rámci zdravotního informačního systému, který využívají naše ordinace. Věděli jsme, že musíme jít naproti lékařům a zdravotním sestrám, nabídnout jim jednoduché řešení a začlenit vše do systému, který používají na denní bázi, ne vytvářet něco paralelně. To by nefungovalo.

V roce 2022 pak padlo zásadní rozhodnutí – jdeme digitalizovat. Součástí zadání digitalizace byla definovaná potřeba najít vhodný nástroj pro aktivní zapojení pacienta v domácím prostředí.

Celý proces DMP začíná včasným záchytem chronického onemocnění, diagnostikou, stratifikací rizika a sestavením individualizovaného léčebného plánu. Vše s podporou moderních technologií a nově vytvořených nástrojů, aby bylo možné ve velkém počtu pacientů chronika rychle a přesně identifikovat. Léčebný plán musí být personifikovaný, protože ne každý chronik je stejný a může mít i víc nemocí zároveň. Proto i doporučená vyšetření a cíle léčby jsou vysoce individualizovány. Došlo nám, že bez digitalizace a metod, které umožní navýšit kapacity a zvýšit adherenci pacientů, ale i lékařů, nebudeme tak úspěšní.

Léčebné plány proto počítají nejen s fyzickou dispenzární péčí, ale také s tzv. péčí distanční neboli telemedicínou. Distanční péče by měla obsáhnout interval mezi prohlídkami, kdy jsou pacienti v takovém „vakuu“ a nikdo se o ně v tomto mezidobí nestará a nekontroluje je. Mluvím o možnosti self-monitoringu, dodržování režimových opatření, kontrole spotřeby léků nebo i chatu s lékařem či sestrou. V tom je naše cesta unikátní, také do toho investujeme velké finanční prostředky a začíná se nám to vracet. Telemedicína v našem pojetí musí zasáhnout masu, ne pár jednotlivců, kterým dáte vysoce specializované senzory na tělo. Musíme najít škálovatelné řešení, které pomůže milionům chronicky nemocných. Diabetiků máme v ČR kolem milionu, hypertoniků ještě víc. Digitalizace, individuální péče a telemedicína dohromady dávají obrovský smysl.

Velkou výzvou je a bude aktivace pacientů a jejich zapojení do léčby. Úspěch léčby spočívá mimo jiné v motivaci samotného pacienta, lépe řečeno jeho angažovanosti. Pacienta musíme aktivně zapojit do léčby, musí přesně vědět, co a jak má dělat v domácím prostředí a svou léčbu mít ideálně pod denní vizuální kontrolou. Právě proto se v posledním roce zaměřujeme na vývoj nových technologií a hledání řešení, kde se budou pacientům zobrazovat editovatelné a především individualizované léčebné plány a všechny potřebné detaily k jeho léčbě. První prototypy jsou na stole a vypadají hodně dobře, jsem spokojen.

Rád bych touto cestou poděkoval všem svým kolegům, kteří na projektu pracují. Bez nich bychom nedosáhli úspěchů, o kterých budeme průběžně v nadcházejících měsících veřejnost informovat.

MUDr. Michal Bednář, MBA,
generální ředitel skupiny EUC

Sdílejte článek

Doporučené