Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

KRÁTCE - Nadace Hippokrates pomáhá rozvoji onkogynekologie

KRÁTCE - Nadace Hippokrates pomáhá rozvoji onkogynekologie

Medical Tribune 10/2017
22.05.2017 14:43
Zdroj: MT
Autor: red

zorganizoval jako poděkování svým dárcům benefiční večer U číše vína. Setkání se uskutečnilo v kapli Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pozvání na slavnostní večer přijal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, a přednosta Gynekologicko‑porodnické kliniky prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Prof. MUDr. David Cibula, CSc., který je předsedou správní rady fondu, vyzdvihl multidisciplinární spolupráci, díky níž se daří v Onkogynekologickém centru VFN poskytovat pacientkám péči na světové úrovni. „Mezi cíle nadačního fondu patří i podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků a podpora výzkumu v oblastech prevence, diagnostiky a léčby gynekologických zhoubných nádorů. Kvalitní klinický výzkum a mezinárodní spolupráce jsou dnes nezbytným předpokladem pro zvyšování kvality poskytované péče.“

Součástí programu byla přednáška doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., o péči o ženy s geneticky podmíněným rizikem zhoubných nádorů. Bylo představeno komplexní centrum o tyto ženy, které vzniklo ve Všeobecné fakultní nemocnici.

„Naším ambiciózním cílem je zlepšování úrovně a dostupnosti paliativní péče. Pracujeme na novém interaktivním portálu pro pacienty a jejich rodiny“, doplňuje MUDr. Anna Germanová, Ph.D., členka správní rady.

Na závěr večera se vydražila velkoformátová fotografie známého fotografa Herberta Slavíka, výtěžek z jejího prodeje putuje na nadační konto.

Více informací na www.nadace‑hippokrates.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky