Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mladí čeští kardiologové zachraňují srdce za hranicemi

Foto: www.africkesrdce.cz

Mladí čeští kardiologové zachraňují srdce za hranicemi

18.06.2017 17:50
Zdroj: Česká kardiologická společnost
Autor: Tisková zpráva
Mladí čeští kardiologové se v rámci projektu Nadačního fondu Africké srdce vydávají léčit nemoci a poruchy srdce tam, kde lékařská péče není dostatečná.

Kromě efektivní pomoci obyvatelům rozvojových zemí se projekt soustředí i na vzdělávání tamních studentů medicíny prostřednictvím stáží v České republice. Od vzniku Afrického srdce čeští specialisté vyšetřili a zachránili desítky lidských životů. Ačkoliv se jedná o nápad našich kardiologů, svou výjimečností oslovuje i jejich zahraniční kolegy.

S myšlenkou vytvořit projekt přišel kardiolog MUDr. Michal Pazderník už v roce 2013 po absolvování stáže v súdánském kardiologickém centru. To jako jediné v Africe zdarma operuje srdce. „Poprvé jsem si opravdu uvědomil, jak dobře si v České republice žijeme. Zatímco tam panuje chudoba, nemocnost a nedostatek základních prostředků, my máme všechno – od jídla, střechy nad hlavou, po základní či specializovanou zdravotní péči,“ uvádí spoluzakladatel projektu Africké srdce a člen skupiny mladých kardiologů Kardio 35 MUDr. Michal Pazderník, FESC. V současné době se projekt soustředí na pomoc dětem se srdečními vadami především ve vybraných oblastech pouštního Súdánu, Nepálu a Ghany.

Cíle projektu

Na konci minulého roku čeští kardiologové pomáhali už podruhé v Súdánu, kde v místních školách vyšetřili přes 1100 dětí za necelé dva týdny. Jednalo se o první systematické vyšetřování v této zemi, které navíc odhalilo obrovskou četnost srdečních onemocnění. „Po této výpravě jsme si vytyčili konkrétní cíle projektu. Je to především pomoc při katetrizační léčbě vrozených srdečních vad u dětí, pomoc místním mladým lékařům ve vlastním rozvoji a pořádání vyšetřovacích misí,“ říká MUDr. Pazderník. Lékaři pomáhají v době své dovolené a za vlastní peníze. Odměnou jim je smysluplnost a vděk místních obyvatel.

Práce v takových podmínkách vám otevře oči

Kardiologové na svých misích pracují v polních podmínkách a prostředí, ve kterém panují často úplně odlišné hodnoty a podmínky k životu, než v České republice. „Když jedete do takové země, vidíte chudobu, hladovějící lidi, kteří spí v prachu a umírají v mnohem mladším věku než u nás. Ale oni se na vás ale přesto usmívají a dají vám první poslední. Člověk po návratu z takových podmínek opravdu získá nadhled. U nás se často mračíme, nepomáháme si navzájem, ačkoliv máme všeho dostatek,“ říká MUDr. Pazderník.

Šance na vzdělání a získání zkušeností

Jeden z projektů Nadačního fondu Africké srdce nabízí mladým medikům z rozvojových zemí vědecko-výzkumné stáže v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). V první části pobytu se studenti podílejí na vědeckých studiích v nemocničních laboratořích, poté se přesouvají na vybraná nemocniční oddělení. „Školíme u nás mediky, kteří jsou v posledním ročníku studia. Otevřeme jim tím dveře do světa, protože jejich země jsou většinou izolované a svým zdravotníkům vycestovat neumožňují,“ vypráví MUDr. Pazderník. Vzdělávání místních mediků je důležitým nástrojem pomoci rozvojovým zemím. „Zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků by zdravotní péči v těchto zemích výrazně pomohlo. Jejich nedostatek je alarmující – například v Ghaně jsou pouze 3 lidé schopni provést echokardiografické vyšetření u dětí,“ uvádí MUDr. Pazderník. Doposud stáž v IKEM absolvovali 4 studenti a další 2 se účastní letos v srpnu.

Africké srdce v České republice

Africké srdce nechce pomáhat jen v Africe, ale chystá aktivity i v České republice. „Chceme podat pomocnou ruku i našemu obyvatelstvu, rádi bychom každoročně organizovali Český den srdce. Byla by to akce spojená s během a osvětou stran kardiovaskulárních onemocnění, které jsou nejčastější příčinou úmrtnosti našeho obyvatelstva. V rámci této akce plánujeme měření krevního tlaku, cukru v krvi, EKG vyšetření či školení základní neodkladné resuscitace, aby lidé uměli správně zareagovat, když vedle nich někdo zkolabuje,“ říká MUDr. Pazderník.

Kdo projekt podporuje

Projekt Africké srdce podporují především IKEM a významné osobnosti České kardiologie jako je prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (předseda České kardiologické společnosti) či prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC (přednosta Klinika kardiologie IKEM) „Česká kardiologická společnost již tradičně podporuje aktivity mladých lékařů, jejich další vzdělávání a rozvoj. Proto jsme vřele uvítali i tuto inciativu, připadá nám velmi záslužná a smysluplná. Zkušenosti získají obě strany, naši čeští kardiologové i jejich afričtí kolegové. A největší užitek budou mít samozřejmě pacienti, to nelze než ocenit,“ dodává Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA. Africké srdce začíná být známé i mimo Českou republiku. „Nikde v Evropě podobná dobrovolnická činnost mladých kardiologů není. Proto se k nám přidávají další kardiologové z Evropy, kteří mají chuť se na naše mise přidat,“ uzavírá MUDr. Pazderník.

O projektu Africké srdce
Nadační fond a projekt Africké srdce vznikl iniciativou lékařů z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) – prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC a MUDr. Michala Pazderníka, FESC, lékaře kliniky a člena pracovní skupiny Kardio 35 při České kardiologické společnosti (ČKS). Nadační fond Africké srdce si klade za cíl pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. Jeho členové pomáhají v pouštním Súdánu, Ghaně či Nepálu, kde spolupracují s místními odborníky a pomáhají léčit vrozené srdeční vady u dětských pacientů. Nadační fond Africké srdce investuje i do vzdělání afrických studentů medicíny. Cílem je zajistit tu nejlepší lékařskou péči i pro příští generace tam, kde prozatím chybí. Organizuje studijní pobyty v IKEM v Praze. Zapojit se do programu Nadačního fondu může kdokoliv. Více informací naleznete na www.africkesrdce.cz.


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky