Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Péče o pacienty s mrtvicí je v České republice na velmi vysoké úrovni a dále se zlepšuje

Foto: Shutterstock

Péče o pacienty s mrtvicí je v České republice na velmi vysoké úrovni a dále se zlepšuje

14.07.2017 16:45
Zdroj: Bison & Rose
Autor: Tisková zpráva
Kvalita péče o pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou* (iCMP) každým rokem v ČR roste. Vyplývá to z nezávislého porovnání provedeného v rámci projektu ESO SAFE, jehož výsledky byly odborníkům prezentovány v květnu 2017.

Podle těchto údajů si ČR v rámci EU stojí ve srovnání kvality péče o pacienty s iCMP na velmi těsném druhém místě – lépe jsou na tom pouze v Německu.

Důkazem stále kvalitnější péče o pacienty s iCMP je stále častější použití nejmodernější léčebné metody – mechanické trombektomie. Ta spočívá v zavedení tenkého drátku přes tříslo až do mozkové cévy a vyjmutí sraženiny ven z těla. Podle nejnovějších dat za rok 2016 vzrostl počet provedených trombektomií oproti minulému roku o více než čtvrtinu. S přihlédnutím k faktu, že incidence (tedy podíl nových případů k celkovému počtu obyvatel) iCMP v ČR je 211 příhod na 100 tisíc osob, je pak více než 5 % všech iCMP léčeno pomocí mechanické trombektomie. To výrazně převyšuje evropský standard, kde se mechanickou trombektomií léčí zhruba 1 až 2 % pacientů.

*Ischemická cévní mozková příhoda je způsobená uzavřením mozkové cévy krevní sraženinou a představuje 85 až 90 % všech mozkových příhod. Při uzavření mozkové cévy má pacient maximálně 4 hodiny k tomu, aby se dostal do nemocnice a bylo možné ho léčit pomocí trombolýzy (rozpuštění krevní sraženiny). Nejnovější metodu, mechanickou trombektomii, je možné započít až do 6 hodin od vzniku příznaků.

Mozková mrtvice celkově

Kromě ischemické CMP, která tvoří drtivou většinu případů, existuje také mozková příhoda hemoragická, kterou způsobuje prasknutí mozkové cévy. S cévní mozkovou příhodou z jakékoli příčiny je v České republice hospitalizováno přibližně 51 tisíc pacientů ročně (data ÚZIS za rok 2015). U části pacientů se však jedná o recidivu a lékaři tak odhadují, že nových případů je u nás přibližně 40 až 45 tisíc ročně. Polovina zemřelých jsou potom ženy nad 80 let věku.

Navzdory tomu, že populace stárne, cévních mozkových příhod ubývá. Každým rokem je hospitalizováno přibližně o dva tisíce nemocných méně. Zásluhu na tom mají nejen pokroky v primární prevenci (zejména léčba vysokého krevního tlaku), ale také výrazné zlepšení akutní péče, tedy založení iktových center.

Historie organizace iktové péče v ČR

V České republice je ustanovena síť specializovaných center pečujících o pacienty s akutní CMP, legislativně zakotvená od roku 2010. Výběr nemocnic do dvoustupňové sítě komplexních cerebrovaskulárních center a iktových center proběhl poprvé podle požadavků Věstníku MZ ČR č. 2/2010, druhé kolo proběhlo v roce 2012 podle Věstníku MZ ČR č. 3 a 4/2012. Ve Věstníku č. 10/2012 byla vydána triáž* pacientů s akutní CMP v přednemocniční a nemocniční péči, s rozdělením spádových oblastí jednotlivých center a byly definovány ukazatele kvality a výkonnosti komplexních cerebrovaskulárních center a iktových center, které jsou každoročně vyhodnocovány. V roce 2015 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášena ve Věstníku č. 4/2015 nová výzva k akreditaci center vysoce specializované cerebrovaskulární péče (CVSCP) a center vysoce specializované péče o pacienty s iktem (CVSPPI). V současné době je akreditováno celkem 45 vysoce specializovaných center v celé ČR (13 cerebrovaskulárních a 32 iktových – viz obrázek níže).

  • 2001 – 2010: akreditace iktových jednotek CVS ČNS ČLS JEP (Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti)
  • 2010: definice a vyhlášení soutěže o Iktová centra a Komplexní cerebrovaskulární centra (IC/KCC)
  • 2011: rozjezd fungování IC/KCC od 1. 1. 2011
  • 2013: zavedeny indikátory péče + povinná triáž* pro Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS)
  • 2015: změna terminologie – dřívější IC a KCC přejmenována na CVSPPI a CVSCP

*triáž pacientů – „třídění“ pacientů, v tomto případě pracovníky ZZS. Ti rozhodnou, do kterého z center specializované péče bude pacient převezen.



Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky