Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Středočeští hygienici se v létě zaměřují na kontroly stravování při jednorázových víkendových akcích

Foto: Shutterstock

Středočeští hygienici se v létě zaměřují na kontroly stravování při jednorázových víkendových akcích

21.08.2017 11:39
Zdroj: KHSSTC
Autor: Tisková zpráva
V období od 1. ledna 2017 do 31. července vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 1 050 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

V období od 1. ledna 2017 do 31. července vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 1 050 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

Středočeští hygienici se zaměřili také na stánkový prodej občerstvení při letních víkendových akcích a nově na dodržování tzv. protikuřáckého zákona. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 325 finančních sankcí v celkové výši 1 256 000 Kč.

„V rámci kontrol dodržování tzv. protikuřáckého zákona jsme provedli již 152 kontrol a šetřili jsme 7 podnětů občanů. 25 kontrol jsme provedli v rámci společné kontrolní akce Police ČR a dalších dozorových orgánů „HAD“. Dosud jsme uložili pouze dvě napomenutí a jednu blokovou pokutu,“ přibližuje ředitelka KHS Jarmila Rážová.

Při kontrolách stravování na jednorázových akcích se Středočeští hygienici zaměřili mimo jiné na akci Hrady.cz, která se konala 14.-15. 7. v obci Točník. Celkem se zde nacházelo 20 stánků s různým sortimentem – italská pizza, hotové pokrmy, rychlé občerstvení, belgické hranolky, hamburgery nebo palačinky. Hygienici zde provedli celkem 7 kontrol, které byly zaměřeny na dodržování nezbytných hygienických požadavků, tedy zejména podmínek skladování pokrmů, teploty nabízených pokrmů, data spotřeby, původu potravin, značení pokrmů a polotovarů, osobní a provozní hygieny a také zajištění dostupnosti informací o přítomnosti alergenů v pokrmech. Zjištěné závady se týkaly převážně značení pokrmů a polotovarů, nicméně pochybení byla vesměs drobná a kontrolované osoby je odstranili na místě.

Nejčastěji zjištěné nedostatky se týkaly nesplnění obecných požadavků na potravinářské prostory, požadavků na hygienu provozu a hygienici se stále poměrně často potýkají s nesprávným nebo žádným poskytováním informací o alergenech.

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 7. 2017 naleznete na stránkách khsstc.cz

Obrázek 1: Zastoupení jednotlivých typů zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb

Obrázek 2: Typy vydaných opatření v provozovnách stravovacích služeb za období 1. 1. 2017 až 31. 7. 2017

Obrázek 3: Nejčastěji zjišťované nedostatky v provozovnách stravovacích služeb za období 1. 1. 2017 až 31. 7. 2017Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky