Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 18. červenec 2018 | Svátek má Drahomíra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kongres intenzivistů, který přináší čerstvý vítr

Foto: MT

Kongres intenzivistů, který přináší čerstvý vítr

Medical Tribune 17/2017
10.09.2017 18:20
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Tereza Ondřichová
Série konferencí SMACC (Social Media and Critical Care) boří stereotypy o tom, jak by měla vypadat profesionální setkání v medicíně, již od roku 2013.

Původně australská akce pro několik stovek účastníků se rozrostla v mezinárodní kongres navštěvovaný tisícovkami zdravotníků.

Po Austrálii, Chicagu a Dublinu se událost nazvaná příznačně dasSMACC přesunula letos v červnu do Berlína. Program integruje poznatky z anesteziologie, péče o kriticky nemocné a urgentní medicíny a jednotlivé příspěvky se podobají spíše neformálním sdělením typu TED talk. Mluvčí má na sobě festivalové tričko, přenosný mikroport, za sebou pouze velmi ilustrační designovou prezentaci a přednáší na molu uprostřed kruhovitého sálu. Počet vstupenek je omezený a zpravidla dochází k jejich velmi časnému vyprodání. SMACC je medicínská konference 21. století.

Konference dasSMACC se od tradičních kongresů lišila snad ve všem, v čem se vůbec může odlišovat. Kromě naprosto revoluční formy projevu a trendy grafického zpracování je to například způsob, jakým umožňuje networking. Ten kombinuje možnost pro osobní setkávání v rámci četných přestávek, večerních akcí a doprovodného programu, jako je společný běh nebo jóga s virtuálním prostředím. Důležitým pracovním nástrojem je zde Twitter. Na kongresové visačce každého účastníka je uvedena jeho twitterová zmínka a unikátní QR kód, během jednotlivých prezentací posluchači aktivně postují komentáře a dotazy s příslušnými hashtagy a po každém sdělení následuje komentář od twitterového moderátora o aktivitě na této sociální síti. Hosté kongresu se pomocí Twitteru koordinují, hledají se a dopisují si. Prostředí je natolik neformální, že umožňuje široké poznávání napříč generacemi i zeměmi původu. Forma konference samozřejmě přitahuje mladé profesionály, na druhou stranu zastoupeno je celé věkové spektrum těch zdravotníků, kteří chtějí komunikovat jinak, než je zvykem. Jednotlivé příspěvky potom střídají různá témata od těch více informativních a vzdělávacích přes sdělení spíše motivačního a psychologického charakteru až po filosoficko‑sociální zamyšlení například o tom, jak by se měla mezinárodní komunita lékařů kritické péče stavět k uprchlické krizi. Kongres je doplněn pestrým výběrem workshopů a seminářů s praktickými aplikacemi, týkajících se mimo jiné ultrazvukového vyšetřování, nácviku procedur na kadáverech a modelech nebo procvičování klinických algoritmů.

Drahý kongres dostupný všem

Kromě organizace konferencí se tým stojící za SMACC snaží vybudovat komunitu, která se navzájem vzdělává a obohacuje. Klíčový prostor dostává otázka genderu v péči o kriticky nemocné a medicíně obecně. Tomuto tématu se na dasSMACC věnovalo hned několik sdělení a jak mezi přednášejícími a aktivními účastníky panelové diskuse, tak mezi organizačním týmem jsou ženy zastoupeny ve srovnatelné míře jako muži. Během samotné akce je potom v provozu dětský koutek.

Dalším palčivým problémem, který si pořadatelé dasSMACC uvědomují, jsou ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Účast na konferenci dasSMACC je velmi finančně nákladná, registrační poplatky jsou kvůli náročné produkci vyšší než u podobných setkání, a především workshopy jsou (minimálně z pohledu českého lékaře) drahé. I proto je celý hlavní program konferencí SMACC nahráván a po skončení akcí zcela zdarma uveřejněn včetně slidů na oficiálních webových stránkách (http://smacc.net.au), takže je přístupný všem členům globální komunity. Do budoucna organizátoři rovněž slibují doplnění nahraných příspěvků v angličtině španělskými, portugalskými a čínskými titulky, což sice českému zájemci zpravidla příliš nepomůže, ale ilustruje to atmosféru, která na konferencích SMACC panuje. Konference SMACC nevykazují časovou pravidelnost. Konání další akce se očekává až v únoru 2019 tak, aby vyšlo do australského letního období.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky