Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MZ zahájilo práce na legislativě v oblasti zdravotnických prostředků

Foto: Shutterstock

MZ zahájilo práce na legislativě v oblasti zdravotnických prostředků

27.12.2017 13:27
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Prvním z klíčových legislativních úkolů Ministerstva zdravotnictví je příprava novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má zavést nový systém úhradové regulace zdravotnických prostředků na poukaz.

Dosavadní systém založený na správě číselníků zdravotními pojišťovnami v kombinaci s instituty ekonomicky nejméně náročné varianty a průzkumu trhu zrušil letos v červnu Ústavní soud. Novela musí být projednána a schválena v průběhu roku 2018 tak, aby nabyla účinnosti od 1. ledna 2019. Jinak hrozí určitý kolaps systému proplácení zdravotnických prostředků a podle analýz zdravotních pojišťoven také nárůst nákladů systému veřejného zdravotního pojištění až o 2 miliardy korun ročně. Dalším legislativním úkolem ministerstva v oblasti zdravotnických prostředků je příprava adaptace nových nařízení EU o zdravotnických prostředcích a IVD.

„Bohužel musím konstatovat, že jsem s dosavadním stavem realizace obou úkolů zásadně nespokojen, proto jsem okamžitě po nástupu přijal první opatření k rychlé nápravě. Ani jedna z těchto oblastí nebyla věcně odpovědným útvarem dostatečně, a především včas, připravena. Kromě toho dosud nevznikla ani tolik potřebná platforma umožňující funkční a efektivní komunikaci se všemi dotčenými subjekty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V návaznosti na výše uvedené zřídil ministr Adam Vojtěch Stálou komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, a to ve složení Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Česká lékařská společnost JEP, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Pacientská rada MZ, zastřešující pacientské organizace a průmyslové asociace. Cílem této komise je urychlit přípravu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to v návaznosti na obdobný formát spolupráce z období 2011–2014. „Komise by měla ve své činnosti pokračovat i po přijetí novely zákona a měla by se nadále podílet na kultivaci kategorizace zdravotnických prostředků,“ zdůraznil ministr zdravotnictví. První jednání se uskutečnilo ve středu 20. prosince 2017 a další setkání je plánováno v lednu.

Současně Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem průmyslu a obchodu zřídí Pracovní skupinu pro přípravu adaptace nařízení EU o zdravotnických prostředcích a IVD. Členy této skupiny budou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, notifikované osoby, asociace nemocnic a průmyslové asociace.

„Na základě zpětné vazby od regulovaných subjektů se budu v nejbližších týdnech věnovat prošetření, v jakém stavu se nachází správa agendy zdravotnických prostředků na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, a to jak z hlediska dodržování zákonných lhůt, tak s ohledem na personální zajištění této agendy,“ dodal ministr Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví velmi vítá jakékoli iniciativy a projekty směřující ke zvýšení informovanosti o zásadních změnách, které nová legislativa zdravotnických prostředků přináší. Resort zdravotnictví k tomuto tématu plánuje uspořádat otevřené informativní semináře a aktivně se bude účastnit dalších vzdělávacích projektů ostatních institucí.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky