Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 23. leden 2019 | Svátek má Zdeněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Brněnská výzva lékárníků premiérovi a ministrovi zdravotnictví

Foto: Vaši lékárníci CZ, z.s.

Brněnská výzva lékárníků premiérovi a ministrovi zdravotnictví

05.02.2018 09:37
Zdroj: Vaši lékárníci CZ, z.s.
Autor: Tisková zpráva
Na 1. Celonárodním sněmu nezávislých organizací lékárníků byla sepsána výzva určená premiérovi a ministrovi zdravotnictví, aby byla neprodleně řešena situace v lékárenství.

Dokument obsahuje 5 základních tezí:

  1. Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léků pro všechny pacienty
  2. Stanovení pevných doplatků na léky, zamezení netransparentnímu systému zpětného financování ve formě bonusů a doplatkové turistiky pacientů
  3. Smysluplná regulace lékáren dle vzoru západní Evropy (např. Rakousko), na základě demografických a geografických kritérií a zabránění nekalých konkurenčních praktik v neprospěch nezávislých lékáren
  4. Dlouhodobá transparentní koncepce financování zdravotnictví, zakotvení odměňování lékárníků bez ohledu na lobbyingové aktivity různých zájmových skupin
  5. Jmenování odborného poradce ministra zdravotnictví z řad zástupců lékárníků, který bude reprezentovat zájmy celého lékárnického stavu bez rozdílu a nebude ve střetu zájmu

„Je u nás dlouhodobě likvidováno lékárenství v tradičním modelu, kde je lékárník primárně poskytovatelem zdravotních služeb a lokální autoritou. Lékárník není prodavač, je důležitým odborným článkem, který má poskytovat pacientovi poradenství, a nikoliv mu prodat za každou cenu nejdražší lék. Dnes dochází k monopolizaci dodávek léčiv do lékáren, zajištění zdravotní služby jako služby ve veřejném zájmu není naplněno. Jsem velmi rád, že ministerstvo zdravotnictví, a především pan premiér jsou nakloněni k diskuzi, věřím, že nás podpoří celé politické spektrum v České republice, protože tento stav je neudržitelný“, řekl předseda, spolku Vaši lékárníci CZ, z.s. a pořadatel akce Aleš Nedopil.

Akce se zúčastnilo více jak 100 odborníků z celé České Republiky a byly zde zastoupeny i další významné lékárnické organizace jako Grémium majitelů lékáren (GML), Grémium lékárníků Čech, Moravy a Slezska (GLČMS), Mladí lékárníci apod. Projekt Vaši lékárníci CZ má podporu České lékárnické komory. „Smyslem platného zákona o léčivech je zajistit dodávky do všech lékáren rovnoměrně pro všechny pacienty. Konkurence cenou a výší doplatku mezi lékárnami vede ke snížení poskytované zdravotní péče pro pacienta, proto usilujeme o pevné ceny a stejné doplatky pro všechny pacienty. Klíčové pro budoucnost profese lékárníka je udržení profesní svobody ve výběru nejvhodnějšího léčiva pro pacienta“, uvedl magistr Marek Hampl z GML.

Ve Švýcarsku poskytují lékárníci odborné poradenství jako doplňkové služby k výdeji léků, mimo jiné mohou lékárníci provádět očkování, testy hladiny cukru v krvi nebo stanovení cholesterolu apod. Navíc spolková vláda kvůli demografickým důvodům chce ještě rozšířit působnost o další zdravotní služby pacientům. Přitom před 17 lety řešili švýcarští lékárníci stejné problémy jako nyní u nás. Lékárník byl vnímán jako prodejce, nikoliv jako zdravotník.

„Teprve sjednocení lékárnických skupin přinesl větší tlak na státní aparát. Distributor musel začít úplně stejně vnímat tradiční nezávislé lékárny jako řetězcové a začít poskytovat stejné podmínky. Nyní už systém funguje zcela bez problémů. O to byste měli usilovat i u Vás”, řekl Peter Toscano, švýcarský lékárník.

Za posledních 20 let nebyla v Rakousku zavřena jediná lékárna, což ukazuje na velmi stabilní systém zdravotnictví. Přestože se počet lékáren zvyšuje. Doplatky na léky se pohybují mezi 80 až 50 procenty. Pokud jsou léky dražší než 200 EUR, pohybuje se doplatek kolem 30 procent. Lékárnu může provozovat a vlastnit pouze vystudovaný lékárník.

„V Rakousku nemůžete otevřít novou lékárnu ve vzdálenosti menší než 500 metrů od stávající. Zároveň lékárník nemůže provozovat současně více než 3 lékárny najednou, aby se neobcházel zákon stanovující, kdo může být provozovatelem lékárny. V současnosti provozuje činnost 1350 lékáren. Samozřejmě je zde snaha několika investorů ovládnout trh, nicméně pevně stanovené regulace jsou ochranou. Negativním příkladem může být Norsko, kde naprostá volnost trhu způsobila zánik řady lékáren v menších městech a obrovský nárůst cen léčiv pro veřejnost“, řekl při své přednášce magistr Heinz Kadlez z vídeňské lékárny Lindwurm-Apotheke.

Mgr. Aleš NedopilCopyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky