Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 23. leden 2019 | Svátek má Zdeněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada

Foto: MT

Na Ministerstvu zdravotnictví zasedla znovuobnovená Vědecká rada

05.02.2018 18:21
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovuje činnost Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví.

Jedná se o poradní orgán ministra, který bude reprezentovat současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a bude nápomocen ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.

„Přál bych si, aby mi Vědecká rada byla poradní oporou v odborně náročných tématech, jakými jsou např. věda a výzkum či otázky vzdělávání. Je mou snahou, aby členská základna Vědecké rady byla svým složením opravdu reprezentativní a obsáhla všechny základní odbornosti,“ uvedl na úvod dnešního zasedání Vědecké rady ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví má za účel zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Předsedou Vědecké rady byl jmenován předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina. Na prvním zasedání obnovené Vědecké rady převzali její členové jmenovací dekrety a započali se standardním programem porady o stanovených tématech. Prvním projednaným problémem byly pro příklad screeningové programy v ČR, jejich fungování a účinnost. Vědecká rada bude zasedat s frekvencí minimálně jednou za tři měsíce, popř. podle aktuální potřeby.

„Předchůdcem“ Vědecké rady MZ bylo v minulosti Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví, které bylo zřízeno příkazem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z června 2014 jako externí poradní sbor ministra pro otázky řešení odborných problémů v rámci strategií MZ v oblasti zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Na podnět tehdejšího ministra se Odborné kolegium MZ v roce svého zřízení několikrát sešlo, v dalších letech byla jeho činnost utlumena.

Obory zastoupené členy Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví:

 • adiktologie
 • biochemie
 • biomedicína
 • epidemiologie
 • gynekologie
 • hygiena
 • chirurgie
 • kardiologie
 • neurochirurgie
 • oční lékařství
 • onkologie
 • ortopedie
 • patologie
 • pediatrie
 • psychiatrie
 • radiologie
 • urologie
 • vnitřní lékařství

Jmenný seznam členů Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví je k dohledání na webových stránkách MZ ČR.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky