Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 17. srpen 2018 | Svátek má Petra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Středočeští hygienici prezentují výsledky své práce za rok 2017

Foto: Shutterstock

Středočeští hygienici prezentují výsledky své práce za rok 2017

15.02.2018 22:58
Zdroj: KHSSTČ
Autor: Tisková zpráva
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala 15. února 2018 Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.

Vyplývá zní mimo jiné, že vloňském roce bylo zkontrolováno 2 034 stravovacích zařízení, 141 dětských letních rekreací, 582 koupališť, 117 zdravotnických zařízení a kontrol vsouvislosti spracovními podmínkami proběhlo 2 527. Hygienici za zjištěná pochybení ve všech oblastech činnosti uložili 756 sankcí vcelkové výši 2 798000 Kč.

„Stejně jako vroce 2016 jsme i loni provedli oproti plánu více kontrol, například stravovacích zařízení, a vydali jsme opět podstatně více stanovisek podle stavebního zákona. Řešili jsme také oněco více podnětů od veřejnosti,“ hodnotí uplynulý rok ředitelka KHS Jarmila Rážová adodává: „Těší nás ale, že se vroce 2017 objevilo naopak třikrát méně epidemických výskytů, než vroce 2016.“

Souhrn výsledků za rok 2017 ve vybraných oborech činnosti:

Vloňském roce bylo ve Středočeském kraji zkontrolováno 2 034 stravovacích zařízení. Kontrol (včetně opakovaných) provedli hygienici 2 284. Nejčastější nedostatky se tradičně týkaly nedostatečné provozní hygieny, nedodržení obecných požadavků na potravinářské prostory, chybné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů nebo nesprávného skladování potravin a pokrmů a také nedostatečného označování alergenů. Za zjištěná pochybení bylo uloženo 687 sankcí vcelkové výši 2080 500 Kč.

V roce 2017 provedli středočeští hygienici celkem 582 kontrol koupacích vod. Ty byly zaměřeny především na kontrolu koupališť a koupání a plavání kojenců a batolat. Zkontrolováno bylo 125 kontrol přírodních koupališť a koupacích míst, 249 umělých koupališť a 47 saun. Vloňském roce panovaly vzhledem ke střídání teplot v letní sezoně příznivé podmínky pro jakost vody ke koupání vpřírodních koupalištích a hygienici během sezóny nevydali žádný zákaz koupání. U umělých bazénů docházelo nejčastěji k nedodržení požadované kvality vody, které provozovatel ihned řešil zastavením provozu a výměnou vody. Nedostatky vprovozní hygieně nebyly prakticky zaznamenány.

KHS vydává také stanoviska podle stavebního zákona, nejčastěji kvýstavbě bytů či rodinných domů. U nich hygienici posuzují všechny aspekty ochrany před hlukem při jejich umisťování. Vloňském roce bylo vtéto souvislosti vydáno 11929 stanovisek, což oproti roku 2016 představuje nárůst o1683.

Hygienici provedli loni také 586 kontrol zaměřených na dodržování jakosti pitné vody dodávané zejména menšími vodovody pro veřejnou potřebu. V 15 % případů byly shledány závady, a to zejména v jakosti dodávané vody (a to i v nedodržení mikrobiologických ukazatelů), dále pak vnedostatečné četnosti kontrol či nedodržení povinnosti zasílat rozbory pitné vody do informačního systému PiVo (Pitná Voda). Za zjištěné závady bylo uděleno 8 sankcí vcelkové výši 27 000 Kč.

V roce 2017 bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 242 zotavovacích akcí pro děti a 53 jiných podobných akcí (dětské tábory). Celkový počet rekreovaných dětí během prázdnin byl 24214, což znamená oproti roku 2016 opět nárůst. Hygienici provedli na těchto akcích celkem 141 kontrol. Zjištěné závady se týkaly především zásobování akce pitnou vodou, nedostatků ve zdravotní dokumentaci, nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí nebo pro ubytování dětí. Nedostatky byly vždy sprovozovateli projednány a zpravidla došlo k okamžité nápravě a nebylo tedy nutné ukládat peněžité sankce.

Středočeští hygienici loni řešili také 81 podnětů zoblasti hygieny práce (v roce 2016 to bylo 71). Týkaly se především pracovního prostředí (vysoká teplota v letních měsících a nízká v zimních měsících), nedostatečného větrání, nevyhovujícího sanitárního zařízení nebo jeho nedostatečný úklid, špatné údržby pracovišť nebo neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům. Z celkového počtu šetřených podnětů vyhodnotili hygienici jako oprávněnou zhruba čtvrtinu znich. Celkem bylo vtéto oblasti uloženo 36 sankcí vcelkové výši 309000 Kč.

Loni bylo ve Středočeském kraji zaznamenáno 53 onemocnění klíšťovou encefalitidou, 317 případů Lymeské borreliózy a u 329 lidí se objevila žloutenka. Hygienici řešili také 7 epidemických výskytů (střevní onemocnění, žloutenka apod.), což je o 21 méně, než vroce 2016.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky