Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministr zdravotnictví zahájil dohodovací řízení o rámcových smlouvách

Foto: MZ ČR

Ministr zdravotnictví zahájil dohodovací řízení o rámcových smlouvách

06.03.2018 17:34
Zdroj: MZ ČR
Autor: Tisková zpráva
Na půdě Ministerstva zdravotnictví dnes proběhlo úvodní jednání k dohodovacímu řízení o rámcových smlouvách mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli, které předchází změně vyhlášky o rámcových smlouvách.

Cílem dohodovacího řízení je pouze technická a terminologická úprava základních rámcových smluv tak, aby odpovídala současné právní úpravě.

Poslední dohodovací řízení o rámcových smlouvách proběhlo naposledy v roce 2006. Stejně tak vyhláška o rámcových smlouvách vznikla v roce 2006 a od té doby nedoznala žádných změn. „V současné vyhlášce nejsou promítnuty změny v legislativě za posledních 12 let, a to ani změny související s novým občanským zákoníkem. Vzniká tak paradoxní situace, kdy vyhláška o rámcových smlouvách není v souladu s obecnou právní úpravou a dokonce ani se samotnými smlouvami, které by se podle ní měly řídit. Byl bych velmi rád, pokud by se právě tento nedostatek podařilo v rámci dohodovacího řízení odstranit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k dohodovacímu řízení o rámcových smlouvách, které v prosinci 2017 vyvolal jeho předchůdce Miloslav Ludvík.

Dohodovací řízení bylo zahájeno s cílem upravit rámcové smlouvy pouze po technické a terminologické stránce tak, aby odpovídaly současnému stavu právních předpisů. „Na rozdíl od mého předchůdce nepovažuji za vhodné, aby se prostřednictvím vyhlášky o rámcových smlouvách jakkoliv podrobněji upravovaly způsoby vykazování nebo dokonce úhrady zdravotní péče. Tuto problematiku je nutné řešit komplexně jiným způsobem a jinými nástroji,“ uvedl ministr.

Přestože vedení dohodovacího řízení o rámcových smlouvách je plně v dispozici zdravotních pojišťoven a zástupců příslušných skupin poskytovatelů zdravotních služeb, bude Ministerstvo zdravotnictví při jednáních spolupracovat tak, aby předešlo případným pochybnostem a nedostatkům ve výsledných dohodách zúčastněných stran. Ke změně vyhlášky je nezbytná oboustranná dohoda účastníků dohodovacího řízení, tedy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. „Věřím, že jednání bude probíhat konstruktivně a konsenzuálně tak, aby ve všech zastoupených segmentech byly provedeny potřebné legislativně-technické změny,“ uzavřel ministr.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky