Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Speciální implantáty zachraňují nedovírající se oční víčka

Foto: Natálka po zákroku (archiv FN Motol)

Speciální implantáty zachraňují nedovírající se oční víčka

14.03.2018 13:06
Zdroj: FN Motol
Autor: Tisková zpráva
Efektivní možností léčby tohoto handicapu je aplikace tzv. víčkových implantátů ve tvaru obdélníkovitých „plíšků“ různé hmotnosti, které jsou vyrobené z čistého zlata a podle individuálních potřeb pacienta.

Pacientkou, která tento zákrok ve FN Motol v současné době podstoupila, je tříletá Natálka, která patří dosud k nejmenším pacientům FN Motol a tento operační zákrok je právě vzhledem k jejímu věku a s tím spojené náročnosti provedení v evropském měřítku výjimečný.

Neschopnost dovřít oční víčka, tzv. lagoftalmus, je nepříjemnou komplikací u obrny lícního nervu. Část oka je při něm vystavena trvalému dráždění vnějšího prostředí a tedy i většímu osychání rohovky, jejím zánětům, ale i tvorbě vředů s negativními následky pro zrakovou ostrost.

Příčiny obrny lícního nervu, který mimo jiné inervuje i mimické svaly tváře a má i další funkce, jsou pestré, ale vždy jde o celkově nepříjemný stav. Subjektivně má pacient problémy s nadměrným slzením a drážděním oka nebo naopak s jeho suchostí. Léčba může být velmi svízelná, protože si pacient musí pravidelně aplikovat do oka umělé slzy nebo masti. V případě dalšího osychání rohovky se někdy víčka dokonce sešívají k sobě, aby se narušení povrchu oka nezhoršovalo.

U metody implantace víčkových implantátů je nejdůležitější jejich správné umístění. „Vlastní operace není zatěžující a má minimum raných i pozdních komplikací. Operatér umisťuje implantát do podkoží horního víčka tak, že jej fixuje na chrupavku víčka. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezprostřední blízkost oka, je práce velmi náročná na přesnost a operatérovu zručnost,“ říká MUDr. Milan Odehnal, primář Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Díky implantátu může pacient po určité době rehabilitace lépe zavírat oční štěrbinu, čímž je povrch oka více chráněna.

Ve FN Motol se tento druh operace provádí již 14 let a ročně je tímto způsoben provedeno 92 operací, převážně u dospělých pacientů. Ti dětští jsou stále spíše výjimkou. Jednou z nich je i malá Natálka (3), která měla problémy s levým víčkem již od narození, a to kvůli vrozené obrně lícního nervu. I když mohla levé víčko úplně dovřít jen obtížně, stav její oční rohovky byl relativně dobrý. Nicméně vzhledem k budoucnosti vývoje a stupni nedovření víčka se lékaři rozhodli aplikovat víčkový implantát.

Operace proběhla zcela bez komplikací, implantát se od počátku dobře vhojuje a nyní čeká malou pacientku již jen rehabilitace, v rámci které se bude učit oční štěrbinu úplně dovřít. Již týden po operaci je nicméně vidět zlepšení, které bude dle očekávání pokračovat i díky růstu tkání v okolí oka. Implantát bude kromě ochrany povrchu rohovky redukovat potřebu aplikovat kapky a masti do oka, a znamená i značné kosmetické vylepšení a zlepšení kvality života.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky