Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. říjen 2018 | Svátek má Teodor

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Šance pro pacienty se závažnými nádorovými onemocněními: v ÚVN bude neuroradiochirurgický přístroj

Foto: Shutterstock

Šance pro pacienty se závažnými nádorovými onemocněními: v ÚVN bude neuroradiochirurgický přístroj

17.05.2018 21:44
Zdroj: ÚVN
Autor: Tisková zpráva
Několik let usilovala ÚVN o získání povolení k pořízení přístroje pro neuroradiochirurgii. Ve středu 11. dubna 2018 Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění MZ ČR tento dlouhodobý záměr ÚVN odsouhlasila.

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví bylo v těchto dnech stanovisko přístrojové komise oficiálně zveřejněno.

Vydáním souhlasného stanoviska přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR s pořízením neuroradiochirurgického přístroje do ÚVN byla prolomena bariéra stojící v cestě k uskutečnění jednoho z nejvýznamnějších dlouhodobých strategických záměrů rozvoje ÚVN. Cesta k cíli vedla přes nesčetná jednání, stála nás mnoho úsilí. Je třeba ocenit přístup komise, která při rozhodování zohlednila především potřeby a prospěch pacientů. V současnosti je v České republice jediný přístroj tohoto druhu. Logistika naplánování a provádění léčby našich pacientů byla dosud velmi náročná a přesun k léčbě mnohdy stovky kilometrů byl pro pacienty zatěžující, v řadě případů bohužel dokonce nemožný. Získání stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení do ÚVN bude znamenat velmi zásadní posun - pacient bude mít deklarovanou dostupnou komplexní péči v rámci jednoho centra,“ zdůrazňuje ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN představuje jedno z nejvýznamnějších pracovišť svého oboru v České republice jak počtem, tak kvalitou výkonů. Klinika disponuje týmy pro jednotlivé subspecializace: neuroonkologii, cerebrovaskulární neurochirurgii, funkční a částečně dětskou neurochirurgii, spinální neurochirurgii a neurotraumatologii. Její specialisté jsou mezinárodně uznáváni. Úspěšnost kliniky, která ročně uskuteční na 3000 vysoce specializovaných výkonů, je dána výsledky a především zájmem a důvěrou, s níž pacienti na Kliniku neurochirurgie a neuroonkologie 1. LF UK a ÚVN přicházejí. Neuroradiochirurgický přístroj by měl být vedle moderních metod klasického ozařování schopen i radiochirurgických výkonů s rozsahem na celé tělo. Výhodou takového řešení je kombinace obou modalit, která plně pokryje potřeby neuroonkologie (kromě některých velmi specifických diagnóz) a cévní radiochirurgie.

Svým propojením s Neuroonkologickým centrem 1. LF UK má Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN rovněž zcela zásadní význam pro akademickou medicínu - vzdělávání mediků, lékařů, i pro vědeckou práci.

Je skvělé, že se po několika letech podařilo nalézt podporu pro projekt Ministerstva obrany ČR, ÚVN a 1. LF UK, který umožní neuroonkologickým pacientům spolehlivě dosáhnout na léčbu, která odpovídá ve světě uznávaným standardům a prokazatelně zlepšuje jejich stav, pokud je aplikována včas,“ zmiňuje děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo.

Nyní zahájí ÚVN procesy nezbytné k pořízení přístroje. Mimo jiné budou vybudovány prostory pro provozování přístroje. Bude se jednat o samostatný pavilon propojený s pavilonem CH. Souběžně s průběhem výstavby bude uskutečňována veřejná zakázka na pořízení schváleného neuroradiochirurgického přístroje. „V ideálním případě, pokud budou veškeré projekční, schvalovací a stavební práce a výběrová řízení plynule navazovat, by mohl přístroj začít sloužit pacientům od roku 2020,“ uvádí náměstkyně ředitele ÚVN pro obchod a realizaci investic Radka Kejmarová.

Předpokládaná cena přístroje, schválená přístrojovou komisí, je 160 milionů korun. Konečná cena přístroje bude záviset na výsledku výběrového řízení.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky