Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

JAR udělala významný krok k tomu, aby její obyvatelé měli lepší přístup k lékům

Foto: Sydelle Willow Smith (MSF)

JAR udělala významný krok k tomu, aby její obyvatelé měli lepší přístup k lékům

08.06.2018 09:30
Zdroj: Lékaři bez hranic
Autor: Tisková zpráva
Lékaři bez hranic vítají nedávné rozhodnutí jihoafrické vlády ohledně práva na duševní vlastnictví. Nová politika totiž zastaví slepé rozdávání patentů a přináší naději Jihoafričanům, kteří si nemohou dovolit potřebné léky.

Pozitivní zpráva přichází po letité kampani občanské společnosti a je to první velký krok k úpravě tamního práva ve prospěch obyvatel země a jejich zdraví.

Současný patentový zákon JAR umožňuje farmaceutickým společnostem snadno získávat mnohonásobné neoprávněné patenty na tentýž lék a pacientům účtovat přemrštěné částky. Jihoafrická republika přitom patří mezi státy s největším výskytem tuberkulózy a jejích rezistentních forem na světě. Vysoké ceny zároveň omezují přístup pacientů k nezbytným lékům. Ještě nedávno si pacienti s rezistentní formou TBC nemohli dovolit lék linezolid. Spadal totiž pod rozšířený patentový monopol. Jedna tableta stála přes 49 amerických dolarů (přes tisíc korun). Generické verze léku bylo přitom ve stejné době možné koupit v mnoha zemích (včetně Indie) už za osm dolarů (180 Kč).

Dva novější a klíčové léky pro léčbu rezistentních forem tuberkulózy - bedaquiline a delamanid – jsou na tom obdobně. Oba jsou v JAR patentovány několikrát, což prodlužuje jejich patentovou ochranu na více než dvacet let. Léky vyjdou na přemrštěných 900, respektive 1 700 amerických dolarů (zhruba 20 tisíc, respektive 37 tisíc korun) za šestiměsíční léčbu. Z výzkumu je přitom patrné, že realistická cena za generika by se mohla pohybovat mezi 48 až 102 dolary (1000 – 2200 Kč) za bedaquiline a mezi 30 až 96 dolary (650 – 2100 Kč) za delamanid. Nicméně oba léky spadají pod rozšířený patentový monopol a v blízké budoucnosti nelze čekat, že by se mohly dostat na tyto nižší ceny.

„Byla jsem jednou z mála šťastných, komu se podařilo získat přístup k linezolidu v době, kdy byl v Jihoafrické republice extrémně drahý. Doufám, že nová patentová reforma zastaví mnohonásobné udílení patentů na stejné léky, díky čemuž se zvýší přístup ke generickým verzím život zachraňujících léků, na které pacienti v Jihoafrické republice zoufale čekají,“ reagovala na pozitivní zprávy Jihoafričanka Phumeza Tisile, která přežila extenzivně rezistentní tuberkulózu.

Pozitivní signál pro další země

Jihoafrická republika po celá desetiletí nevyužívala výhod flexibility, kterou umožňuje Světová obchodní organizace (WTO). Ve výsledku tak země byla bezbranná vůči patentovým praktikám farmaceutických společností a ceny léků v JAR přemrštěné. Nová politika týkající se duševního vlastnictví, kterou tento týden schválila vláda, je už v souladu s mezinárodní Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která zemím umožňuje upravit své patentové právo tak, aby bralo v potaz ochranu veřejného zdraví (jak určuje Deklarace o veřejném zdraví z Dohá).

Reforma patentového práva byla v Jihoafrické republice v posledních devíti letech mnohokrát zdržena, a to zejména kvůli ohromnému tlaku nadnárodních farmaceutických společností. Nová politika by nebyla možná bez občanské společnosti a její kampaně za úpravu patentového práva (Fix the Patent Laws - FTPL). Její zástupci jednali s vládou, a když bylo potřeba, organizovali i pouliční protesty.

Až doteď měla Jihoafrická republika systém patentové registrace, jenž umožňoval poskytování patentů bez důkladného prověřování jednotlivých návrhů. Nový přístup zahrnuje mimo jiné jasné postupy pro důkladné prozkoumání žádostí a všechny zapojené strany budou moci proti rozhodnutím ohledně patentů vznést námitky.

„Nová jihoafrická politika týkající se práva na duševní vlastnictví otevírá cestu pro nové progresivní patentové právo, které upřednostní potřeby lidí před zájmy korporací,“ uvedla Claire Waterhouse z Kampaně Lékařů bez hranic za lepší dostupnost léků (Access Campaign). „Země jako Argentina nebo Indie dokázaly najít rovnováhu mezi podporou veřejného zdraví a přístupem k lékům. Patenty poskytují jen skutečně novým výrobkům. Vzhledem k jejich příkladu věříme, že pokud Jihoafrická republika novou politiku rychle uzákoní a zavede do praxe, tak to nejen zajistí lidem přístup k nezbytným lékům, ale také to vyšle pozitivní signál do dalších zemí a k občanským společnostem v Africe, které se rovněž angažují v reformách patentových zákonů.“Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky