Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Praktičtí lékaři vítají reformy primární péče a vyzývají k posílení role zdravotních pojišťoven

Foro: Shutterstock

Praktičtí lékaři vítají reformy primární péče a vyzývají k posílení role zdravotních pojišťoven

16.10.2018 17:30
Zdroj: SPL ČR
Autor: Tiskové prohlášení
Na XXIV. Celostátním setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech projednali delegáti zásadní body připravované reformy primární péče, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech.

Na závěr svého jednání, kterého se zúčastnil ministr zdravotnictví a zástupci vedení všech zdravotních pojišťoven, přijali toto usnesení.

Oceňujeme práci současného ministra zdravotnictví a podporujeme jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví založených na posílení role primární péče. Vážíme si partnerského přístupu ministerstva deklarovaného v Memorandu o vzájemné spolupráci.

Podporujeme připravovanou reformu primární péče, která posílí roli praktických lékařů ve zdravotním systému a jejich kompetence.

Souhlasíme se změnou organizace lékařské pohotovostní služby a jejím přesunem na urgentní příjmy a deklarujeme připravenost praktických lékařů se na takto změněné pohotovostní službě podílet.

Vítáme zahájení procesu rušení preskripčních omezení pro praktické lékaře u dohodnutých léků a budeme usilovat o jeho rychlou realizaci.

Vyzýváme k posílení role zdravotních pojišťoven a požadujeme nově definovat vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou. Je potřeba vytvořit mechanismy k posílení odpovědnosti pacienta a racionalizaci jeho pohybu zdravotním systémem.

Souhlasíme s připravovanou změnou péče o pacienty po ukončené aktivní onkologické léčbě a posílením role praktických lékařů v této oblasti.

Podporujeme smysluplnou elektronizaci zdravotnictví, ale odmítáme jakýkoliv nárůst e-byrokracie. Elektronizace zdravotnictví musí přinést jednoduchá a uživatelsky vstřícná řešení, která díky výměně a sdílení informací zjednoduší a zefektivní zdravotní péči, zvýší uživatelský komfort zdravotního systému pro pacienty i zdravotníky a přinese úsporu nákladů. Lékařům musí přinést zjednodušení práce a zkrácením času pro nutnou administrativu umožnit více času věnovat pacientům. Zároveň nesmí klást na lékaře zvýšené nároky ve znalostech IT technologií ani přinést zvýšení ekonomických a personálních nákladů.

Budeme pokračovat v zavádění e-Zprávy, která přináší bezpečnou a jednoduchou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče. Trváme na trojcestné elektronické žádance, jako prostředku, který přinese efektivnější poskytování zdravotní péče a redukci zbytečných nákladů a budeme na jejím vzniku spolupracovat. Odmítáme ale myšlenku centrálního úložiště všech laboratorních výsledků. Vyzýváme zdravotní pojišťovny k podpoře těchto dvou projektů.

Upozornili jsme ministra zdravotnictví na to, že připravovaná změna dosavadního dobře fungujícího modelu distribuce očkovacích látek by vážně zkomplikovala realizaci očkování a vedla by ke snížení proočkovanosti.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky