Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 20. duben 2019 | Svátek má Marcela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sertralin v prvním trimestru těhotenství a riziko vrozených anomálií

Sertralin v prvním trimestru těhotenství a riziko vrozených anomálií

Medical Tribune 21/2018
29.10.2018 09:44
Zdroj: MT
Autor: jv
Dvanáctičlenný tým čínských specialistů z různých univerzitních pracovišť (Shenyang a Dalian), vedený Zi‑Qi Shenem, zkoumal, v jakém vztahu je užívání serotoninového antidepresiva sertralinu v 1. trimestru těhotenství a riziko vrozených anomálií.

Systémový přehled těchto autorů a jejich metaanalýzu kohortových studií publikoval odborný časopis British Journal of Clinical Pharmacology.

Cílem autorů bylo tedy provést metaanalýzu dostupných kohortových studií o spojitosti mezi užíváním sertralinu těhotnými ženami v 1. trimestru a nálezy vrozených anomálií u dětí.

Prostřednictvím dvou databází bylo provedeno souhrnné vyhledání článků publikovaných od indexového data do konce r. 2015 zkoumajících shora zmíněné spojitosti.

Bylo zjištěno dvanáct kohortových studií, které zahrnuly 6 468 241 těhotných žen. Autoři shrnuli poměry šancí (odds ratio – OR) a 95% intervaly spolehlivosti (confidence interval – CI) vrozených anomálií použitím statistického modelu náhodných účinků. Těhotné ženy, které užívaly sertralin v 1. trimestru, měly statisticky významně zvýšené riziko, že jejich dítě se narodí s kardiovaskulárními vadami (OR = 1,36; 95% CI = 1,06–1,74; n = 12) i s defekty síňových a komorových přepážek (OR = 1,36; 95% CI = 1,06–1,76; n = 8).

Tato metaanalýza naznačila, že užívání sertralinu těhotnými ženami v 1. trimestru s sebou neslo zvýšené riziko kardiovaskulárních malformací i defektů síňových a komorových přepážek u dětí. Mezitím byly nalezeny pozitivní, ale statisticky nevýznamné spojitosti mezi užíváním sertralinu a jinými vrozenými vadami – nervového systému, zažívacího systému, urogenitálního systému a muskuloskeletálního systému i v oblasti oka, ucha, obličeje a krku. Podle autorů je více kohortových studií oprávněných k poskytnutí podrobných výsledků týkajících se jiných vrozených anomálií.

Zdroj: Shen ZQ, Gao SY, Li SX et al. Sertraline use in the first trimester and risk of congenital anomalies: a systemic review and meta‑analysis of cohort studies. Br J Clin Pharmacol. 2017

Více zpráv z medicíny
čtěte ZDE


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky