Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. leden 2019 | Svátek má Doubravka
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Z medicíny
Pacientům s diabetem 2 typu (D2T) by měla být pro dosahování lepších glykemických hodnot a ke zlepšení srdečního zdraví předepisována fyzická aktivita. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V porovnání s lidmi v manželském stavu měli lidé celoživotně svobodní a ovdovělí zvýšené riziko demence. Autoři nenašli jakoukoliv spojitost u rozvedených lidí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Ještě donedávna se IBD (Inflammatory Bowel Disease) řadila k vzácným onemocněním. Situace se však mění, v posledních letech je pozorován nejen nárůst výskytu, ale choroba se objevuje ve stále nižším věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Prevalence hepatitidy B během bronzové doby mohla být daleko větší, než je typické pro současné domorodé populace, poukazuje prof. Václav Smrčka na výsledky studie více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Vědci z britské University of Surrey získali 750 000 liber z prestižní Výzkumné rady pro biotechnologie a biologické vědy, aby vnesli více světla do výzkumu smrtelného viru dengue. více
Rubrika: Z medicíny
Paliativní péče se dostává jen polovině potřebných. Vzdělávací projekt Paliativní praktik ukazuje, jaká je v této oblasti role praktických lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Prevence kardiovaskulárních onemocnění mnohdy neprobíhá optimálně kvůli nedostatečné adherenci k zavedeným postupům a léčbě, a to jak na straně pacientů, tak lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Recentně publikovaný výzkum ozřejmil znepokojující trend, který je patrný v incidenci akutního infarktu myokardu v posledních desetiletích. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Rozvoj neurodegenerativních onemocnění, například Alzheimerovy choroby, může souviset s plicními onemocněními. Jedinci, kteří od středního věku trpí některou z obstrukčních či restrikčních plicních nemocí, jsou vystaveni vyššímu riziku demence v pozdějším věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Praktičtí lékaři se chystají převzít péči o onkologické pacienty v remisi. Kromě monitorování celkového stavu a cíleného vyšetření s ohledem na možnost vzniku sekundární malignity musejí zohlednit někdy přetrvávající sekundární imunodeficience. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Přelomové techniky, které umožňují personalizovat protinádorové vakcíny jednotlivým pacientům na míru, byly představeny v prosinci 2018 na kongresu imunoonkologie ESMO v Ženevě. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky