Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 03. prosinec 2020 | Svátek má Svatoslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Z medicíny
Randomizované klinické studie nabízejí základní účinnostní a bezpečnostní data o léku, pohříchu však jen u limitované, zpravidla vysoce selektované populace. Postmarketingové studie už poskytují poznatky z reálné klinické praxe, ale opět jen o jedné konkrétní molekule. Ty nejcennější poznatky ve správných souvislostech lze vytěžit až z registrů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Letos v říjnu publikoval prestižní americký časopis Stroke výsledky téměř tříletého mezinárodního výzkumu zaměřeného na podrobnou kvantitativní a kvalitativní analýzu složení trombů získaných od pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP). Součástí výzkumného týmu byli i lékaři z LF OU a FN Ostrava. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Přerušené axony v centrální nervové soustavě (CNS) nejsou schopny regenerace, což vede k chronickému neurologickému postižení u jedinců s traumatickým poškozením mozku nebo míchy, s glaukomem a s ischemicko‑reperfuzním poškozením oka, ale i s amyotrofickou laterální sklerózou, roztroušenou sklerózou či iktem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
UEG week je největším a nejprestižnějším gastroenterologickým setkáním v Evropě, které v průběhu let přerostlo do rozměrů globálního kongresu. Každý rok přiláká přes 14 000 účastníků z více než 120 zemí a jejich počet neustále roste. Na letošním ročníku, který se konal od 11. do 13. října, byl sice počet účastníků vzhledem k nutné virtuální podobě omezen, na počtu sdělení ani na jejich významu to však nic nezměnilo. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Součástí bloku letošního kongresu ČKS věnovaného péči o nemocné s mimonemocniční zástavou bylo sdělení prof. MUDr. Jana Bělohlávka, Ph.D, z Komplexního kardiovaskulárního centra VFN Praha o extrakorporální resuscitaci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V rámci letošní odložené Jarní interaktivní konference (JIK), která se konala od 18. do 20. září, se jedna ze sobotních sekcí zaměřila na hypertenzi. Přednášející tentokrát zaměřili pozornost na problematiku ovlivnění incidence cévní mozkové příhody antihypertenzní léčbou a na vztah hypertenze a demence. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Spotřeba cukru je spojena s větším ukládáním tuků v oblasti srdce a břicha, tedy v oblastech, které jsou pro zdraví rizikové. Tak zní zjištění studie zveřejněné v časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of Preventive Cardiology. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na 29. října každoročně připadá World Stroke Day, ke kterému se připojují různé organizace z celého světa s cílem zvýšit povědomí o cévních mozkových příhodách (CMP), jejich příčinách a možné prevenci. Vždyť tímto onemocněním je globálně postiženo více než 17 milionů lidí, v ČR se pak týká asi 25 000 pacientů za rok – a ne vždy musí jít o seniory. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Společnost Dracen Pharmaceuticals, Inc., oznámila, že zahájila klinické testování látky DRP‑104, kterou pro léčbu nádorových onemocnění vyvinul tým RNDr. Pavla Majera, CSc., vedoucího skupiny Drug Discovery při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s vědci z Johns Hopkins University v Baltimoru, USA. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nobelova cena za fyziologii a lékařství pro rok 2020 byla udělena společně Harveymu J. Alterovi, Michaelu Houghtonovi a Charlesi M. Riceovi za objev viru hepatitidy C. S odstupem času je zjevné, že jejich práce znamená přelomový milník v boji proti virovým chorobám. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jednou z osmi přednášek prezentovaných v prestižní hlavní sekci „proffered papers“ v oboru onkogynekologie byla na letošním ESMO akademická studie české provenience. Protokol studie vznikl v Onkogynekologickém centru Gynekologicko‑porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky