Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. únor 2018 | Svátek má Lenka
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Z medicíny
Biologové v Šanghaji slaví úspěch: podařilo se jim poprvé v historii naklonovat primáta, a to opici makaka (Macaca fascicularis). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Výbor CHMP schválil pro Evropu přípravek Hemlibra Emicizumab (Hemlibra) prokázal vyšší účinnost v porovnání s předchozí léčbou bypassing přípravku ve dvou studiích fáze III napříč věkovými skupinami. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V rámci symposia na ostravském kongresu Colours of Sepsis 2017 zazněla přednáška, která účastníkům nabídla recentní informace o život ohrožujícím krvácení (ŽOK) z pohledu gynekologa. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Doporučení Farmakovigilančního výboru (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) Evropské lékové agentury požaduje stažení hydroxyetylovaných škrobů (HES) pro infuzní terapii z celého evropského trhu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Vareniklin je lékem na předpis určeným k léčbě závislosti na nikotinu při odvykání kouření. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nestor kardiovaskulární rehabilitace a preventivní kardiologie, profesor Hugo Saner, říká, že doba preventivních lékařů přijde. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Konzumace kávy, dokonce v počtu několika šálků denně, už není strašákem naopak široce doporučovaným zdravotním benefitem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nízká koncentrace 25-hydroxyvitamínu D (kalcidiolu) v krvi podle zjištěných údajů způsobuje náchylnost k akutním infekcím dýchacích cest. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Rostoucí počet případů diabetu 2. typu zřejmě souvisí s oteplováním klimatu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Při chronické zánětlivé (inflamatorní) demyelinizační polyneuropatii (CIDP) je subkutánně aplikovaný imunoglobulin (SCIG) stejně bezpečný jako při obvyklém intravenózním podání (IVIG). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Dva nejpopulárnější typy bariatických operací jsou sice téměř stejně účinné, ale pacientům, kteří zároveň trpí gastroezofagálním refluxem, mohou zhoršit jejich potíže. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky