Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 16. červenec 2018 | Svátek má Luboš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: drho
Rubrika: Z medicíny
Rozsáhlá metaanalýza publikovaná v časopise The Journal of the American Medical Association zkoumala vliv suplementace vápníkem nebo vitaminem D na incidenci fraktur u starších jedinců žijících v komunitním prostředí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Poradní výbor pro imunizační postupy (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) došel k závěru, že dvě dávky vakcíny proti lidskému papilomaviru jsou u 9letých a 14letých stejně účinné jako tři dávky vakcíny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Střevní mikrobiom může hrát významnou roli v etiopatogenezi kolorektálního karcinomu, tvrdí nové výzkumy. Podle nich může k vzniku nádoru přispívat vzájemné působení mezi některými střevními bakteriemi a mikroRNA. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Americká onkologická společnost (American Cancer Society – ACS) aktualizovala svá doporučení týkající se screeningu kolorektálního karcinomu. Jedná se o první zásadní změnu tohoto dokumentu od roku 2008. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Studie americké lowa State University zjistila, že lidé s prediabetem a diabetem 2. typu mají mnohem větší tendenci vnímat a silněji reagovat na hrozby a negativní podněty, což zhoršuje jejich kvalitu života a zvyšuje riziko deprese. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Mnoho žen, které dlouhodobě užívají antipsychotika, stojí na začátku těhotenství před rozhodnutím, zda pokračovat v léčbě nebo raději s ohledem na nejistou bezpečnost léky vysadit. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Meta-analýza prokázala, že léčba diabetiků 1. typu s použitím umělé slinivky je efektivní a v porovnání se standardní léčbou kompenzuje koncentraci krevního cukru lépe. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Komise pro léčivé přípravky pro humánní použití, která spadá pod Evropskou lékovou agenturu (EMA) doporučila povolit vstup na trh dvěma léčivům pro chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Britští vědci si dali za úkol vyšetřit rizika mozkové příhody nebo transientní ischemické ataky (TIA) u pacientů s „vyřešenou atriální fibrilací“ (AF). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nové poznatky o souvislosti mezi střevním mikrobiomem a zánětlivými neurologickými onemocněními přinesla studie publikovaná v časopise Nature. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Paradoxní embolie přes foramen ovale patens (FOP) je považována za příčinu části nevysvětlitelných (“kryptogenních”) cévních mozkových příhod. I přes to se uzávěr foramen ovale patens může u některých pacientů vyplatit. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky