Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 03. červenec 2020 | Svátek má Radomír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Lucie Ondřichová
Rubrika: Z medicíny
V roce 2012 došlo v Nemocnici Na Homolce k celosvětově prioritní implantaci „bezdrátového“ kardiostimulátoru – leadless cardiac pacemaker (LCP). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
I letos Česká společnost pro aterosklerózu navázala na své tradiční interaktivní webináře a 11. února odvysílala z Charvátova sálu III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze první díl cyklu zaměřeného na kardiovaskulární prevenci z pohledu různých onemocnění. Tentokrát pozornost patřila prevenci srdečně‑cévních příhod u pacientů s prediabetem a diabetem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V roce 1930 překvapení W. S. Tillett a T. Francis (mimochodem oba byli nositeli Nobelovy ceny, ale ne za CRP…) objevili v krvi nemocných léčených pro pneumokokové pneumonie bílkovinu, která precipitovala při vazbě na polysacharid v buněčné membráně C pneumokoků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Rozhodnutí Státního ústav pro kontrolu léčiv o maximální ceně a úhradě přípravku Ajovy (fremanezumab) společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. nabude účinnosti k 1. květnu 2020. více
Zdroj: MT
Rubrika: Články
Profesor Gavin Giovannoni sezval své kolegy z Evropy a Austrálie k on-line konferenci Managing MS during the COVID-19 pandemic. Doslova klíčovou prezentací přispěla profesorka Eva Kubala Havrdová. více
Zdroj: MT
Rubrika: Články
Klinický doporučený postup (KDP) pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra schválila a uveřejnila v březnu 2020 Česká neurologická společnost ČLS JEP. Hlavní autorkou je prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová. více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Teva vás zve na svůj virtuální stánek v rámci kongresových stránek EAN, kde najdete pod záložkou Teva Medical Affairs MS Expert Session více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
O nové informace a zkušenosti v oblasti paliativní medicíny se podělili odborníci v rámci II. ostravské konference paliativní péče, kterou v Ostravě 6. března 2020 pořádala Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). více
Zdroj: MT
Rubrika: Články
Profesor Gavin Giovannoni na svém blogu upozornil na první virtuální konferenci – iWiMS MS Covid Meeting, která se konala z iniciativy iWiMS (The Interational Women in Multiple Scerosis) 1. dubna 2020. Další byla organizována 8. dubna a zatím poslední 15. dubna. více
Zdroj: MT
Rubrika: Webináře
Společnost TEVA vás srdečně zve k návštěvě dalšího ze série webinářů MS Matters: The evolving patient profile in MS – approaches to management více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Atopická dermatitida je oblast výzkumně zajímavá, neboť nové přípravky účinné na atopickou dermatitidu jsou potenciálními léčivy pro další atopické a imunologicky zprostředkované choroby, což je pro farmaceutický průmysl i nezávislé výzkumné skupiny motivující. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky