Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Markéta Královcová
Rubrika: Z medicíny
Po několikaleté odmlce se letos na jaře otvírá další běh třísemestrálního studijního programu „Specialista pro hru, komunikaci a doprovázení v institucionální a domácí péči“, který společně připravují Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni a Nadační fond Klíček. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Lékaři Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole zavedli v léčbě retinoblastomu novinku, která výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného vyléčení. Intravitreální aplikaci melfalanu do oka použili poprvé u tříleté Elenky, které tím zachránili zrak. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podpora orphanů má efekt. Za posledních pět let schválila americká FDA 103 nových léčivých přípravků na vzácná onemocnění. Přesto na valnou většinu z těchto nemocí žádná schválená léčba není. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Adherenci pacientů k chronické léčbě lze účinně zlepšovat srovnáním jejich kalendářního a cévního věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Všeobecná fakultní nemocnice Praha (VFN) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) spustily od 1. ledna 2020 unikátní program onkologické léčby, díky němuž mají pacienti s primárními nádory jater nyní větší šanci na vyléčení. Propojením dvou špičkových českých center vznikl specializovaný tým, který dokáže „ušít léčbu“ na míru. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na onkologické screeningy hrazené ze zdravotního pojištění chodí jen zhruba polovina těch, kteří by je podstoupit měli. Zvýšit počty vyšetřených o 20 až 30 procent je cílem, na který by se mělo ministerstvo zdravotnictví letos zaměřit. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Několik desítek seniorů ve věku mezi 80 až 90 lety, kteří se podíleli na evropské multicentrické klinické studii SPRINTT, se sešlo 3. prosince na 1. lékařské fakultě UK v Praze u příležitosti ukončení klinické části mezinárodního projektu, který je příkladem inovativní spolupráce akademických institucí a farmakologického průmyslu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nový typ senzoru ukazuje prostřednictvím aplikace na mobilu pacientovi, jak se mění koncentrace krevního cukru. Integrovaný vibrační alarm včas varuje před blížící se hypoglykémií. Senzor se mění jednou za šest měsíců. Senzory se stávají standardem léčby. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Onkologičtí pacienti očekávají od lékaře hlavně empatii. Někteří chtějí vědět vše o své nemoci a léčbě, jiným je nutno informace opatrně dávkovat. Na komunikaci s pacienty cílí projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů, který vznikl v roce 2015 a odborně ho garantuje Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Součástí konference České asociace akutní kardiologie byla i velmi neobvykle koncipovaná sekce. Na jednom pódiu se při ní setkali mladý pacient s levostrannou srdeční podporou, jeho rodiče a lékaři, kteří o tohoto nemocného v akutní fázi onemocnění pečovali. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Telemedicína ve službách pacientů s demencí a s epilepsií. V Brně testují použití náramků se senzorem. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky