Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Z medicíny
Jak ukazuje nová celosvětová studie, která byla provedena ve 195 zemích světa, incidence kolorektálního karcinomu a karcinomu slinivky se za posledních 30 let, od roku 1990 do roku 2017, zvýšila u každé z diagnóz o deset procent. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Biologická cílená terapie si již našla své důležité místo i v onkologii. Cestou k jejímu širšímu využití při nižších nákladech se jeví vývoj a užívání biosimilárních léků. Každá nová cesta však vede neprobádaným prostorem a přináší s sebou otazníky a někdy nedůvěru a nejistotu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nedostatečná adherence a časem se snižující compliance s léčbou je problémem, s nímž se potýkají lékaři u značného počtu diagnóz. Každá možnost na zlepšení této problematiky je proto vítána. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Může být genová terapie dostupná i v chudých zemích? Nová iniciativa má s pomocí dotací pro výzkum dokázat, že to není nemožné. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Díky výsledkům nové léčby lze dnes v evropském i globálním měřítku uvažovat o eliminaci HCV, a to i navzdory tomu, že proti této infekci není k dispozici vakcína. Globální eliminace viru HCV chce WHO dosáhnout již v roce 2030. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Časopis Neuromuscular Disorders publikoval data z probíhající studie NURTURE zkoumající léčbu základní příčiny spinální muskulární atrofie (SMA). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V časopise RMD Open byly právě zveřejněny výsledky prodloužené studie MEASURE 1, které ukazují, jak je sekukinumab v dávce 150 mg účinný a bezpečný po pěti letech léčby pacientů s ankylozující spondylitidou (AS). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Jedná se přitom o vůbec nejčastější vrozené metabolické onemocnění. Na světě se dítě s familiární hypercholesterolémií (FH) narodí každou minutu, v Česku každý den. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Diabetes není jen problém metabolický, ale také kardiologický, jak upozornil na tiskové konferenci konané u příležitosti Světového dne srdce prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze a předseda ČKS. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Lymfomem onemocní v České republice každý den až pět pacientů. V četnosti výskytu u nás zaujímá toto onemocnění páté místo po nádorech tlustého střeva, karcinomu plic, prsu a dělohy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Karcinom z Merkelových buněk představuje vzácné, avšak velmi agresivní onemocnění. Tito nemocní se správné diagnózy dočkají většinou s velkým zpožděním. Vyhledávat takové pacienty má ale smysl mimo jiné z toho důvodu, že od ledna pro ně i v České republice existuje nová možnost farmakoterapie. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky