Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Z medicíny
Podle studie má každý čtvrtý pacient s infarktem myokardu atypické příznaky. Tito pacienti s větší pravděpodobností zemřou do 30 dnů ve srovnání s pacienty s bolestmi na hrudi. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Podle studie zveřejněné během Heart Failure Awareness Days, které probíhaly v týdnu od 10. května 2021, trpí téměř každý čtvrtý pacient se srdečním selháním depresí nebo úzkostnou poruchou. U pacientů se srdečním selháním byla o 20 procent vyšší pravděpodobnost vzniku těchto problémů duševního zdraví během pěti let po stanovení diagnózy ve srovnání s pacienty s onkologickou diagnózou. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Inhibitory cholinesterázy (ICh) se rutinně používají pro léčbu demence alzheimerovského typu (AD), nicméně není zatím mnoho dat o jejich dlouhodobé účinnosti. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Dvě studie, publikované v časopise Blood, ukazují, že dvě dávky mRNA vakcíny proti COVID‑19 mohou mít menší účinek u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a u pacientů s mnohočetným myelomem (MM), a to ve srovnání se zdravými kontrolami. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Z recentní práce Butzkuevena et al., publikované letos v březnu v European Journal of Neurology, vyplývá, že podávání okrelizumabu má u jedinců s primárně progresivní roztroušenou sklerózou (PP RS) potenciál oddálit těžkou disabilitu a nutnost upoutání na invalidní vozík (EDSS ≥ 7) – a to až o sedm let. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Vývoj pandemie, její dopad na pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) a význam vakcinace proti onemocnění COVID-19 shrnula ve své přehledné prezentaci, která byla vysílána v rámci série přenosů e-konference.online 30. března 2021, profesorka MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Léčivý přípravek inosin pranobex (Isoprinosine) se v léčbě mnoha virových onemocnění používá desítky let. V následujícím textu předkládáme přehled informací z dostupných recentních publikací, které se zabývají účinností a bezpečností inosin pranobexu a souvisejícími změnami v imunitním systému. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
U vážných duševních poruch skupiny SMI (schizofrenní a afektivní poruchy) je zvýšená kumulace všech nepříznivých faktorů prostředí. Pokud se nepříznivé faktory sečtou, vyskytují se více právě ve skupině SMI než ANX (fobie, panická porucha, obsedantně-kompulzivní porucha…). Ukazuje to nový výzkum. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Včasné použití koktejlu protilátek obsahujícího bamlanivimab a etesevimab u rizikových pacientů podporují výsledky nové studie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Medical Copaxone Days SK
Obezita je považovaná za rizikový faktor pre rozvoj sclerosis multiplex (SM), ale mechanizmus ovplyvnenia doposiaľ nie je známy. Argentínski autori sa rozhodli tento jav objasniť. více
Zdroj: MT
Rubrika: Medical Copaxone Days SK
Podľa výsledkov štúdie, ktorú prezentovala na ACTRIMS 2021 dňa 25. februára Eleonora Virgilio (MS Center, Novara, Taliansko), deficiencia vitamínu D zistená v čase diagnózy sclerosis multiplex (SM) je spojená s poškodením kognitívnych funkcií a s disabilitou. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky