Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: mir
Rubrika: Z medicíny
Podle nových doporučených postupů pro roztroušenou sklerózu (RS) publikovaných American Academy of Neurology (AAN) poskytuje co nejčasnější zahájení terapie nemoc modifikujícími léčivy (DMT) možnost ovlivnit průběh nemoci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Už dvě limonády týdně vyvolávají u konzumentů 2,4 x vyšší riziko vzniku diabetu, a to bez ohledu na to, zda jsou slazené cukrem nebo ne. Autoři nové analýzy však označují její výsledky za kontroverzní. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Několik studií, publikovaných v letech 2016 a 2017, se zabývalo optimální léčbou pacientů, kteří mají fibrilaci síní a ischemickou chorobu srdeční po perkutánní koronární intervenci (PCI). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Článek šéfredaktora NEJM Journal Watch Infectious Diseases upozorňuje na problematiku rostoucí spotřeby antibiotik v celosvětovém měřítku. V letech 2000–2015 se celosvětová spotřeba antibiotik zvýšila o 65 %, zejména v zemích s nízkou a střední úrovní příjmů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Ischemická choroba srdeční (ICHS) má významnou genetickou komponentu, problematické je však přesné určení jedinců rizikových pro toto polygenně dědičné onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Prevalence spektra vrozených alkoholových poruch u dětí se pohybuje mezi 1 % a 10 %. Ale údaje, nedávno publikované v časopise JAMA (Journal of American Medical Association), ukazují na daleko vyšší výskyt. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Mírná hyponatremie je u starších osob běžným jevem. Podle nové studie příliš nízká koncentrace sodíku v krvi způsobuje pokles kognitivních funkcí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V roce 2016 Evropská kardiologická společnost vydala nová doporučení ohledně managementu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, zavedla nový pojem „srdeční selhání s ejekční frakcí ve středním pásmu“, ... více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Tradiční přehledový článek publikovaný v European Heart Journal se ohlíží za novinkami v oblasti fibrilace síní, které byly publikovány v roce 2017. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nová studie, publikovaná v časopise CHEST upozorňuje na výskyt plicní obstrukce u amerických dětí a poukazuje na expozici tabákovému kouři během kouření matky v těhotenství jako příčinu tohoto problému. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Únava je častým projevem roztroušené sklerózy a její léčba není jednoduchá. Co dnešnímu terapeutickému přístupu nejvíce chybí, je individuální přístup a sledování každodenního stavu pacientů. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky