Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: čil
Rubrika: Z medicíny
Diabetes není jen problém metabolický, ale také kardiologický, jak upozornil na tiskové konferenci konané u příležitosti Světového dne srdce prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze a předseda ČKS. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Lymfomem onemocní v České republice každý den až pět pacientů. V četnosti výskytu u nás zaujímá toto onemocnění páté místo po nádorech tlustého střeva, karcinomu plic, prsu a dělohy. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Karcinom z Merkelových buněk představuje vzácné, avšak velmi agresivní onemocnění. Tito nemocní se správné diagnózy dočkají většinou s velkým zpožděním. Vyhledávat takové pacienty má ale smysl mimo jiné z toho důvodu, že od ledna pro ně i v České republice existuje nová možnost farmakoterapie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Specializovaná centra, dostupnější léky, užší propojení zdravotní a sociální péče a nově i kampaň Darujte kávu, darujte pohodu. To vše může usnadnit život nemocným se svalovou dystrofií a jejich rodinám. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
V Česku byla antibiotická rezistence, zejména pro zhoršenou dostupnost některých léčivých přípravků, menším problémem než na západ od nás. Avšak i nás tato problematika dohonila. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Na základě příznivých výsledků klinického hodnocení TAILORx v Německu hodnotil Úřad pro schvalování technologických zdravotních prostředků přínosy testu Oncotype DX pro vedení léčby chemoterapií u časného karcinomu prsu HR+, HER2–, N0. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Na konferenci ECTRIMS 2019 byl uveřejněn poster, který dokumentuje účinnost glatiramer acetátu po výjimečně dlouhých 27 let v kontinuálním sledování. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Peter Rickman se spolupracovníky představili na konferenci ECTRIMS 2019 poster s daty ze sedmileté otevřené extenze studie GALA, což byla mezinárodní klinická studie fáze III, která probíhala ve 142 centrech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Jak optimalizovat dlouhodobý přínos léčby RS bylo jedno z nejvýznamnějších témat konference ECTRIMS 2019. Ve fascinující debatě Alasdair Coles prosazoval strategii indukční terapie. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z kongresů
Konference ECTRIMS 2019. Amit Bar-Or a Jiwon Oh se zamýšleli ve svých přednáškách nad optimální léčbou RS v dětství. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Zdravotní systémy po celé Evropě se ocitají pod rostoucím tlakem, způsobeným zvyšujícím se počtem lidí s nadváhou a s obezitou. Špatné stravovací návyky vedou i k řadě dalších onemocnění zažívacího ústrojí, jejichž prevalence rovněž narůstá. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky