Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 17. leden 2021 | Svátek má Drahoslav

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Fórum MT: Reforma kompetencí praktických lékařů

foto: shutterstock.com

Fórum MT: Reforma kompetencí praktických lékařů

30.10.2018 16:11
Zdroj: MT
Autor: red
Zeptali jsme se lékařů, nemocnic, zdravotních pojišťoven i zákonodárců: V jakém rozsahu by měly být kompetence praktických lékařů rozšířeny a jak by měl být nárůst kompetencí zohledněn v platbách zdravotních pojišťoven?

Role a kompetence praktických lékařů jsou sice jedním z věčných témat českého zdravotnictví, aktuálně se ale zdá, že změna postupuje rychleji. Mění se preskripční omezení u desítek léčivých přípravků, ve spolupráci s onkology se popsala možnost sledování onkologických pacientů v remisi u praktiků. Možností, které se diskutují, je mnohem více.

citát fórum Býma

„Potenciál všeobecných praktických lékařů v ČR, ve srovnání s vyspělými zeměmi EU, není využit. To je způsobeno posunem kompetencí, přetrvávajícím z dob socialistického zdravotnictví, který je fixován ekonomickými zájmy ostatních poskytovatelů zdravotní péče a dlouhodobou nekoncepčností řízení českého zdravotnictví,“ uvádí ve Fóru Medical Tribune Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.,předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. „Podle OECD mají praktičtí lékaři největší potenciál ke zlepšení a udržení zdraví populace. Z ekonomického pohledu jedna koruna investovaná do primární péče ušetří až sedm korun v následné péči,“ připomíná Doc. Býma.

tomaschoff archeolog

Argumenty proti posilování kompetencí praktiků, postavené na nedostatečné odborné zdatnosti, podle praktického lékaře z Dobřichovic MUDr. Martina Dudka jen zastírají zájmy těch, které je říkají. „Pohled na kompetence by měl být zcela opačný, tj. stanovit minimální požadavky na spektrum výkonů, lékaře, kteří to nesplňují, postupně vytlačit ze sítě a novým bez daného vybavení smlouvy nedávat,“ myslí si MUDr. Dudek. „Omezení kompetencí, tj. rozsahu poskytované péče, by nemělo vůbec existovat, a pokud daný lékař má erudici, tak nechť to dělá,“ uvádí.

citát fórum Velev

Podle ředitele Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáše Veleva, MHA, by správně nastavená role praktického lékaře pomohla zdravotnictví zefektivnit. „Poskytování nepřetržité péče o registrované klienty považuji za samozřejmost. Tomu je potřeba přizpůsobit motivace: praxe, které budou fungovat dobře, by měly být výrazně zvýhodněny. Je to jednoduchý princip, kdy se dobrá práce vyplácí, méně dobrá je placena hůře a nezájem je postihován,“ soudí MUDr. Velev. „Systému to přinese úspory ostatní péče, zlepší výsledky léčby a umožní rozumné nastavení, rozumějme redukci ostatní sítě,“ uvádí.

Myšlenka rozšíření kompetencí praktických lékařů se líbí senátorce MUDr. Aleně Dernerové. Vidí ale i určité riziko. „V současnosti je velký nedostatek těchto lékařů jak pro dospělé, tak pro děti a dorost. A to jsme ještě nedospěli ke kritickému bodu. Nedovedu si představit, že se zatížení praktických lékařů, často v důchodovém věku, ještě zvětší,“ píše MUDr. Dernerová.

citát fórum Hulleova

Práce praktických lékařů se bez ohledu na diskutované potřebné změny v posledních dobách už výrazně změnila. „Zcela běžně léčíme ambulantně diagnózy, pro které byly děti dříve hospitalizovány,“ připomíná MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Klíčové podle ní bude motivace prostřednictvím mimokapitačních výkonů. „Pro další rozvoj primární péče o dětskou populaci je potřeba rozšířit spektrum zejména mimokapitačních výkonů a možnosti předepisování léků, kapitační platba by měla zůstat jako předvídatelný základ ekonomického ohodnocení ordinace PLDD,“ uvádí MUDr. Hülleová.

Čtěte celé Fórum Medical Tribune ZDE


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky