Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 16. červen 2019 | Svátek má Zbyněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Fórum MT: Mladí lékaři v pasti

foto: shutterstock.com

Fórum MT: Mladí lékaři v pasti

11.12.2018 09:45
Zdroj: MT
Autor: red
Zeptali jsme lékařů zkušených i začínajících: Setkal jste se s tím, že byli mladí lékaři bez atestace tlačeni k práci bez řádného odborného dohledu nebo že byli lékaři se specializovanou způsobilostí tlačeni k tomu, aby dohlíželi na mladé lékaře jen formálně? Mají podle vás lékaři reálně šanci se takovému tlaku bránit? Pokud ano, jakými prostředky?

Mladí lékaři v atestační přípravě se v současném systému postgraduálního vzdělávání ocitají v pasti. Vše je v pořádku, pokud se jim školitel věnuje a na oddělení je vždy někdo zkušenější, na koho se mohou obrátit. Je však veřejným tajemstvím, že personálně poddimenzované nemocnice na to nemají kapacity.

„Obojí je v našem zdravotnictví spíše standardem než výjimkou, ale není to výsledek nátlaku chamtivých manažerů, nýbrž produkt nastavení celého systému,“ míní MUDr. Pavel Vepřek, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a. s.. „Obecně se dá říci, že dobrou doktorkou nebo doktorem se stanete díky vlastnímu snažení a nikoli tím, že vás to někdo naučil. Ve svém okolí znám jen několik málo kolegů a kolegyň, kteří měli to štěstí, že jim někdo starší aktivně předal své znalosti, většinou je opak pravdou, uvádí Vepřek.

Tomaschoff mladí

Zdravotničtí pracovníci jsou podle MUDr. Markéty Pfeiferové, předsedkyně sekce Mladí praktici Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, zavaleni zbytnými úkony, a na adekvátní vzdělávání mladých lékařů nezbývají kapacity. „Obecně řečeno je práce mladého lékaře pod řádným odborným dohledem v současné situaci spíše zázrakem než běžnou praxí. A často se mladý lékař se specializovanou způsobilostí stává jedinou možností pro zaměstnavatele, jak zajistit chod oddělení/ambulance,“ míní MUDr. Pfeiferová.

Předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK MUDr. Monika Hilšerová uvádí, že se s takovou situací sama osobně nesetkala. „Pracuji ve fakultní nemocnici, tedy na velkém pracovišti, kde během dne vždy někdo atestovaný je. Během služby se může občas stát, že neatestovaný musí pracovat sám, protože atestovaný má také plno práce, ale vždy je přítomen na telefonu a fyzicky i na pracovišti. Myslím, že tento problém je patrný především v menších nemocničních zařízeních, kde povětšinou dohlíží na mladé pouze jeden až dva atestovaní a během služby třeba pouze lékař se zkušenostmi, například lékař před atestací. Známe i případy z médií, kdy se mladým nezkušeným lékařům stala absence atestovaného osudnou (například známý případ, kdy mladá lékařka nerozpoznala na EKG infarkt a mladý pacient druhý den zemřel),“ uvádí MUDr. Hilšerová. „Pokud oddělení není schopno provozu, aniž by porušovalo zákon, pak by se takové oddělení mělo zavřít. Určitě by se neměla házet odpovědnost na mladé. Kdybych tedy dostala na výběr pracovat bez možnosti dozoru, nebo odejít z pracoviště, vybrala bych si druhou možnost. Žádná práce nestojí za to, aby člověk žil ve strachu, aby neudělal chybu a nestrávil pak část života u soudu, nebo dokonce za mřížemi,“ dodává MUDr. Hilšerová.

Ani Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti ČLS JEP, se s nedostatečným odborným dohledem a tlakem na něj nesetkal. Pokud by se někde takový problém vyskytl, je podle něj šance se bránit. „Jestli někde vzniká problém, vidím ho především na dvou místech. Především je třeba mít naprosto jasnou dohodu o kompetencích na pracovišti, kterou akceptují všichni. Druhým problémem je to, že mladý lékař, řekněme před zkouškou z „kmene“, má již významnou zkušenost a mnohé ví a dokáže. Někdy také chce dokázat (vůbec se mu nedivím). Pak nevidí možné důsledky svého (dokonce třeba správného) jednání, až si někdo přijde stěžovat,“ uvádí prof. Češka.

Ředitel ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., se dušuje, že v jeho nemocnici do práce bez řádného vedení mladé netlačí. A říká: „Mladí lékaři nechť se brání, kde je třeba se bránit, nechť si stěžují, kde je třeba si stěžovat, a nechť si lebedí a pochvalují, kde si lze lebedit a pochvalovat. I nynější mladí budou vbrzku rychle stárnout v učitele a odpovědné činitele. Ostatně i poté, vidím to na sobě. Zdá se to být jako včera, když mě v nedávných sedmdesátých letech láskyplně učívali, jak řádně, pevně a bez zavzetí kliček střevních zašít občanu břicho i leccos jiného. V medicíně je třeba trvale dbát na odpovědnost láskyplnou a generačně přenosnou.“

Čtěte plné znění Fóra MT.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky