Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Správní rada VZP schválila milionovou odměnu Kabátkovi

Zdeněk Kabátek, foto: Jiří Koťátko

Správní rada VZP schválila milionovou odměnu Kabátkovi

Medical Tribune 06/2019
25.03.2019 15:10
Zdroj: MT
Autor: ač
Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ing. Zdeněk Kabátek dostane roční odměnu ve výši 1,15 milionu korun, tedy 85 procent maximálního bonusu. Je to o něco méně než v předchozích letech.

„Po důkladné diskuzi v pracovních skupinách bylo doporučeno správní radě schválit odměny ve výši 85 procent maxima,“ uvedla předsedkyně správní rady profesorka Věra Adámková. Hlasování bylo jednoznačné. Adámková se hlasování zdržela, protože návrh na odměnu předkládala. Jeden další člen správní rady hlasoval proti. Dlouhodobě výši odměn a platu pro ředitele kritizuje členka správní rady za KSČM Soňa Marková. Ostatní přítomní ze třiceti členů správní rady byli pro.

Ředitel VZP vydělává 225 tisíc korun hrubého měsíčně. Jeho roční odměna může dosahovat maximálně šestinásobku platu, tedy 1,35 milionu korun. V roce 2016 dostal Kabátek odměnu 1,28 milionu korun, v roce 2017 si vysloužil 1,215 milionu korun, tedy 90 procent maxima.

Loni někteří členové správní rady kritizovali, že jsou kritéria posuzování nároku na odměnu poměrně vágní. Vytvořili proto nová. Podle nich má největší váhu (45 procent) naplnění dlouhodobých strategických cílů pojišťovny. Právě toto nejsilnější kritérium splnil ředitel Kabátek jen na 66 procent. A to podle Adámkové proto, že se mu nepodařilo zajistit dostatek revizních lékařů.

Prof. Adámková přitom poznamenala, že ředitel na počet revizních lékařů nemá vliv. Také místopředseda správní rady doc. Bohuslav Svoboda upozorňuje, že naplnit stavy revizních lékařů není jednoduché. „Jsme na pana ředitele přísní. Je to dlouhodobě oblast lékařské činnosti, které se lékaři nechtějí věnovat. Mnoho z revizních lékařů teď dospělo do penzijního věku a odcházejí,“ podotkl doc. Svoboda.

Napříště se ředitel Kabátek pokusí ve shánění revizních lékařů pokročit. „Připravujeme motivační schéma, abychom revizní lékaře přilákali, snažíme se vytvářet lepší podmínky pro práci revizních lékařů. Přijali jsme rozhodnutí o navýšení jejich platů,“ uvádí Kabátek.

Kromě uvedeného hlavního kritéria má ředitel za úkol také splnit očekávání co se týká hospodářských výsledků, servisu pojištěncům a smluvní politiky VZP. „Některé věci, zejména ekonomické, byly stoprocentně splněny, ba dokonce překročeny,“ uvedla prof. Adámková.

Provozní fond VZP, ze kterého se financuje chod pojišťovny, tvoří necelá tři procenta základního fondu a pojišťovna jej ani nečerpá celý. V letošním plánu se z něj má vyčerpat 4,5 miliardy korun, zatímco příjmy fondu plánuje 5,7 miliardy korun.

Kritéria pro získání roční odměny ředitele VZP a jejich váha
1) výsledky hospodaření VZP v roce 2018 25 %
2) realizace dlouhodobých strategických cílů (akvizice pojištěnců aj.) 45 %
3) servisní služby pro pojištěnce VZP (call centrum, aj.) 10 %
4) smluvní politika VZP 20 %

Čtěte také


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky