Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 23. září 2019 | Svátek má Berta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ESMO řeší nedostatek základních léků v EU

Foto: Shutterstock

ESMO řeší nedostatek základních léků v EU

Medical Tribune 09/2019
06.05.2019 14:16
Zdroj: MT
Autor: red
Nedostatek základních léků na onkologická onemocnění má přímý dopad na péči o pacienty v celé Evropě. Tato otázka by měla i nadále zůstat jednou z hlavních priorit agendy politiky EU.

Aby tomu tak bylo, zorganizovala 9. dubna v Bruselu Evropská společnost pro lékařskou onkologii (European Society for Medical Oncology, ESMO), přední evropská profesní organizace, spolu s Evropským parlamentem akci s názvem „Nedostatek levných základních léků: volání po hmotných politických závazcích v EU“.

Nedostatek levných základních léků má komplexní a multifaktoriální příčiny. V Evropě se často jedná o otázky kvality a výroby, včetně nízké ziskovosti levných léků a špatných mechanismů hlášení. Zejména v onkologii, kde často neexistují žádné alternativy k těmto lékům, znamená nedostatek těchto léků ohrožení bezpečnosti pacientů, neboť snižuje dodržování léčby a omezuje schopnost lékařů poskytovat účinné léčebné režimy.

Zástupci organizace ESMO si jsou vědomi, že tuto otázku nemůže řešit žádná jednotlivá země sama, a proto zorganizovali setkání v Bruselu, na němž se sešli přední evropští zainteresovaní aktéři na toto téma. Se zásadním příspěvkem na konferenci vystoupil Vlad Voiculescu, předseda pacientské organizace ESMO a bývalý ministr zdravotnictví Rumunska, následovalo prohlášení Evropské komise a diskuse s představiteli členských států. Schůzka se stala impulsem k doporučením pro legislativní období let 2019–2024.

Jak uvedl prezident ESMO Josep Tabernero, nedostatek základních léků negativně ovlivňuje jak zdraví evropských občanů, tak udržitelnost systémů zdravotní péče v jednotlivých zemích. Situace má dramatický dopad na pacienty s onkologickými diagnózami, protože nedostatkové léky mají málo prokázaných účinných alternativ, případně vůbec žádné. To je důvod, proč ESMO navrhuje zásadní kroky, které mají být přijaty již v blízké budoucnosti. Kromě jiných opatření ESMO doporučuje vytvořit společnou evropskou definici pro nedostatek léků a zavést strategické plány a opatření na úrovni EU, které by reagovaly na tyto nedostatky. Společnost se bude rovněž zasazovat o to, aby jako první důležitý krok byla vypracována celoevropská studie týkající se této problematiky a jejího celkového dopadu na Evropskou unii.

Dále čtěte:


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky