Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Vyjádření NOOL k problémům systému ověřování

Foto: Twitter Mgr. Dvořáčka

Vyjádření NOOL k problémům systému ověřování

30.05.2019 06:20
Zdroj: NOOL
Autor: tisková zpráva
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv upřesňuje situaci kolem dočasného zpomalení až nedostupnosti systému v průběhu posledních dnů.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Vpondělí 27. května byla identifikována oblast generující potíže vhlavní databázi a byla provedena úprava konfigurace, takže lze léky ověřovat. Dále však probíhá revize a simulace vtestovacím prostředí kodhalení přesné příčiny, aby bylo možné chybu opravit eventuelně provést změny kjejí eliminaci. Systém je i nadále velmi intenzivně prověřován, zda neobsahuje další problematická místa tak, aby NOOL mohla garantovat všem koncovým uživatelům systému bezproblémový provoz. Dostupnost léků nebyla touto závadou omezena.

Ověřování přípravků v národním systému bylo v posledních dnech významně omezeno, případně zcela přerušeno. První incident podobného druhu se objevil 10. dubna 2019. Poté se problém vyskytl ještě několikrát, situace gradovala od středy 22. května 2019, kdy byla nedostupností systému postižena většina koncových uživatelů. Svýjimkou tříhodinového výpadku ve středu 22. 5. 2019 nebyl provoz systému přerušen, respektive vrámci monitoringu byly jeho komponenty dostupné. U koncových uživatelů však docházelo kprodlužování doby odezvy až na desítky sekund a následovala nedostupnost pro prodloužení doby odezvy (tzv. timeout). Tato nemožnost ověřit léčivý přípravek se týkala zhruba jednoho ze dvou až tří balení. Problémy zaznamenávali různí koncoví uživatelé srozlišnými IT systémy.

Od eskalace potíží s ověřováním probíhalo intenzivní zjišťování možných příčin problémů systému. Zpočátku nebylo jasné, odkud problém pochází, proto se prověřovala celá řada hypotéz: od chyby vaplikaci, přes problémy vinfrastruktuře až po cílený útok.

Přesnou příčinu stále neznáme, ale vpondělí 27. května se podařilo lokalizovat oblast, která generuje problémy. Chyba je zřejmě vmodulu rozdělujícím zátěž na jednotlivé nódy (uzly), případně vkombinaci skódem uzlů. Po tomto zjištění byly provedeny úpravy vkonfiguraci řešení, takže služba je nyní dostupná a je možné (od časných odpoledních hodin 27. 5.) normálně ověřovat.

Zkoumání příčiny nepotvrdilo, že by se jednalo o útok, nebo chybné používání systému.

Po re-deploymentu rovněž byly provedeny výkonnostní testy, které prokázaly, že národní systém je schopen zvládnout mnohem větší zátěž, než aktuálně generuje Česká republika.

Dále probíhá revize kódů a simulace vtestovacím prostředí kodhalení přesné příčiny, aby bylo možné chybu opravit eventuelně provést změny kjejí eliminaci.

Evropský systém ověřování pravosti léčiv je velmi komplexní a nejsložitější a projekt, který byl vprostředí farmaceutického trhu spuštěn. Problémy sjeho implementaci byly předem předpokládány, a proto bylo vČR zákonem přijato přechodné/zkušební období do konce roku 2019 na doladění Národního systému pro ověřování pravosti léčiv, aby nebyla narušena dostupnost léků.

Přestože ostatní země používají identickou verzi systému, problém se objevil pouze vČeské republice, která má mezi zákazníky Solidsoftu největší objem transakcí. Byly však provedeny zátěžové testy, které prokázaly výraznou rezervu vkapacitě celého systému.

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv spolupracuje také se zástupci IT softwarových firem a koncovými uživateli a žádá je o poskytování konkrétních (anonymizovaných) záznamů transakcí.

Hledání příčiny problému ve spolupráci se Solidsoftem zahrnovala:

  • Intenzivní komunikace stýmem řešící incident
  • Opakované zainteresování vedení Solidsoftu
  • Poskytnutí podrobných informací od koncových uživatelů pro případnou analýzu – anonymizované informace od koncového uživatele s jeho souhlasem
  • Vlastní monitoring (NOOL) systému NSOL
  • Eskalace problému na evropskou úroveň (EMVO) a další zainteresované subjekty

Tento incident byl jistě nepříjemný, nicméně při jeho řešení došlo k otestování reaktivity a spolupráce účastníků, které vedly kefektivní identifikaci závady.

NOOL děkuje všem, kdo na řešení problému spolupracují a poskytují informace. Současně se omlouvá za komplikace, které poruchou systému lékárníkům vznikly.

Více také na www.czmvo.cz

Za NOOL Mgr. Jakub Dvořáček, MHACopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky