Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 25. květen 2020 | Svátek má Viola
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Musíme akceptovat menší počet dobře vybavených center

Foto: ozdravotnictví.cz

Musíme akceptovat menší počet dobře vybavených center

Medical Tribune 12/2019
03.06.2019 08:51
Zdroj: MT
Autor: Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Otázka nároku na dostupnost zdravotní péče, ať už místní, tedy dojezdovou, anebo časovou, tedy z hlediska objednacích lhůt, je stanovena v nařízení vlády č. 307/2012 Sb. a logicky nemůže být jako garantovaný nárok pojištěnce nastavena jako ideální, ale pouze jako všeobecně splnitelný limit.

V České republice je nějaký omezený počet lékařů, potřebná nákladová efektivita a tito disponibilní lékaři jsou ochotni uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami především v místech, kde žijí nebo kam jsou ochotni dojíždět. Jen ve výjimečných případech, zejména u nově nastupujících lékařů, jsou lékaři ochotni otevřít si ordinaci v novém, odlehlejším místě. I v takových případech však samozřejmě posuzují nejen možnost smlouvy se zdravotní pojišťovnou, ale celkové podmínky života v dané lokalitě, kvalitu a dostupnost zaměstnání pro svého partnera či vzdělávání svých dětí.

Je pak bohužel přirozené, že tak jako u jiných služeb je větší zájem lékařů pracovat v atraktivnějších regionech. Změna, ale i doplňování sítě smluvních zdravotnických zařízení je proto dlouhodobý a velmi nesnadný úkol.

Co tedy mohou pojišťovny dělat hned, co je možné dělat v delší perspektivě a v čem nám může pomoci někdo jiný? Pojišťovny se už nyní snaží nerozšiřovat síť smluvních lékařů tam, kde je dostupnost péče nadprůměrná. Naopak v místech s nižší dostupností vypisují pojišťovny výběrová řízení na nové praxe. V extrémně ohrožených lokalitách poskytují pojišťovny také mimořádné finanční bonifikace a i jinak se snaží nové ordinace podporovat. Podobné dotace či příspěvky poskytuje i MZ a často i místní či krajská správa, například i výhodnými pronájmy ordinací.

Musíme se však smířit s tím, že posílení sítě lékařů v málo atraktivních lokalitách finančním zvýhodněním má poměrně malou účinnost. Zvýšit počty absolventů lékařských fakult, a tím i zájem o méně atraktivní místa, je v některých odbornostech nutné, ale v praxi se projeví nejdříve za zhruba šest až osm let. Povinný nástup absolventů do potřebné lokality nemá žádnou právní oporu a musel by mít vazbu na platbu školného či jinou nepopulární restrikci. Aktuálně se tedy pojišťovny ve spolupráci s MZ snaží společně finančně i administrativně podporovat nové praxe v objektivně ohrožených regionech a věří v podporu i od samosprávy.

Takže pobídkové nástroje pro zajištění dostupnosti pojišťovny využívají. Výrazná plošná změna však není možná a často ani dostatečně efektivní, a tak u některých odborností nebo druhů lékařské péče mimo péči primární musíme akceptovat koncentraci do menšího množství dobře vybavených center a smířit se s delší cestou. Pacientům se pak často delší cestování za vyšší kvalitou také vyplatí.

Dále čtěteCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky