Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

První povzbudivé výsledky studie CHORDS

Foto: Shutterstock

První povzbudivé výsledky studie CHORDS

Medical Tribune 12/2019
03.06.2019 09:27
Zdroj: MT
Autor: kol
Z aktuálně prezentovaných prvních dat studie CHORDS fáze III, hodnotící účinnost a bezpečnost léčby ocrelizumabem u pacientů s remitentní‑relabující roztroušenou sklerózou (RR RS), je zřejmé, že ocrelizumab účinně zabraňuje recidivám a progresi onemocnění u těchto nemocných.

Průběžné výsledky studie byly prezentovány na výročním setkání Americké neurologické akademie (AAN) v roce 2019 Thomasem Leistem, MD, PhD, ředitelem Comprehensive Multiple Sclerosis Center, Thomas Jefferson University. Studie CHORDS vyhodnocuje, zda by přípravek Ocrevus (ocrelizumab) mohl být účinnou terapií pro pacienty s RR RS, kteří nereagovali dobře na dosavadní léčbu. Celkem 608 pacientů s RR RS (průměrný věk 37,2 roku) z 89 lokalit v USA a Kanadě je léčeno po dobu 96 týdnů.

V této první 48týdenní analýze se výzkumníci zabývali údaji pacientů, kteří již užívali jednu až tři různé terapie modifikující onemocnění (DMT) po dobu nejméně šesti měsíců před začátkem studie, ale špatně na léčbu reagovali. Špatná odezva byla definována buď jako jeden nebo více klinických relapsů, nebo jako nové nebo zvětšující se mozkové léze (detekované pomocí MRI).

Ve studii byli pacienti léčeni ocrelizumabem (potlačuje aktivitu B buněk, což jsou imunitní buňky zapojené do vývoje onemocnění) jednou za 24 týdnů po dobu až 96 týdnů. V průběhu 48 týdnů výsledky z června 2018 ukázaly, že u 92,6 procenta ze 608 pacientů nedošlo ke klinickému relapsu (měřeno MRI skenem) a jejich upravená roční míra recidivy činila 0,065. Většina léčených (96,1 %) také neprokázala žádné T1 léze (aktivně zánětlivé léze) na MRI skenech a téměř dvě třetiny (61,6 %) neměly nové nebo zvětšující se T2 léze (léze, které se objevují na skenu, ale nemusejí být místem aktivního zánětu).

U 94,5 procenta pacientů nebyly zaznamenány žádné známky progrese disability. Většina (54,5 %) nemocných v této analýze neměla žádné známky recidiv, lézí nebo progrese postižení.

Tyto prozatímní údaje byly podle dr. Leista v souladu s celkovým bezpečnostním profilem ocrelizumabu. Jak uvedl, nejčastějším nežádoucím účinkem jsou hlášené reakce související s infuzí (41 %), následují infekce močových cest (9,2 %), bolest hlavy a únava (po 7,7 %), nazofaryngitida (7,6 %) a infekce horních cest dýchacích (6,4 %). Celkem 24 pacientů (3,9 %) ukončilo léčbu do 48. týdne, většinou v důsledku nežádoucích účinků anebo těhotenství. Nebyla hlášena žádná úmrtí ani nedostatečná účinnost léčby.

„Závěry z této prozatímní analýzy všech 608 pacientů v průběhu jednoho roku sledování podporují data o účinnosti ocrelizumabu při léčbě pacientů s nedostatečnou odpovědí na jiné DMT,“ uzavřel dr. Leist.

Dále čtěteCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky