Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. červen 2021 | Svátek má Milan

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rozšiřování kompetencí lékařů v primární péči je pro mě a můj resort prioritou

Adam Vojtěch, foto: Jiří Koťátko

Rozšiřování kompetencí lékařů v primární péči je pro mě a můj resort prioritou

18.06.2019 07:56
Zdroj: MT
Autor: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
Primární péče je základem fungujícího zdravotnictví ve všech vyspělých zemích. Výjimkou samozřejmě není ani české zdravotnictví, ve kterém je realizována praktickými lékaři, ambulantními gynekology a stomatology.

Primární péče má zásadní vliv na zdravotní stav celé populace a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost celého zdravotního systému. A dobře pracující, motivovaný a maximem možných kompetencí vybavený lékař je jeho základním kamenem. Proto reforma, na které můj resort od května 2018 společně se zástupci primární péče a pojišťovnami pracuje, operuje se zásadní myšlenkou: dejme lékařům kompetence léčit, oni to bezpochyby umí!

Na ministerstvu rozhodně nespíme, a tak reforma primární péče už po roce svého fungování, nikoliv po dvou letech, jak v jednom ze svých komentářů píše pan doktor Karen, přinesla výsledky. Od nového roku mohou k praktikům na prevenci docházet onkologičtí pacienti v remisi, brzy bude následovat změna i u diabetiků a pacientů s vysokým krevním tlakem. Větší roli pocítili lékaři v diagnostikování karcinomu tlustého střeva, který má ročně na svědomí přes dva tisíce lidí. I čerstvě uzavřená dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost odráží nové výkony, které souvisejí s reformou primární péče. Je mezi nimi časný záchyt pacientů s demencí přímo v ordinaci praktického lékaře, management kolorektálního screeningu nebo již zmíněná péče o prediabetiky a pacienty po onkologické léčbě.

Zásadním bodem reformy je odstranění preskripčních omezení, která zcela jistě dnes znamenají administrativní bariéru a zásadním způsobem omezují kompetence praktických lékařů. Jedná se o postupný proces, kterému se Státní ústav pro kontrolu léčiv intenzivně věnuje. Postupně prostřednictvím správních řízeních posuzuje stávající preskripční omezení a ruší ta, k nimž není zásadní odborný důvod. Od června tak praktičtí lékaři budou moci třeba předepisovat přípravky k lokální léčbě atopického ekzému nebo antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirem. Mimochodem, před několika týdny SÚKL zrušil preskripční omezení pro koxiby, tedy protizánětlivé léky na artritidu či revmatickou bolest. Současně s tím probíhají jednání s pojišťovnami o možném rozšíření preskripce léčiv k terapii diabetu. I tahle část reformy tedy jede a posouvá se dopředu.

Děláme vše pro to, abychom současný systém primární péče posunuli dopředu, a já vidím, že jsme na dobré cestě. Musíme si však uvědomit, že některé věci nejdou vyřešit ze dne na den. Například standardizace ordinací, kterou tento rok připravíme, ale její realizace v praxi přirozeně potrvá pět až deset let. Důvod je jednoduchý. Je to velká změna a je nutné lékařům poskytnout dostatečný prostor na postupný přechod na nové standardy. To však neznamená, že po tuto dobu budeme jenom čekat. Například pilotní projekt sdružených praxí, což je trend budoucnosti, spočívající ve spolupráci dvou a více lékařů v jedné ordinaci, spustíme ještě letos.

Chystáme i nový systém lékařských pohotovostních služeb. Ty jsou dnes rozesety na různých místech, třeba na poliklinikách, a pacient je mnohdy složitě hledá. Navíc nefungují úplně všude. Nově tak během následujících let v každém okrese vznikne u jedné ze stávajících nemocnic urgentní příjem určený jen pro akutní případy a záchrannou službu. Současné pohotovosti se k urgentům postupně přidruží. Výhodou je, že v akutních případech bude mít praktický lékař za zády plně vybavený komplement a pacient se tak včas dostane do rukou specialisty.

Principem reformy je, aby byla komplexní a aby zahrnovala celé portfolio aktivit, které se přímo či nepřímo primární péče dotýkají. Na reformě proto pracujeme intenzivně a zároveň velmi odpovědně a citlivě, neboť se jedná o zásadní změny.

Dále čtěteCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky